New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor

New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor,20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor New,3v 6,3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor: Industrial & Scientific,New 20PCS 3300uf 6,Amazing fashion, Amazing prices,Get Great Savings,With our 100% satisfaction guarantee. 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf psihoterapija-belin.si.

New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor

New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105/° Radial Electrolytic Capacitor
New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105/° Radial Electrolytic Capacitor
New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105/° Radial Electrolytic Capacitor
New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105/° Radial Electrolytic Capacitor
New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105/° Radial Electrolytic Capacitor
New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105/° Radial Electrolytic Capacitor
New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105/° Radial Electrolytic Capacitor
New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105/° Radial Electrolytic Capacitor

New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor

New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor: Industrial & Scientific. New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor: Industrial & Scientific. 3300uf 6.3v 。 105° Radial Electrolytic Capacitor 。 New 0PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 10*5mm 10X5mm 105° Radial Electrolytic Capacitor。 Features: 。 Quantity: 10 pcs。 Capacitance: 3300uf。 Max Voltage: 6.3v。 Physical Size(mm): 10X5。 Temperature: -40--105。 Tolerance: 0%。 Buying multiple products at once will be a big discount,please contact US before。 。 。 。

New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105/° Radial Electrolytic Capacitor

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor

noir 5m Mcl Samar C?ble Rj45 Cat 5e Blind{. 3dRose lsp_245589_2 A Cartoon Superhero Duo Riding a Scooter with a Sidecar Toggle Switch Multicolor, 5pcs/lot FDMS3660S FDMS3660 22CF MOSFET QFN-8, Naegi Makoto 3-in-1 Retractable Multi-Function Charging Cable for Android Apple and Type-C for Mobile Phones and Tablets, Color : Black MADONG Applicable to Compatible with V O L K S W A G E N Compatible with SEAT Scoda FireWire Auto Parts FireWire 03F905409B, 26AWG Heavy-Duty Cat7 Networking Cord Patch Cable RJ45 Transmission Speed 10Gbps.Transmission Bandwidth 600Mhz LAN Wire Outdoor Ethernet Cable RJ45 Network Cable 100 ft .LDKCOK Cat 7 Internet Cable. MURATA CSTCE8M00G55Z-R0 RESONATOR 10 pieces 8.0MHZ SMD. - Jet Black Type C Braided 3ft Charge and Sync Cable for Dell XPS 15 2-in-1 Dell XPS 15 2-in-1 - USB-C to USB-C 9575 100W BoxWave Cable 9575 3ft DirectSync PD Cable, routers LAN Network Cable 5m CAT6 Ultra-thin Flat Ethernet Network LAN Cable NAS Black switch boxes VoIP phones network media players computer servers printers Patch Lead RJ45 ,for PCs PoE de, 1.45-Inch Leviton 42777-1WB Surface Mount Backbox Single Gang White. 14V .2A T3-1/4 Miniature Bayonet Base Light Bulb Eiko 1815-5 1815 Pack of 5, Charging Cable BUDGET & GOOD Phone Charging Cable 3 Pack 6FT Extra Long USB Cable Certified Charging Cord Fast Charger Compatible with Phone Pad Pod Air Nano Touch Black and Gold, Pack of 100 ERJ-2BQFR62X RES 0.62 OHM 1% 1/6W 0402. KINGBRIGHT RTF-8080 LED HOLDER 100 pieces. Clamshell, 0.5mm 7x7 QFN44 MLF44 WLCSP44 Package Burn-in Socket -0.5 Testing Socket ALLSOCKET QFN44 0.5mm Pitch IC 7x7mm IC550-0444-010-G QFN IC MCU Programming Socket, 6W 6-Pack LED Chandelier Bulb E26 Base UL Listed 5000K Bright White LED Filament Bulb Luxrite Flame Tip 650 Lumens 60W Equivalent. Tegg 10pcs 5x20mm Glass Cartridge Axial Lead Fuse Resistor Insurance Tube Fusible Cutout with Lead Wire 10AMP, StarTech.com SLSATAF20RA 20-Inch Right Angle Slimline SATA to SATA with LP4 Power Cable. Purple 2 Pack ACL 10 Feet Cat6 RJ45 Bootless Ethernet Patch Cable, Power Supply KKmoon LW-3010KDS 110V/220V 0-30V 0-10A Adjustable LED Digital Display DC Power Supply Switching Regulated Power Supply.


New 20PCS 3300uf 6.3v 6.3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor


3v 6,3v3300uf 1025mm 10X25mm 105° Radial Electrolytic Capacitor: Industrial & Scientific,New 20PCS 3300uf 6,Amazing fashion, Amazing prices,Get Great Savings,With our 100% satisfaction guarantee.