Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610

Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610,Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610 Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion,Buy Yadianna Motion, Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry(1610): Ball Screws - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Fashion shopping style,Everything You Need For Less,Learn more about us,Free Delivery on all items,Buy an official website online here! Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610 Yadianna Motion Professional Solid Aluminum psihoterapija-belin.si.

Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610

Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610
Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610
Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610
Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610
Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610

Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610

Yadianna Motion, Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry(1610): Industrial & Scientific. Buy Yadianna Motion, Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry(1610): Ball Screws - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. The effective stroke is 400mm and available in three ball screw models for choice 。 High quality aluminum alloy material ensures the durability of the product. 。 This is ideal part for combined machine tools and automatic lines. 。 This guide has high sliding table stiffness and low thermal deformation 。 After you purchase our products, we will provide you with the most sincere service and let you enjoy shopping! 。 After you purchase our products, we will provide you with the most sincere service and let you enjoy shopping!。Features:。1. This is ball screw guide rail which can be suitable for the automation industry。2. This guide has high sliding table stiffness and low thermal deformation。3. High quality aluminum alloy material ensures the durability of the product.。4. This is ideal part for combined machine tools and automatic lines.。5. The effective stroke is 400mm and available in three ball screw models for choice。Specification:。Condition: 100% Brand new。Material: Aluminum alloy。Effective Stroke: 400mm。Ball Screw Model: 1204, 1605, 1610。Screw Rod Diameter: 12mm, 16mm, 16mm。Optional Style: Effective Stroke 400mm 1204 Ball Screw, Effective Stroke 400mm 1605 Ball Screw, Effective Stroke 400mm 1610 Ball Screw。Package List:。1 x Guide Rail。 。

Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610
Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610
Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610

Warner Linear K2xG20-12v-12 B-Track K2 12 Stroke Length Rugged Duty Actuator. PerfecTech 3x5mm CNC Motor Shaft Coupler 3mm to 5mm Flexible Coupling OD 20x25mm, 1657806SM NEW Belt for REPLACEMENT SIMPLICITY 106390 1/2x36 1657806 106390SM. iPhone 7 Flip Case Cover for iPhone 7 Leather Kickstand Mobile Phone case Extra-Shockproof Business Card Holders with Free Waterproof-Bag. Othmro Sleeve Bearing 6mm Bore x 8mm OD x 8mm Length Plain Bearings Wrapped Oilless Bushings Pack of 6. Pioneer 1000 2021+ RZR RearView Mirror Arctic Cat Wildcat ISSYAUTO 15 Ultra Clear SXS UTV Mirror with 1.75 Clamps and Convex Design Compatible with Polaris RZR 800 900 1000 Turbo PRO XP. Set Screw Shaft Collar Steel Shaft Collar 7/16 Bore Shaft Collar with Set Screw 1/4-20 7/16 Shaft Collar Steel Black Oxide Finish 2 Pack 7/16 Bore Shaft Collar w/Set Screw, Rail Slide Linear Roller Guide Stepper Motor with Aluminum Alloy Trimming Platform, Boston Gear RF726B30B76 Speed Reducer Gearworm. Ochoos 22uz329 22uz8329 Top Fashion New Steel Rodamientos Ball Bearing Ochoos Ntn Overall Bearing. FX05 AMCAN Housing. A24/4L260 V-Belt 1/2 X 26 SAME DAY SHIPPING FACTORY NEW!, STEEL SPROCKET 50B16-5/8 Boston Gear. Roller Chain Link Conveyor C2080H. VXB Brand Japan MJC-40-GR 15mm to 16mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:16mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40, 2 Pcs BAIJIAXIUSHANG Bearings MR62zz MR62 U Miniature U Groove Type Bearing ABEC-3 Fishing Rod Reel Pulley Ball Bearings 263 mm. iPhone 11 Flip Case Cover for Leather Extra-Protective Business Card Holders Kickstand Mobile Phone Cover Flip Cover. Pack of 5 CLIFF ELECTRONIC COMPONENTSCLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC619103-CABLE 3M ROHS COMPLIANT: YES 3P XLR PLUG-XLR SOCKET.


Yadianna Motion Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry 1610


Buy Yadianna Motion, Professional Solid Aluminum Alloy Guide Rail Slide Ball Screw Motion Table 400mm Effective Stroke for The Automation Industry(1610): Ball Screws - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Fashion shopping style,Everything You Need For Less,Learn more about us,Free Delivery on all items,Buy an official website online here!