Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware

Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware,No mounting Hardware Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe SOI, No mounting Hardware, SOI: Industrial & Scientific,Trylon - 5,930,0203,001-3' Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe,Everyday low prices,Quality and Comfort,Latest design, brand quality, fast service. c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount psihoterapija-belin.si.

Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware

Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c//w 2-3//8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware
Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c//w 2-3//8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware
Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c//w 2-3//8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware
Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c//w 2-3//8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware
Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c//w 2-3//8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware
Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c//w 2-3//8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware

Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware

Trylon - 5.930.0203.001-3' Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe, No mounting Hardware, SOI: Industrial & Scientific. Trylon - 5.930.0203.001-3' Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe, No mounting Hardware, SOI: Industrial & Scientific. Light Standoff MountsLight Standoffs are a perfect mounting solution for wireless omnidirectional 。 Light Standoff MountsLight Standoffs are a perfect mounting solution for wireless omnidirectional antennas when separation from the tower structure is essential. They come in five standard standoffs ranging from 2' to 6' in 1' increments to suit your exact site are welded to the strictest standards and are made from 2 3/8 OD structural tubes, which are then hot dip galvanized to weather the elements. The main pipe mount is 3' long to give you greater diversity in installing the antenna to the optional backing assemblies are available to attach to most tower legs. The standard `small' backing assembly allows attachment to round legs up to 4 OD. The `medium' backing assembly can attach to round legs from 1 to 5 5/8 OD or 60 angle legs up to 6 in size. The `large' backing assembly can attach to round legs ranging from 1 to 11 OD, or 60 and 90 angles up to 8 in size. To accommodate additional possibilities such as tapered towers, the last option is our `universal' backing assembly that has the same capabilities of the large backing assembly plus the ability to mount standoffs to either vertical tower legs or tapered tower legs up to 10 (1 in 6) material hot dip galvanized to weather the GuideSize: 2' to 6' Light StandoffsMounts to: Up to 11 OD Legs Tapered or VerticalDesign: One piece welded frameMaterial: Hot dip galvanized steelFeature: 2 3/8 x 3' Mounting PipeOrder Separately: Tie-Backs for extra support 。 。 。

Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c//w 2-3//8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware

yan Car Auto DC Power Adapter for Wilson #470008 Drive 4G-M Signal Booster Amplifier. OMNIHIL 15 Feet Long High Speed USB 2.0 Cable Compatible with Canon MAXIFY MB2720. PEC16-2130F-N0012 Mechanical Encoder Rotary Incremental Flat 2.83oz.in Right Angle Quadrature Digital Square Wave 12PPR Through Hole PC Pin 25 Items. Dimmable Amber TCP LFST2525KAD New 25W Equivalent Single-Pack ST19 Edison LED Filament Light Bulb. Women Winter Long Cardigan Ladies Bat Sleeve Loose Open Front Coats Casual Solid Lightweight Outwear. Lindy 1 m CAT6 UTP Snagless Network Cable Red. GE Lighting LED 83645 4.5-watt 350-Lumen A15 Refrigerator Freezer Bulb with Medium Base 1-Pack. USB Type C Receptacle Black 11.8 U3A00056-03M U3A00056-03M USB Cable USB Type C Plug Pack of 5 300 mm USB 2.0. Cable Length: 30cm Computer Cables Sukvas Durable 3.5mm Male Jack to 2 RCA Female Plug Adapter Cable Mini Stereo Audio Cable Headphone Y Cable 3pole. Multi Quick USB Charging Cable,Baby Cheetah with Flower Crown 2 in1 Fast Charger Cord Connector High Speed Durable Charging Cord Compatible with iPhone/Tablets/Samsung Galaxy/iPad and More, UTP Network Patch Cable Black CyberWireAndCable 14ft Cat6 Snagless Unshielded, 1-Pack Title 20 Compliant G E LIGHTING Daylight GE Lighting 46184 Refresh HD LED 800-Lumen A19 Bulb Plug-In GU24 Base 60-Watt Replacement.


Trylon 5.930.0203.001-3 Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe SOI No mounting Hardware


No mounting Hardware, SOI: Industrial & Scientific,Trylon - 5,930,0203,001-3' Light Standoff Mount c/w 2-3/8OD x 36 Mounting Pipe,Everyday low prices,Quality and Comfort,Latest design, brand quality, fast service.