0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs/in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel

0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs/in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel,Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel 0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs/in,061" Compressed Length, 2,25" Free Length, 5,73 lbs Load Capacity, 4,8 lbs/in Spring Rate (Pack of 10): Industrial & Scientific,Music Wire Compression Spring, Steel, Inch,36" OD,035" Wire Size, 1,FREE & FAST Shipping,Aftermarket Worry-free,Safe and convenient payment,Click now to browse,we offer prompt and quality service. 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs/in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel 0.035 Wire Size Pack of psihoterapija-belin.si.

0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs/in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel

0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs//in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel
0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs//in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel
0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs//in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel
0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs//in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel
0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs//in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel
0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs//in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel

0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs/in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel

Music Wire Compression Spring, Steel, Inch, 0.36' OD, 0.035' Wire Size, 1.061' Compressed Length, 2.25' Free Length, 5.73 lbs Load Capacity, 4.8 lbs/in Spring Rate (Pack of 10): Industrial & Scientific. Music Wire Compression Spring, Steel, Inch, 0.36" OD, 0.035" Wire Size, 1.061" Compressed Length, 2.25" Free Length, 5.73 lbs Load Capacity, 4.8 lbs/in Spring Rate (Pack of 10): Industrial & Scientific. Highly magnetic steel music wire for greater strength than stainless steel or copper wire 。 Spring ends are closed and ground flat (squared) for efficient force transfer and reduced possibility of tangling 。 Load capacity of 5.73 pounds 。 Maximum operating temperature of 250 degrees F (121 degrees C) 。 Dry to the touch oil finish for added corrosion resistance 。 This compression spring is made of highly magnetic steel music wire and has an outside diameter (OD) of 0.36 inch and a wire size of 0.035 inch. It is made of steel music wire for greater strength than stainless steel or copper wire. The spring ends are closed (squared) and ground flat for efficient transfer of force, and reduced risk of tangling. This spring has a load capacity of 5.73 pounds and a maximum operating temperature of 250 degrees F (121 degrees C). It has an oil finish that is dry to the touch for added corrosion resistance. This music wire compression spring meets American Society for Testing and Materials (ASTM) A228 or Aerospace Material Specifications (AMS) 5112 for quality assurance and it is good for use in non-corrosive environment applications.。Compression springs are open-coil helical springs that are used to save space and absorb shock in a variety of applications. They absorb the energy of a force acting upon them by becoming shorter, store that energy while compacted, and expand as they release the energy. These springs are either placed over a rod, or fitted inside a hole, and are found in a wide variety of applications ranging from automotive engines and large stamping presses to major appliances and lawn mowers, medical devices, cell phones, electronics, and sensitive instrumentation devices.。 。 。 。

0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs//in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel
0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs//in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs/in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel

TR4X4 20PA 2X1-1/2X4 Gear Rack. Ochoos Stainless Steel self-aligning Ball Bearings S2202 2RS Size 153514, Inch Size Winco 10T75T32/GV Series GN 440 Stainless Steel Leveling Feet with Rubber Pad 5/8-11 Thread Size 2.36 Base Diameter J.W 2.95 Thread Length 2.36 Base Diameter 2.95 Thread Length Inc., 55SD23 Torrington New Spherical Roller Bearing, Clamp Style 0.375 x 0.375 Bores Ruland BC16-6-6-A 2024 or 7075 Aluminum Hubs Bellows Coupling 1.000 OD. DODGE JAW COUPLING TYPE L L099X15/16, 66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40CS-ERD 1/2 inch to 16mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:16mm Coupling Length. Pack of 2 Goodyear B158 HY-T Plus Hex Belt, A0 HUB BB G Atra-Flex New Coupling. 1200 FAG New Self Aligning Ball Bearing. Length: 300mm, Diameter: 8mm Ochoos 3D Printer Rod Shaft WCS 8mm Linear Shaft Length 300mm Chrome Plated Linear Guide Rail Round Rod Shaft. 6007ZZNR Consolidated New Single Row Ball Bearing. TT2025H L&S New Clutch Release Ball Bearing, FCMR32-15-8-SS Beam Coupling Ruland Manufacturing Co Inc FCMR32-15-8-SS Clamp Type 15mm Bore X 8mm Bore. BX91 Industrial Grade Cogged Power Drive V Belt Notched Belt. Ball Screw Guide Rail 200mm 0808 Ball Screw Long Stage Actuator Guide Rail Nema17 42 Stepper Motor, 3.59 Length through Bore Lovejoy 69790433577 Steel FCX 3 Hub 5.88 OD 3-1/4 Bore 3/4 x 3/8 Keyway 3.59 Length through Bore 5.88 OD LOV FCX 3 HUB 3-1/4 3/4 x 3/8 Keyway 3-1/4 Bore, 55x80x13MM no logo Durable 6911 2RS Deep Groove Ball Bearing ABEC-1 Metric Thin Section Bearings 61911RS 6911RS Precision Bearing 5PCS.


0.035 Wire Size Pack of 10 2.25 Free Length Inch 4.8 lbs/in Spring Rate 5.73 lbs Load Capacity Music Wire Compression Spring 0.36 OD 1.061 Compressed Length Steel


061" Compressed Length, 2,25" Free Length, 5,73 lbs Load Capacity, 4,8 lbs/in Spring Rate (Pack of 10): Industrial & Scientific,Music Wire Compression Spring, Steel, Inch,36" OD,035" Wire Size, 1,FREE & FAST Shipping,Aftermarket Worry-free,Safe and convenient payment,Click now to browse,we offer prompt and quality service.