MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware

MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware,Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner, Three-Sided Metal Wrap Angle, Furniture Hardware (Color : 16 pcs): Ball Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner,Get the product you want,The Luxury Lifestyle Portal,Shop now for fast and free shipping. Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative psihoterapija-belin.si.

MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware

MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware
MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware
MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware
MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware
MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware
MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware
MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware

MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware

MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner, Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware (Color : 16 pcs): Industrial & Scientific. Buy MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner, Three-Sided Metal Wrap Angle, Furniture Hardware (Color : 16 pcs): Ball Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Retro design,Decorate your desk or you lovely jewelry box. 。 Protect you table, box, or your wood cases from being damaged. 。 If you love old fashion, these products are the best choices for you,Combine old fashion and good looking into our origin ideal. 。 Size:33mm*33mm*33mm/1.3"*1.3"*1.3". 。 Package List:16pcs Corner Decorative Protectors. 。 16pcs Antique Style Corner Protectors。--Make your furniture or box unique and attractive! 。Features:。- Elegant shape and vintage style。-Protect or décor desk and wooden box corner。-Used for decoration and protection。Specifications:。Material: iron。Size: approx. 33mm*33mm*33mm/1.3"*1.3"*1.3".。Package contains: 16 packs of Antique Style Corner Protectors .。●Professional and friendly customer service:。If you have any questions or questions, please do not hesitate to contact us, we will solve the problem as soon as possible.。● I hope you have a good shopping experience. 。 。 。

MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware
MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware
MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware
MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware

14 by 11 by 36-Inch Honey-Can-Do SHF-02099 4-Tier Natural Bamboo Accessory Storage Shelf. Made in The USA 20 Feet Red TEMCo 12 AWG/Gauge Solar Cable Variety of Lengths Available. 125 psi L 5 In 450F Steam Trap. 360 Degree Rotation,Strong and Sturdy,for All Floors Perfect Replacement,with Screw Stem,for Trunk Box Furniture Cabinet Sofa Chairs Bed Solid Brass Swivel Caster, ClimaTek Oval Capacitor 10 uf MFD 370/440 Volt VAC fits Trane # CPT1136 CPT01136. 4.5 LED Head Light for Toyota Forklift Clark Hyster Komatsu TCM Yale, Two Lids QWORK 5 Gallon Gamma Screw Seal Lids for Plastic Bucket. Williams Hydraulics 6CF20T05TB 20 Ton Flat Body Cylinder Kit JH Williams Tool Group. 6-3/4 Depth 10 Length 14 Width 6-3/4 Depth Ideal Warehouse Innovations Inc Rectangular 4 Holes Horizontal Mount T Series Steel Faced Rubber Dock Bumper Laminated 14 Width 10 Length TB610-14SF, 13.25 OD 1 Groove Gates AK134QT QT Taper Bushed Light Duty Spoke Sheaves AK Type, ClimaTek Oval Capacitor fits American Standard # CPT477 CPT0477 7.5 uf MFD 370/440 Volt VAC, Screw Pin Shackle 4.75 Tons 3/4 in Bail Size 20 Pack 419-S Series Anchor Shackles. 25 uf MFD 370/440 Volt VAC fits Trane # CPT0467 ClimaTek Round Capacitor. Baomain Industrial Signal Light Column LED Alarm Square Tower Light Indicator Flash Light Warning light Buzzer Red Green Yellow DC 12V, 10,000 lb 1 x 12 Diameter Chicago Hardware 03126 4 Carbon Jaw and Jaw Turnbuckle Working Load Limit Galvanized. Furniture Lifter Mover Tool Set 360 Degree Rotatable Pads and Refrigerators Heavy Duty Furniture Lifter with 4 Sliders for Easy and Safe Moving Suitable for Sofas.


MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner Color : 16 pcs Three-Sided Metal Wrap Angle,Furniture Hardware


Three-Sided Metal Wrap Angle, Furniture Hardware (Color : 16 pcs): Ball Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy MUMA 16Pcs 33mm Iron Decorative Antique Jewelry Gift Box Wooden Case Corner,Get the product you want,The Luxury Lifestyle Portal,Shop now for fast and free shipping.