Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items

Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items,Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving,Buy XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items, 60x60x10cm Furniture Lifter (Color : A): Ball Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Low price, good service,Best Price,Get fast shipping and price match guarantee. Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items Color : A 60x60x10cm Furniture psihoterapija-belin.si.

Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items

Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items
Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items
Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items
Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items
Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items

Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items

XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items, 60x60x10cm Furniture Lifter (Color : A): Industrial & Scientific. Buy XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items, 60x60x10cm Furniture Lifter (Color : A): Ball Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Size: 60x60x10cm 。 The bearing capacity is strong, the bracket is made of stainless steel, and the middle parallel bar is designed to bear strong bearing capacity. 。 Rectangular stainless steel tube, double-layer stainless steel reinforcement, good stability, not easy to rust, long shelf life 。 Easy to assemble, please measure the size of the machine before ordering. 。 Suitable for mobile dryers, washing machines, refrigerators, air conditioners, heavy equipment, heavy flower pots, etc. 。 We have confidence in the quality of our products and excellent customer service. Feel free to join the shopping cart, it is worth buying!。Product Name: Washing machine base。Product size: 60x60x10cm。Product material: stainless steel。Product use: washing machine, refrigerator, air conditioner。note:。Please take measurements before purchase to prevent the wrong size from being purchased and affect your normal use.。Due to the different measurement tools and measurement methods, there may be slight errors, please refer to the actual product.。Due to the light and angle of the actual shooting equipment, the product may have a slight color difference, please refer to the actual product, thank you for your understanding.。Delivery time is 10-20 days. If you have not received your order within 30 days, please contact。 。 。 。

Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items
Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items
Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items
Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items

12 E Track Ratchet Tie Down Strap Truck Trailer Enclosed Cargo Van Straps 4, Mosmatic 57.163 Rotary Unions DYG Swivel G1 3/8 NPTF G2 G3/8 M, Wall Control Pegboard Garden Supplies Storage and Organization Garden Tool Organizer Kit with Metallic Pegboard and Red Accessories, Columbus McKinnon Trolley,1 TON Geared 1642-0100C. Web Sling Type 3 8 ft.L Polyester 3inW. 15 Dockboard 60 x 66 In Steel 000 lb, Long Time Use Color : UniversalX4, Size : 1 inch Casters 4 PCS 1inch/1.5inch/2inch Rolling Rubber Quiet Wheels Universal Swivel Brake for Stool Flower Holder Furniture, fits Amana # CAP075450370RSS ClimaTek Round Capacitor 45/7.5 uf MFD 370/440 Volt VAC, DBM IMPORTS 5 Pc SS 316 Stainless Steel Bolt Pin Bow Anchor Shackle 600 LB 3/16 Bow Diameter. White 5LSQ-white Hudson Exchange Lid with Tear Strip for Rectangular 5 Gallon Buckets. TorchJPA Camouflage Net Aerial Defense Camouflage Net Outdoor Jungle Shade Net Army Green Camouflage Sun Shade Net(10 Square Meter) Color : Desert Camouflage, Split Taper Sheave Cast Iron Browning 2B58Q Split Taper Sheave 2 Groove Uses Q1 Bushing A or B Belt. 1 pcs 316 Stainless Steel Duplex Wire Rope Clip Cable clamp Clip for 3mm Rope, HARRINGTON Control Chain AL4320074800. U Loop Handle Pneumatic Wheels 500 lbs Load Capacity Magline TPAUA4 3 Position Hand Truck 21 Width 51 Height. ECCPP Manual Trolley 0.5 Ton Capacity Push Beam Trolley 1100LB Push Trolley Adjustable, RGZJ Trolley Dolly Trolley Fold Portable Trolley Shopping Cart Small Trailer Aluminum Alloy Luggage Cart Load 150 Kg Four Colors Optional Color : C, 1200 Pcs Mini 5 Pin DIN Jack Circular PCB Mount Female Connector Skywalking.


Color : A 60x60x10cm Furniture Lifter XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items


Buy XINGZHE Washing Machine Stainless Steel Moving Tray for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items, 60x60x10cm Furniture Lifter (Color : A): Ball Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Low price, good service,Best Price,Get fast shipping and price match guarantee.