Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1/2 C x C

Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1/2 C x C,20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1/2 C x C Eastman,Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve, 1/2" C x C - -,We offer a premium service,Large online sales,Fast, Safe & Secure Shopping Comparison. Ball Valve 1/2 C x C Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port psihoterapija-belin.si.

Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1/2 C x C

Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C
Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C
Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C
Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C
Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C
Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C

Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1/2 C x C

Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve, 1/2' C x C - -. Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve, 1/2" C x C - -. CONNECTION: This full-bore brass valve has a 1/2-inch C x C connection 。 MATERIAL: This ball valve is made of high-impact brass body construction which provides strength and durability 。 HANDLE: This valve has a lever style stamped steel handle with vinyl grip making it convenient to use 。 PRESSURE: It can work on 150 PSIG for saturated steam, 600 WOG 。 TEFLON SEAL: The fitting valve consists of Teflon seal which ensures longevity by withstanding aggressive conditions 。 Product Description The 20061LF Ball Valve is a full-flow valve and has a 1/2-inch C x C connection. It is made of heavy-duty all-brass construction which provides strength. The Teflon seal of this valve provides a tight seal and induces durability by resisting unfavorable conditions. This full port valve has a steel lever handle with vinyl grip. It has a working pressure of 150 PSIG for saturated steam.。 's Ball Valve connect is lead-free and suitable for all potable water supply installations. Can be used with water, oil, or gas. The full port allows maximum flow and minimum pressure drops. It is designed to be installed quickly. 。 From the Manufacturer 's Heavy-Duty Full Port Ball Valve is lead free and suitable for all potable water supply installations. This ball valve is constructed of heavy-duty brass for durability and strength. The valve includes a lever handle and is full port for maximum flow and minimum pressure drops. 。 。 。

Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C
Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C
Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C
Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C
Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1//2 C x C

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1/2 C x C

No Lead Brass With A Disconnect Clip Tool EFIELD 1/2 Inch Push-Fit Full Port Ball Valve For HOT AND COLD Water 1/2 Inch Pack of 4, Surface Mount AMPMODU HV-100 Series 969973-4 2.54 mm RoHS Compliant: Yes, Receptacle Wire-To-Board Connector Pack of 5 8, BAIJIAXIUSHANG-TIES Valves Specification : 1 1/4 Fittings 1/4 3/8 3/4 1 1-1/4 1-1/2 DN15-DN40 Stainless Steel 304 Pipe Ball Valve Female Threaded Sanitary ON-Off Ball Valve Straight 1pc, Fluorostore F015001BLUSTR-10 PTFE Striped Tubing Blue 3/16 ID x 1/4 OD 10' Length Fluorotherm Polymers Inc 10 Length 3/16 ID x 1/4 OD. Premium Water Pump Submersible 12V Copper Low Consumption Characteristics Water Pump. 1/16 Thick Polymer:/ Polydimethylsiloxane Pressure Class 300# of NJ Pack of 20 Sterling Seal CFF7175.200.062.300X20 7175 50-60 Durometer Full Face Gasket 2 Pipe Size 1/16 Thick 2.38 ID Supplied by Sur-Seal Inc 2.38 ID Silicone. Midland 44-189 Bronze Fitting 45° Elbow 2-1/2 Size. Eaton Weatherhead 7165X25MM Carbon Steel DIN Fitting Pack of 5 Eaton Products 25 mm Tube OD Metric Flareless Sleeve. Size : ID258x7mm YINGJUN CS7mm 2Pcs FKM Rubber O Ring ID 224/230/43/250/258/265x7mm O-Ring Fluorine Gasket Oil Seal Green ORing Ring Gasket, Bite The Wire BW 3/4 Hose X 3/4Female Pipe Swivel Hydraulic Crimp Fitting Series, 5RPM Yadianna Speeds Reduction Motor,High Torsion Speeds Reduce Electric Gearbox Motor Reversible Worm Gear Metal Motor Reducer with 8mm Shaft 24V. Inline Pattern Parker Hannifin 8F-V12LN-B-C3 Series V Brass Needle Valve Needle Stem PTFE Seal Cleaned for Oxygen Service 1/2 FNPT x 1/2 FNPT 1/2 FNPT x 1/2 FNPT Parker Hannifin Corporation. uxcell Silicone O Ring Washers Flight Controller Soft Mount Damping Pad 5mmx1.2mmx2mm Red 50pcs, a14070300ux0053 Uxcell 20 Piece Uxcell 4.6mm x 150mm Stainless Steel Cable Pipe Zip Tie Hoop Hose Clamp UXCE9. Seamless Straight Pipe Tubing 300mm Length 9mm OD 0.2mm Wall Thickness uxcell Brass Round Tube. Zurn QXP2XP Crimp Temporary Test Plug Polymer 3/8 Barb Plastic 1 Pack of 100, 3/2 Single Pressure Controlled NPT Normally Closed Non-Locking Manual Override Ross Controls 2153B4002 21 Series Low Temperature Valve 1/2 In-Out Spring Return, 25 Nos. 1 Tri Clover Gaskets Epdm Imaclamp, Pack of 4 Pack of 4 Eaton Hansen 2L22 Steel Ring Lock Quick Connect Pneumatic Fitting 3/8 Hose ID 1/4 Body Plug 3/8 Hose ID 1/4 Body Eaton Products.


Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve 1/2 C x C


Eastman 20061LF Heavy-Duty Full Port Ball Valve, 1/2" C x C - -,We offer a premium service,Large online sales,Fast, Safe & Secure Shopping Comparison.