MUCFL206-18TC 1-1/8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!

MUCFL206-18TC 1-1/8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!,STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW! MUCFL206-18TC 1-1/8, NEW,: Industrial & Scientific,AMI: MUCFL206-18TC, 1-1/8" STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE,High Quality Low Cost,24/7 friendly Customer Service,We carry all the best brands at great prices. TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW! MUCFL206-18TC 1-1/8 STAINLESS SET SCREW psihoterapija-belin.si.

MUCFL206-18TC 1-1/8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!

MUCFL206-18TC 1-1//8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!
MUCFL206-18TC 1-1//8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!
MUCFL206-18TC 1-1//8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!
MUCFL206-18TC 1-1//8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!
MUCFL206-18TC 1-1//8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!
MUCFL206-18TC 1-1//8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!
MUCFL206-18TC 1-1//8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!

MUCFL206-18TC 1-1/8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!

AMI: MUCFL206-18TC, 1-1/8' STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE, NEW!: Industrial & Scientific. AMI: MUCFL206-18TC, 1-1/8" STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE, NEW!: Industrial & Scientific. THIS LISTTING IS FOR ( 1 ) - : MUCFL206-18TC, 1-1/8" STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE, UPC: 808250360284, FACTORY NEW! 。 。 。

MUCFL206-18TC 1-1//8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

MUCFL206-18TC 1-1/8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!

30 Width 555 Length 30 Width D&D PowerDrive 300-S5M-555 Timing Belt 555 Length. NBK MJC-65K-BL-13/16-32 Jaw Flexible Coupling A2017 Aluminum Set Screw and Key Type 13/16 and 32 mm Bore Diameters, 8.71 mm Ochoos Bearing COM7 COM7T GEFZ11S Maintenance Free Plain Bearings 11.1123.0211.10, 23.3 Length 23.3 Length D&D PowerDrive D233L075 Double Sided Timing Belt Rubber. Steel 36 Teeth Regal Single Strand Browning 5036X 1 7/16 Finished Bore Roller Chain Sprocket. SKF 2309 ETN9/C3 Double Row Self-Aligning Bearing Metric Plastic Cage C3 Clearance Open 36mm Width ABEC 1 Precision 100mm OD 45mm Bore, MEGADYNE/Jason AX33 Pack of 2 1/2-inch Top Width, 11/32-inch Thick UniMatch COGGED Raw Edge Classical V-Belt 35 Inch Length, Winco 6T150T30/GV Series GN 440 Stainless Steel Leveling Feet with Rubber Pad Inch Size 5.91 Thread Length 1.57 Base Diameter 5.91 Thread Length Inc. 3/8-16 Thread Size J.W 1.57 Base Diameter. VXB Brand Japan MFB-32 14mm to 14mm Bellows-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:14mm Coupling Length 42 Coupling Outer Diameter:32. Size : 50mm YINGJUN 10Pcs Compression Spring 304 Stainless Steel Non-Corrosive Tension Spring Wire Dia 0.7mm Outer Dia 7mm Length 10-50mm Compression Springs. PU Leather Flip Case for iPhone 7 Durable Soft Wallet Cover for iPhone 7. Open 19 mm Bore Radial Outer Ring and Roller Assembly SKF NK 19/16 Needle Roller Bearing Metric Steel Cage 27mm OD 16mm Width. Fsq AHX2320X3 3/4 Withdrawal Sleeve 22300K. GZD Supplies for JACOBSEN 314207 Replacement Belt. 0.6350 to 0.6400 in Bore Idler Flat Belt Pulley 4.6250 in OD Steel Material 1.4375 in Face Width 1.0000 in Belt Width, Z Manual Linear Stage,8080mm Micrometer Manual Slide Table,Cross Roller Bearing Vertical Linear Stage Fine-Tuning Linear Stages,for Laboratory Precision Inspection. Package of 10 TRA-411 Koyo NRB Thrust Washer. Panel 12 Gauge White Steel CP2424 CP2424 Concept Wall-Mount Enclosures 564 mm 564 mm, 0.188 Boar No Keyway 0.188 Boar 0.63 OD 0.709 Overall Coupling Length 0.63 OD Lovejoy 58077 Size MOL16 Oldham Set Screw Style Coupling 0.709 Overall Coupling Length Inch 6.2 in-lbs Nominal Torque Aluminum.


MUCFL206-18TC 1-1/8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE AMI NEW!


NEW,: Industrial & Scientific,AMI: MUCFL206-18TC, 1-1/8" STAINLESS SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE,High Quality Low Cost,24/7 friendly Customer Service,We carry all the best brands at great prices.