Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet

Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet,570 MPR 180-Degree 15-Feet Nozzle Sprinkler Toro 53866, 180-Degree, 15-Feet : Watering Nozzles : Garden & Outdoor,: Toro 53866 570 MPR+ Nozzle Sprinkler,High quality with Low price,Fashion flagship store,Provide the best products for every a customers. MPR 180-Degree 15-Feet Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 psihoterapija-belin.si.

Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet

Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet
Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet
Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet
Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet
Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet

Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet

: Toro 53866 570 MPR+ Nozzle Sprinkler, 180-Degree, 15-Feet : Watering Nozzles : Garden & Outdoor. : Toro 53866 570 MPR+ Nozzle Sprinkler, 180-Degree, 15-Feet : Watering Nozzles : Garden & Outdoor. The item is Toro Irrigation 570 Series Nozzle 15 ' 。 Used for Woodworking, Air Filtration 。 The product is manufactured in United States 。 570 MPR+ nozzle (180 degrees, 15 feet) 。 。 570 MPR+ Nozzles。 570 MPR+ nozzles produce a precise, uniform fan of water that is ideal for small, shrub and ground cover areas. A pre-installed pressure compensating device (PCD) eliminates fogging, provides accurate flow rates and saves water. offers a wide range of fixed pattern nozzles to cover every application.。 Overview。 570 MPR+ Nozzles feature a pressure-compensating device that eliminates misting and fogging and conserves water. 's Matched Precipitation Rate (MPR) nozzles ensure that any nozzle applies water at the same rate regardless of radius or pattern. Feel free to mix and match nozzles without the worry of over- or under-watered areas.。 。 。 。 。 。 The Company。 。 。Features & Specifications。 Built-in Pressure Compensating Device eliminates fogging and misting, saving water.。Matched precipitation rate (MPR) ensures even water distribution — any pattern, any radius.。Easily installs onto any spray or shrub sprinkler.。15-foot spray radius, half circle pattern.。Flow: 0.75 GPM @ 30-40 PSI。Maximum Operating Pressure: 75 PSI。Nozzle Trajectory: 27 degree。Optimal Operating Pressure: 30-40 PSI。Recommended Operating Pressure: 20-70 PSI。Radius: 15-foot。Pattern: 180-degree (half circle)。Thread: Male。 。 。 。 。 。 。

Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet
Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet
Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet
Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet
Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet

Orbit 1/2 Inch Female Thread PVC Coupling for Sprinkler Pipe 10 Pack. Orbit 57181 Green 1 Port Manifold. 360 Degree Adjustable Water Flow Drip Emitters and Tee Joint for Drip Irrigation Kits 4mm/7mm Tube 100 Drippers 100 T-Joint Hamineler 200PCS Irrigation Drippers Kits, Rainbird XBT10 Xeri-Bug Drip Emitters 1/2 FTP Inlet. Jobe Valves Topaz PartFill Valve 3/4 with DLT 3/4 Yellow/Black 3/4 J-TPVP20DLT. WITH FLOW SHUT OFF FEATURE K-Rain RCW SuperPro Sprinkler Head Purple Top For Reclaimed Water - RCW, Intermatic HB51R Sprinkler Timer. Rainbird XF Series Barbed Insert Fitting X Barb Elbow 17mm X36372. Irritrol 2713APRDK-LF 1 Drip Zone Kit, Popmall Plant Waterering Spike Automatic Vacation Drip Irrigation Watering Devices,Care Your Indoor & Outdoor 12 PCS Plant Waterer Self Watering Spikes System with Slow Release Control Valve Switch. Rainbird RBY100MPTX Element Inline 1 WYE Filter with 200 Mesh Screen Rain Bird. Cardel Industries RC3810 3/8X10 Gen Purp Copper Tubing, Rainbird Control Zone Kit with DVF Valve and Pressure Regulating Filter 1 1 X10335. Rainbird 1 Large Capacity Disc Filter-130 Micron/120 Mesh-NPT Thread X14603. Weathermatic Sl800 with 4 Zones and Slw1 Wired Weather Station SL804-SLW1.


Nozzle Sprinkler Toro 53866 570 MPR 180-Degree 15-Feet


180-Degree, 15-Feet : Watering Nozzles : Garden & Outdoor,: Toro 53866 570 MPR+ Nozzle Sprinkler,High quality with Low price,Fashion flagship store,Provide the best products for every a customers.