16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink

16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink,CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink 16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices, Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink, 16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices: Heatsinks - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy CHICIRIS Cooling Fin,shipping them globally,Cheap good goods,We offer a Satisfaction Guarantee at its best. Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink 16 Fins 10010018Mm for Power psihoterapija-belin.si.

16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink

16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink
16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink
16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink
16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink
16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink

16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink

CHICIRIS Cooling Fin, Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink, 16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices: Computers & Accessories. Buy CHICIRIS Cooling Fin, Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink, 16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices: Heatsinks - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Widely use for computer, power IC, power electric device, LED light devices, etc 。 Designed to maximize its surface area in contact with the cooling air 。 Reduce the risk of hardware failure due to overheating 。 Made of high quantity aluminum, good thermal conductivity 。 Light weight and used in applications where weight is a big concern 。 Description: 。 A heat sink is a passive heat exchanger that transfers the heat generated by an electronic or a mechanical device, thereby allowing regulation of the device's temperature at optimal levels. In computers, heat sinks are used to cool central processing units or graphics processors. Heat sinks are used with high-power semiconductor devices, where the heat dissipation ability of the component itself is insufficient to moderate its temperature. 。 Features: Made of high quantity aluminum, good thermal conductivity. Reduce the risk of hardware failure due to overheating. Designed to maximize its surface area in contact with the cooling air. Light weight and used in applications where weight is a big concern. Widely use for computer, power IC, power electric device, LED light devices, etc. 。 Spec: 。Material: Aluminum。 Fins: 16。 Size: 100*100*18mm / 3.93 x 3.93 x 0.7 。 Quantity: 1 。 Weight: 123g(approx.) 。 Package Includes:。 1 x Heat Sink 。 。 。 。

16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink
16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink
16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink

CHENBO 5 pcs I2C IIC 8 Channel Logic Level Converter Module 3.3V to 5V Bi-Directional Shifter Module for Arduino. Google Assistant Pack of 2 Lighting EVER IFTTT Timer Schedule RGBCW and CCT Color Changing LE WiFi Smart Light Bulbs Dimmable A19 E26 LED Bulb No Hub Required Work with Alexa 2700-6500K Tunable White. Fits 2.50 x 2.50 Fits 2.50 x 2.50 HFF22HD Drop Hanger Hoffman F22HD Wireway Steel, Gimax 5pcs/lot mobile 5Pin Micro usb connector for Lenovo A850 A800 S820 S880 P780 A820 S820 P770 A800 S920 a670t P708 S850E S696. USB Type-C Headphone Adapter Black 5in Compatible with Motorola RAZR 2020, Aexit J177 30V Transistors 50mA 400mW 3 Terminal TO-220AB Package NPN MOSFET Transistors Silicon Transistor. 2 NO Auto Start 45mm Width 115VAC Rated 2 NO Enabling Contacts 2 NO Enabling Contacts 1 NC Signal Contacts 1 NC Signal Contacts 45mm Width 2 NO Spring Loaded Terminals For Emergency Stop and Protective Doors Siemens 3TK28 28-2AJ20 Safety Relay, SoDo Tek TM RJ45 Cat5e Ethernet Patch Cable for Acer Aspire 1430 Laptop 25 ft Blue, Occus Cables 10Pcs/Lot 60CM PCI PCIE Express PCI-E 1X to 16X Riser Card Extender 6pin Big 4Pin IDE Power Adaptor USB 3.0 Cable for BTC Miner Cable Length: 60CM, SPST Vandal Resistant Switch 3A ALCOSWITCH AV1911P112Q04 250VAC TE CONNECTIVITY. Wivarra New GPU CPU Heatsink Cooling Conductive Silicone Pad 100mm100mm1mm Thermal Pad. iHome Micro USB Cable for Universal/Smartphones White. 662 Amphenol Part Number 97-4102A-32-414S.


16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices CHICIRIS Cooling Fin Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink


Practical Aluminum Good Thermal Conductivity Heatsink, 16 Fins 10010018Mm for Power Electric Device Power Ic Led Light Devices: Heatsinks - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy CHICIRIS Cooling Fin,shipping them globally,Cheap good goods,We offer a Satisfaction Guarantee at its best.