US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation

US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation,Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal, Specification: 1,2mm): Heatsinks - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation - (US,Receive exclusive offers,Great Brands, Great Value,Personality recommendation,Free Fast Delivery,All the top brands at the best prices. 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation US, Specification: 1.2mm Tool Parts psihoterapija-belin.si.

US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation

US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation
US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation
US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation
US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation
US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation

US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation

Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation - (US, Specification: 1.2mm): Computers & Accessories. Buy Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation - (US, Specification: 1.2mm): Heatsinks - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. US, Specification: 1.2mm 。 1.It is a mini coppoer for Graphics Card. 。 2.Smooth surface and border. 。 3.2.0mm Thickness. 。 4.Fast thermal dissipation,lower temperature. 。 Features: 。1.It is a mini coppoer for Graphics Card. 。2.Smooth surface and border. 。3.2.0mm Thickness. 。4.Fast thermal dissipation,lower temperature. 。Specifications: 。Color: metal color 。Applications:Graphics Card 。Heatsink Material:Copper 。Type:Heatsink 。Size: 15x15x2.0mm 。Weight: 4g 。Package Information: 。Package Size:70x50x10mm/2.76 x 1.97 x 0.39in 。Package Weight:40g/1.41oz 。Package List: 。10 x Pieces of Copper Pad 。Item specifics:。Model number: TL14901。Usage: Home DIY。Material: Copper Alloy。Type: Power Tool Parts。Is customized: No。Color: metal color。Application: Graphics Card。Heatsink material: Copper。Type: Heatsink。Size: 0.1mm/0.3mm/0.4mm/0.5mm/0.6mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm 。 。 。

US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation
US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation
US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation

MLT37.5-03 with T412 TIM Heatsink for 37.5x37.5mm BGA chip set. T-Power Compatible with M-Audio BX8 D2 Active 130W 8 2-Way Studio Monitor Speaker Replacement 3-Prong Power Cable Cord Spare, Monoprice 18inch 4pin MOLEX Male to 3 15pin SATA II Female Power Cable Net Jacket, UL CSA CMR and 100% Copper Cat6 High Performance Cat6 Patch Cable 50u Gold Plating 23Awg Made in USA 18 Ft Cat.6 Gigabit Patch Cable White Color, Amphenol Part Number D38999/20FH35BN. 100pcs/bag CAT6 RJ45 Female to Female Lan Connector Ethernet Network Cable Extension Adapter With Shield, 100W Incandescent Replacement E26 Medium Base,Clear Glass Cover Antique Shape A60 Daylight White6000K 1000LM LED Filament Dimmable General Purpose Household Light Bulb HzSane 10 Watt A19 2-Pack, IRF840SPBF MOSFET N-Chan 500V 8.0 Amp Pack of 10, icepc-DIY M.2 2280 SSD Pure Copper Heatsink Kit Cooler Heat Sink Silicone Based Thermal Pad for Cooling M.2 SSD NGFF SSD NVME SSD 67x18x2mm, Uses TipExchange Technology Arc 7 HD with Both Data and Charge Features Gomadic Coiled Power Hot Sync USB Cable Suitable for The Kobo Arc 7. Pack of 5000 EXB-V4V474JV RES ARRAY 2 RES 470K OHM 0606, Color : Black Black Internet Cable 5m CAT6 Ultra-Thin Flat Ethernet Network LAN Cable LAN Cable Patch Lead RJ45. POSITAL IXARC UCD-IPH00-XXXXX-VSBA-5RW Incremental Rotary Encoder, 252/263 2502/2503 588/920 2404/2440 288/290 547/563 2504 Sewing Machine Plus HQRP Coaster HQRP 110V LED Light Bulb Warm White for Singer 241/249, 55w Equivalent 120V 6w Dimmable LED Cool White A19 Retrofit Light Bulb. OMNIHIL 5 Feet Long High Speed USB 2.0 Cable Compatible with Cobra ACXT645 Walkie-Talkies. Ronxing 10pcs Harris Varistor V24ZA50 24VRMS 21MM MOV, CDL Micro 5m 16 ft Low Profile SVGA Cable/Lead/Wire Male to Female M-M LSZH Black.


US, Specification: 1.2mm Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation


Specification: 1,2mm): Heatsinks - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Tool Parts 10pcs Pure Copper Brass Heatsink Shim Thermal Pad Barrier for Laptop Graphics Card 15x15mm Fast Thermal Dissipation - (US,Receive exclusive offers,Great Brands, Great Value,Personality recommendation,Free Fast Delivery,All the top brands at the best prices.