Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light

Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light,Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces, Abbe Condenser, Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs: Electronics,BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope, Halogen Light, 10X High Eyepoint Eyepieces, Achromatic Objectives,Daily new products on the line,Top Selling Products,Get fast delivery and great savings at 20% Off Clearance. Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological psihoterapija-belin.si.

Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light

Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light
Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light
Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light
Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light
Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light
Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light
Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light

Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light

BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope, Halogen Light, 10X High Eyepoint Eyepieces, Achromatic Objectives, Abbe Condenser, Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs: Electronics. Brand new product from Boli Optics Microscope Store 。 BoliOptics Brand SKU # BM05070301 。 100% Satisfaction Guaranteed: We proudly stand behind all of our products 100%. Our #1 goal is customer satisfaction. If for any reason you are not satisfied with your purchase, please contact us and we will make it right. 。 Finite. Total Magnification: 40-1000X. 10X High Eyepoint Eyepiece. 4X 10X 40X 100X Achromatic Objective. Standard Coupler: 1X. Eyetube Angle: °. XY Stage Travel Distance: 75x50mm. Stage Scale: X: 0-0mm Y: 0-50mm. Illumination Type: Halogen Transmitted Light. Input Voltage: AC 100-240V 50/60Hz. 。 。 。

Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light
Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light
Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light
Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light
Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light

25-600X Digital Microscope Hardware HD 1.3 Million Pixel USB Optical Electron Microscope OMJNH Digital Microscope, Loneflash Type C Connector Digital Microscope 1600X 8 LED Magnification Endoscope Magnification Handheld Endoscope Mini Camera with OTG Metal Stand Compatible with Mac Windows XP Smartphone. Xigeapg Digital Counting Carat Scale Precision Portable Electronic Jewelry Scales Germ Medicinal Balance,20/0.001g. wivarra 1:1 Size American Ancient Animals Saber Tooth Tiger Skull Sabertooth Smilodon Fatalis Specimen Model Animal Skeleton Model, 1920x1080 Full HD HDMI Microscope Camera. Swift Optical MA803 Zoology 1 Prepared Slide Kit Swift Optical Instruments Inc.. None Nancy Zieman Sew For Fun Bk. WETENGDA Digital Microscope LCD Display with Metal Adjustable Stand. White/Black Microscope Ring Light Adjustable 144 LED Ring Light Lamp Illuminator for Stereo Microscope. White, ZGQA-GQA 1000X 4.3inch 8 LCD Light Digital Microscope HD 1080P Desktop Soldering Electronic Magnifier Magnify Glass Support 10 Languages Color : HD 1080P. Ohaus NVT1601N/1 Navigator Portable Scales NTEP Certified 1,600g X 0.5g, Anatomical Charts 18x27 Paper 10 Pack - Muscular Anatomy Posters Lymphatic Endocrine Digestive Skeletal Respiratory Not Laminated Nervous System Circulatory Male & Female Reproductive. 110V or Batter Upper and Lower LED Illumination with Rheostat WF10x and WF25x Eyepieces Coaxial Coarse and Fine Focus Plain Stage Single-Lens Condenser 40x-1000x Magnification AmScope M158C-2L-PS25 Cordless Compound Monocular Microscope Brightfield. Aristo GEOCollege Triangular Three-Edged Scale 30 cm White Plastic, Color : White PRWR Acrylic Lucite Transparent Bat Specimens Animal Insect Taxidermy 67mm,Educational Teach Supply Butterfly Biological Model 95.


Achromatic Objectives BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope 10X High Eyepoint Eyepieces Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs Abbe Condenser Halogen Light


Abbe Condenser, Blue Filter for Students Hobbyists Schools Labs: Electronics,BoliOptics 40X-1000X Biological Compound Trinocular Microscope, Halogen Light, 10X High Eyepoint Eyepieces, Achromatic Objectives,Daily new products on the line,Top Selling Products,Get fast delivery and great savings at 20% Off Clearance.