BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC

BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC,L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x, 240VAC, Same End Leads: Industrial & Scientific,BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape, W x L: 0,5 x 72-Inch,Get cheap goods online,Manufacturer Price,Discover tens of thousands of new products. Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High psihoterapija-belin.si.

BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC

BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC
BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC
BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC
BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC
BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC
BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC
BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC

BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC

BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape, W x L: 0.5 x 72-Inch, 240VAC, Same End Leads: Industrial & Scientific. BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape, W x L: 0.5 x 72-Inch, 240VAC, Same End Leads: Industrial & Scientific. This 0.in wide, 72in long XtremeFLEX BWH Series high temperature heavy insulated heating tape is constructed of a knitted and double-braided Samox outer sheath cover. It has power leads on the same end and includes high-temperature tie-downs for easy installation. This tape provides exceptional flexibility and durability with rapid thermal response, and is suitable for electrically conductive surfaces. A temperature controller is required (sold separately). Perfect for a wide range of applications including heating laboratory apparatus, gas tubing, temporary heat, valves, and more. BWH Series high temperature heavy insulated heating tape can tolerate a maximum exposure temperature of 400°F (760°C). The power density is .watts/sq. in (0.020watts/sq. mm). Includes 24in (6mm) power leads with separable standard 2-prong power plug (NEMA -). Requires Temperature Controller (Sold Separately). Material: Samox, Knitted And Double-Braided. Maximum Exposure Temperature: 400°F (760°C). Power Density: .w/sq. in (0.020w/sq. mm). Width: 0.in (mm). Length: 72in (80mm). Total Watts: 470. Voltage: 240VAC. Brisk Heat #: BWH02060L. 。 。 。

BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC
BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC
BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC

MyHuang 0.4x196 Honeycomb Self-Adhesive Safety refelctive Tape Warning Tape Reflector Tape Security Marking Tape Waterproof for car/Trailers/Truck/Traffic/Construction site Red,Silver 2Pcs 1cmx5m, 72 yd Length 26 Width 26 Width M-26 X 72YD TapeCase M-26 X 72YD Green Polyester/Silicone Adhesive Tape, Black Super Adhesive Woven Nylon Hook Fastener 1 Width x 30' Super Adhesive Woven Nylon Hook Fastener 1 Width x 30 MJ May 3804-SAT-PSA/H-30 Velcro Brand. Converting DC-PEF06A/BLK07536006 JVCC DC-PEF06A Double Coated Polyethylene Foam Tape Black J.V 1/16 Thick x 3/4 x 36 yd. Floral Waterproof Tape Clear 1/2 X 180' Roll Milton Adler CECOMINOD016552 1/2 X 180 Roll Clear. 3M 12.7mmOD-4.57mmID-25-8810 Thermally Conductive Adhesive Transfer Tape 8810 0.5 Wide 0.5 Wide 0.01 yd White Pack of 25 Length. Tan Crepe Paper 4.75 Circles 3M 2380 Performance Masking Tape Pack of 100 HD2380-4.75-100 HD2380-4.75-100 4.75 Circles HD2380-4.750-100, Pack of 100 0.0083 Thick 6 length 6 width 6 width 6 length 0.0083 Thick 3M 1267 CIRCLE-6-100 Pack of 100 3M 1267 CIRCLE-6-100 Silver Aluminum/Acrylic Adhesive Embossed Foil Tape. Pack of 500 3.5 Circles Tan 3M 2364 Performance Masking Tape Crepe Paper HD-3.5-500, Luminescent Lime Green Converting GLW/LLGRN410 JVCC GLW Glow in The Dark Tape 4 x 30 ft J.V. Aluminum Foil Tape 431 19 mm x 55 m 3.1 mil 3M 85419. Pack of 6 4 in width x 6 in length 3M VHB Tape 4943F TapeCase 3M 4943F 4 x 6-25.


BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape W x L: 0.5 x 72-Inch Same End Leads 240VAC


240VAC, Same End Leads: Industrial & Scientific,BriskHeat BWH052060L XtremeFLEX BWH High Temperature Heavy Insulated Heating Tape, W x L: 0,5 x 72-Inch,Get cheap goods online,Manufacturer Price,Discover tens of thousands of new products.