BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI

BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI,BS AMI BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV, FACTORY NEW,: Industrial & Scientific,AMI: BFPL7CW, 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS,Daily new products on the line,Top Selling Products,With our 100% satisfaction guarantee. SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW psihoterapija-belin.si.

BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI

BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI
BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI
BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI
BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI
BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI

BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI

AMI: BFPL7CW, 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS, FACTORY NEW!: Industrial & Scientific. AMI: BFPL7CW, 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS, FACTORY NEW!: Industrial & Scientific. THIS LISTTING IS FOR ( 1 ) - : BFPL7CW, 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS, UPC: 808250142873, FACTORY NEW! 。 。 。

BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI
BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI
BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI
BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI
BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI
BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI

SAPP206-18 TTN Mounted Bearing Unit Factory New, Barden Bearings ZSB118CRRDUL Angular Contact Pair Ball Bearing Bore 90 mm Pack of 2 Contact Angle 15 Degree Small Ball Spindle Light Preload Double Seal 140 mm OD, BOSTON 48810 X732-3B-50M 732 O/P S/A D/P 50:1, 75.75 Length D&D PowerDrive 750K7 Poly V Belt 1.01 Width, /Carbon Steel Oil Seal TCM 17233TB-BX NBR Buna Rubber 1.750 x 2.318 x 0.375 1.750 x 2.318 x 0.375 Dichtomatik Partner Factory TB Type, 2 Metric Module Tooth Profile 20 mm Tooth Face Width, 50 mm Hub Diameter 80 mm Outside Diameter Mfg Code 1-025 38 Teeth M2B38 Ametric® Metric Minimum Plain Bore Steel Spur Gear with Hub 20 Degree Pressure Angle 14-16 +/-1mm Pilot Bore, 2pcs/lot T118EL T118 TQFP64, NBK Japan MJS-40CSK-RD 15mm to 15mm Jaw-type Flexible Coupling, Hole Diameter : 8mm, Number of Teeth : Shaft Diameter Gear 1:1 90° Reversing Angle Device Spiral Bevel Gearbox Reducer Assembly Small Reducer Assembly Dual-Shaft 8MM/10MM Industry, Winco 440.1-80-M24-150-GV Series GN 440.1 Stainless Steel Leveling Feet with Fixing Lug and Rubber Pad Metric Size 150mm Thread Length Inc. Zinc Plated and Blue Passivated Finish M24 x 3.0 Thread Size 80mm Base Diameter J.W. 3FHUBRSBNOBORE Falk New Coupling. GZD Supplies for D&D PowerDrive 492XL025 Timing Belt, INCH Item # 501050 TU Steel-Backed PTFE Lined Sleeve Bearings, Fevas 4PCS Diameter:25.6mm 0.8M-30Teeth Flat Steel Precision 6 Level Micro Model Motor DIY Small Modulus spur Gear-Hole d:5mm. EN43109-PB Boston GearMAN DR MINI, 39 Length Rubber 39 Length B/5L Belt Cross Section D&D PowerDrive V2519 Iron Fireman Dunham Bush Replacement Belt. Thomson D12-20B5-04 Ball screw 1000 lbf Capacity Electrak 10 Actuator 20:1 Gear Reduction 4 in Stroke 0.45 in/s Travel rate 12 Vdc. 1-3/16 NARR ECCENTRIC COLLAR 2-BOLT FLANGE KHLFL206-19 FACTORY NEW! AMI. 48mm Width Metric 140mm OD FAG 22313E1A-M Spherical Roller Bearing Straight Bore 4800rpm Maximum Rotational Speed 355kN Dynamic Load Capacity 65mm ID Brass Cage 365kN Static Load Capacity Normal Clearance.


BFPL7CW FACTORY NEW! 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS AMI


FACTORY NEW,: Industrial & Scientific,AMI: BFPL7CW, 35MM NARROW SET SCREW WHITE 4-BOLT FLANGE OPN COV BS,Daily new products on the line,Top Selling Products,With our 100% satisfaction guarantee.