4-1/2 Diameter Zirconia Alumina 7/8 Arbor 4-1/2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7/8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc

4-1/2 Diameter Zirconia Alumina 7/8 Arbor 4-1/2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7/8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc,7/8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc 4-1/2 Diameter Zirconia Alumina 7/8 Arbor 4-1/2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456, 4-1/2" Diameter, Grit 36 (Box of 25): Norton Norzon: Industrial & Scientific,Norton BlueFire F826P Abrasive Disc, Fiber Backing, Zirconia Alumina, 7/8" Arbor,free distribution,Large online shopping mall,We provide wide selections of products. Arbor 4-1/2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7/8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc 4-1/2 Diameter Zirconia Alumina 7/8 psihoterapija-belin.si.

4-1/2 Diameter Zirconia Alumina 7/8 Arbor 4-1/2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7/8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc

4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc
4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc
4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc
4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc
4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc
4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc

4-1/2 Diameter Zirconia Alumina 7/8 Arbor 4-1/2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7/8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc

Norton BlueFire F826P Abrasive Disc, Fiber Backing, Zirconia Alumina, 7/8' Arbor, 4-1/2' Diameter, Grit 36 (Box of 25): Norton Norzon: Industrial & Scientific. Norton BlueFire F826P Abrasive Disc, Fiber Backing, Zirconia Alumina, 7/8" Arbor, 4-1/2" Diameter, Grit 36 (Box of 25): Norton Norzon: Industrial & Scientific. Zirconia alumina and ceramic aluminum oxide combine to produce fast, aggressive cutting 。 Zirconia alumina is self-sharpening and durable, allowing for a faster cut rate than aluminum oxide, ceramic aluminum oxide is a self-sharpening grit that is harder, tougher, and lasts longer than aluminum oxide 。 Closed coat for a higher-quality finish than an open-coat disc 。 All Norton fiber discs feature a full resin bonding system with heavy-duty fiber backing for increased strength, durability, and tear resistance 。 This disc is used with a molded rubber or foam backing pad (sold separately) 。 Norton’s BlueFIre F82 discs with a blend of zirconia alumina and ceramic aluminum oxide reduce grinding heat better than standard aluminum oxide discs and are intended for fast, aggressive cutting on materials like stainless steel, nickel alloys, titanium alloys, and cast iron.。 Coated abrasives have individual abrasive grains spaced at a predetermined distance from one another. This is a closed-coat disc. A closed coat covers 100 percent of the surface with abrasive grains, for more stiffness and better surface finish than an equivalent open coat, where abrasive grit covers 0 to 70 percent of the surface. The fiber backing is more durable, stiffer, harder, and thicker than other backings, for a more aggressive action that is often intended for heavy material removal applications. This disc is suitable for use with a die grinder or orbital sander. Use with molded-rubber back up pads on a grinder. Use a hard pad for aggressive cutting, a medium pad for general-purpose applications, or a soft pad for contours and fine finishing work. Or, with a random orbital sander, use a foam back up pad to match the application. Foam pads can come in different combinations of shape and density for finer or more aggressive work. For example, use a low profile for uniform contact with the work surface or a tapered edge for small contours or inside corners, soft density for 20 grit and finer sanding, and medium density for grits coarser than 20. 。 Zirconia alumina and ceramic aluminum oxide combine to produce fast, aggressive cutting. BlueFire discs are suitable for working stainless steel, superalloys, steel, cast iron, and in high-pressure applications. Ceramic aluminum oxide is tougher than aluminum oxide, and is self-sharpening. It is formed in a process where alumina gel is dried and then crushed. These engineered crystals fracture and refracture at fine levels, to form a smooth, self-sharpening abrasive material. Ceramic aluminum oxide is most commonly used for medium-to-high material removal on metals. Zirconia alumina is a self-sharpening abrasive that allows for a faster cut rate and longer life than aluminum oxide, due to its ability to fracture and refracture, creating new cutting edges. Zirconia alumina is often used for high stock removal on wood and metals. 。 Abrasives are used for a variety of applications from shaping a part to fine finishing, depending on the grit size. Low grit numbers like are coarse and are used for removing excess material and shaping a part. High grit numbers like 0 are fine and help to create a smooth surface finish. 。 Norton Abrasives manufactures a wide variety of sanding, grinding, and polishing abrasives, and has been located in the United States since 188. In 1990, Saint-Gobain purchased Norton, keeping its manufacturing facilities and offices in the same location. Norton/Saint-Gobain has been recognized as a Global 100 Sustainable Company, as well as earning ISO 9000 and 101 certification for quality and environmental management standards. 。 。 。 。 。

4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc
4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc
4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc
4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc
4-1//2 Diameter Zirconia Alumina 7//8 Arbor 4-1//2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7//8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

4-1/2 Diameter Zirconia Alumina 7/8 Arbor 4-1/2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7/8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc

Women Maternity Long Sleeve Striped Hoodie Nursing Sweatshirts for Breastfeeding ZOMUSAR Maternity Blouse, Festool 575174 800 Grit Granat for 6 Sander 50 Piece, 14 Diameter x 3/16 Thick Aluminum Oxide A Pack of 10 Type 1 5500 Max RPM PFERD 64016 Large Diameter Cut-Off Wheel 20 mm Bore Size 14 Diameter x 3/16 Thick PFERD Inc., Aluminum Type 27 Forney 71885 Grinding Wheel with 5/8-Inch Arbor AC46-BF 4-Inch-by-1/4-Inch. Shark 23690 6 Super Blue PSA Film Discs 320 Grit 100 Pk, Pferd 41291522 Polishing Brush PF ZY 1530 6 CN 220 PUR-MH. DEWALT DWAB1810 12 x 18 PSA 100g HP Silicon Carbide Floor Sanding Sheet, Zirconia Alumina 5 7/8 5 Weiler 804-31357 Vortec Pro Type 29 Flap Disc 60 Grit 7/8 12000 rpm, Type 27 Industrial Pro Metal with 5/8-Inch-11 Threaded Arbor Forney 72310 Grinding Wheel ZA24R 7-Inch-by-1/4-Inch, 7/8in Brush Diameter Stainless Steel Gordon Brush 97064 Single Spiral Brush with Ring Handle, Alumina Zirconia 3M 28545 Flap Disc 577F T29 4 x 5/8 60 YF-Weight Green T29 4 x 5/8 3M Industrial Market Center, Mens Slim-Fit Short-Sleeve Lapel Printing Short Sleeve Shirt Large-Scale Check Shirt, Sandvik Coromant C4-DCKNL-27050-12 T-Max P Cutting Unit for Turning CNMG 12 04 08 Master Insert Cx-DCKNR/L Tool Left Hand 27 mm Functional Width 50 mm Functional Length 28 mm Shank Diameter 5727237, Standard Abrasives Quick Change TR A/O Unitized Wheel 881198 10 per case 811 3 in x 1/4 in, Utoolmart Grinding Wheel Diamond Pen Dresser 8mm Diameter Round Shank 40mm Length Single Point Dressing Abrasive Tool Silver Tone, BAOSTC Gold Sanding Disc Roll 6 PSA Sticky back,100pcs/Roll,120Grit,Premium quality for Auto Body. Weiler Circular Flared Wire End Brush 1/4 Shank Pack of 1 16000 rpm Steel 0.008 Wire Diameter Crimped Wire 3 Diameter 3 Diameter 0.008 Wire Diameter 1/4 Shank Weiler Corporation 10041 Round Shank, 16 Lb 20/40 Fine Walnut Shell Tumbler Tumbling Media Untreated, 1-Inch Thick Shark Shark W178W Mounted Point 0.375-Inch Diameter White. Unisex Winter Headgear French StyleVintage Warm Beret Hat for Men and Women Ear Warm Lattice Beanie Hat.


4-1/2 Diameter Zirconia Alumina 7/8 Arbor 4-1/2 Diameter St Gobain Abrasives 66261138456 7/8 Arbor Grit 36 Box of 25 Fiber Backing Norton BlueFire F826P Abrasive Disc


4-1/2" Diameter, Grit 36 (Box of 25): Norton Norzon: Industrial & Scientific,Norton BlueFire F826P Abrasive Disc, Fiber Backing, Zirconia Alumina, 7/8" Arbor,free distribution,Large online shopping mall,We provide wide selections of products.