13 Length Brown 13 Width 13 Height 13 Width 13 Length 13 Height Pack of 25 RetailSource B131313CB25 Corrugated Box

13 Length Brown 13 Width 13 Height 13 Width 13 Length 13 Height Pack of 25 RetailSource B131313CB25 Corrugated Box,Height Pack of 25 RetailSource B131313CB25 Corrugated Box 13 Length Brown 13 Width 13 Height 13 Width 13 Length 13, 13" Length, Brown (Pack of 25): Industrial & Scientific,RetailSource B131313CB25 Corrugated Box, 13" Height, 13" Width,Discount Supplements,BEST Price Guaranteed,with lowest price and comfort guarantee. 13 Height 13 Width 13 Length 13 Height Pack of 25 RetailSource B131313CB25 Corrugated Box 13 Length Brown 13 Width psihoterapija-belin.si.

13 Length Brown 13 Width 13 Height 13 Width 13 Length 13 Height Pack of 25 RetailSource B131313CB25 Corrugated Box

13 Length Brown 13 Width 13 Height 13 Width 13 Length 13 Height Pack of 25 RetailSource B131313CB25 Corrugated Box

13 Length Brown 13 Width 13 Height 13 Width 13 Length 13 Height Pack of 25 RetailSource B131313CB25 Corrugated Box

RetailSource B131313CB25 Corrugated Box, 13' Height, 13' Width, 13' Length, Brown (Pack of 25): Industrial & Scientific. RetailSource B131313CB25 Corrugated Box, 13" Height, 13" Width, 13" Length, Brown (Pack of 25): Industrial & Scientific. Manufactured from 200#/ect-32 Kraft corrugated 。 Cartons are sold in bundle quantities and ship flat to save on storage space and shipping 。 Same strong 200#/ect-32 construction as Regular Kraft cartons 。 Made in the USA 。 Quality standard strength industrial corrugated boxes. 。 。 。

13 Length Brown 13 Width 13 Height 13 Width 13 Length 13 Height Pack of 25 RetailSource B131313CB25 Corrugated Box

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

13 Length Brown 13 Width 13 Height 13 Width 13 Length 13 Height Pack of 25 RetailSource B131313CB25 Corrugated Box

2.4 mil Thickness 72 mm Width Pack of 4 Rolls 914 m Length Primetac 640 3x1000 CL Clear Heavy Duty Hot Melt Carton Sealing Tape, BOX USA B969 Corrugated Boxes Pack of 25 Kraft 9 x 6 x 9, 24 X 5 X 18 Side Loading 25/Bundle 3 Bundles. 1,000 Bags Laddawn 5104 9 X 12 Perforated Tamper Proof White Poly Mailers. 20 x 20 P202002RC500 RetailSource P202002RC501 Reclosable Poly Bags 2 mil Clear 20 x 20 Pack of 500, Clear Pack of 100 Piokio 6 x 9 Reclosable Plastic Bag Resealable Zip Bags 2 Mil. Quart White Block Stand Up Pouches 1 Case 500 Pouches per Case 7x8 w/Zip. BOX USA B221616 Corrugated Boxes Pack of 15 Kraft 22L x 16W x 16H. x-PB3922-25 Bauxko 13 x 18 Reclosable Poly Bags 8 Mil 25-Pack, 1000/Case 2 Mil Poly Bag Guy 3 x 3 Zipper Reclosable Plastic Poly Bags, 4 mil Pack of 500 18 x 16 18 x 16 Clear RetailSource P181604RC500 Reclosable Poly Bags. TM Printable Area: 19.000 W x 1.000 H 1 roll /Cartridge /Cartridge Printable Area: 19.000 W x 1.000 H 1 roll 30ft. Labels B- 595 Indoor/Outdoor Vinyl Film Black on Orange 30ft. TM & LABXPERT Brady XC-1000-595-OR-BK IDXPERT. 24 x 900 Kraft 40# BOX USA BKP2440V Virgin Paper Rolls. 3 Rolls Combo Pack: 2 x 55 Yds 3.5 Mil Uline Heavy Duty Packing Tape: Clear and 3 x 55 Yds 1 Roll. Gloss Finish White Labels B-7546 Tamper Evident Polyester 100 per Roll Brady PTL-37-7546 TLS 2200/TLS PC Link 3 Width x 1.9 Height 11231 Brady Worldwide Inc. Pink 2 1/2 x 3 Aviditi PBAS2105 Anti-Static 4 mil Reclosable Poly Bags Pack of 1000. EcoSwift 125 9x6x4 Corrugated Cardboard Packing Boxes Mailing Moving Shipping Box Cartons, 100 CF 2625 Length x 24 Width Syfan G37S00100240020 SYTEC 307S Polyolefin Shrink Film. 12 x 12 4 mil 12 x 12 Clear RetailSource P121204WR1000 Block Reclosable Poly Bags Pack of 1000. R 1 Pair of COTU Hand Wrapping Stretch Wrap Dispensers Fits Any 3 inch Stretch Film Core.


13 Length Brown 13 Width 13 Height 13 Width 13 Length 13 Height Pack of 25 RetailSource B131313CB25 Corrugated Box


13" Length, Brown (Pack of 25): Industrial & Scientific,RetailSource B131313CB25 Corrugated Box, 13" Height, 13" Width,Discount Supplements,BEST Price Guaranteed,with lowest price and comfort guarantee.