20 per case 4 in X 4.2mm X 3/8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel

20 per case 4 in X 4.2mm X 3/8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel,Braze Finishing Wheel 20 per case 4 in X 4.2mm X 3/8 in Scotch-Brite Laser,2mm X 3/8 in, 20 per case: Industrial & Scientific,Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel, 4 in X 4,Green-Certified,Best Trade in Prices,find the top-rated products at today*s lowest prices. X 4.2mm X 3/8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel 20 per case 4 in psihoterapija-belin.si.

20 per case 4 in X 4.2mm X 3/8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel

20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel
20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel
20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel
20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel
20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel
20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel

20 per case 4 in X 4.2mm X 3/8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel

Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel, 4 in X 4.2mm X 3/8 in, 20 per case: Industrial & Scientific. Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel, 4 in X 4.2mm X 3/8 in, 20 per case: Industrial & Scientific. Designed to blend and finish silicon bronze parts during laser brazing 。 Open web construction resists loading and extends effective service life 。 Flexible Scotch-Brite material reduces need for recalibration and adjustments 。 3M precision shaped grains provide excellent cut rate and a smooth finish 。 The Laser Braze Finishing Wheel is designed to blend and finish imperfections left by laser brazing during automotive production. It combines non-woven material with 3M Precision Shaped Grain for faster cutting action and greater durability on Silicon Bronze and other metals. 。 。 。

20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel
20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel
20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel
20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel
20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel
20 per case 4 in X 4.2mm X 3//8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

20 per case 4 in X 4.2mm X 3/8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel

Non-Woven Finishing Disc 7 in Disc Dia 6 Units 6000 RPM Aluminum Oxide. Instrument Clinic Woodwind Felt Discs 1/16 Thick Pack of 50 11/16 Diameter Green, 360# 10pcs 9x3.6 Sander Disc Sanding Disks Pad Polishing Pad Sandpaper. 12 Pcs 320 Blue Sanding Sponge Grit Sanding Blocks Washable and Reusable Sand Sponge Kit, Sew-On Loop Only VELCRO 1005-AP-PB/L Black Nylon Woven Fastening Tape 30 Length Standard Back 1-1/2 Wide. 50 Pack United Abrasives-SAIT 52334 Heavy Duty SAIT-Lok 2A 3-Inch 80X Laminated Disc, 9-Inch x 11-Inch 5-Pack Norton 48110 Sand Wet Sandpaper Assorted Grit, PORTER-CABLE 735512210 5-Inch Hook and Loop Exp 5 Hole 220G Disc 10-Pack, 3/16 Diameter x 7/16 Length Shape C PFERD 46040 Policap Abrasive Cap Pack of 50 280 Grit Aluminum Oxide A, Aiguilles à broder Taille 75-90 organes, Norton 66623325005 1-1/2 in 5 Bear-Tex Non-Woven Discs Extra Coarse, Norton 66253371180 Unitized & Convolute Wheels Size 4 x 1/4 x 3/8. VELCRO 1835-OW-PB/B Orange Nylon Velcro Onewrap Strap 1-1/2 Wide Hook and Loop 15 Length. No 50 Smooth Cut Nicholson 18861N 10 Pattern Maker Cabinet Rasp. Diameter: 1kg about 17pcs, Material: Carbon Steel Kamas 2.5 X 300mm 3.2 X 350mm 4.0 X 400mm Carbon Steel Welding Rods J422 Electric Welding Rod, 48 Length Brown 6 Width 48 Length VSM Abrasives Co. 280 Grit Pack of 10 Fine Grade VSM 97308 Abrasive Belt Cloth Backing 6 Width Aluminum Oxide. Mill Nicholson Triangular Slim Taper containing The Following Shape 5 Piece Set. s : Half Round File Set 2 Sets, Elora 247233000000 Half-Round File Smooth Cut.


20 per case 4 in X 4.2mm X 3/8 in Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel


2mm X 3/8 in, 20 per case: Industrial & Scientific,Scotch-Brite Laser Braze Finishing Wheel, 4 in X 4,Green-Certified,Best Trade in Prices,find the top-rated products at today*s lowest prices.