100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708

100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708,Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708 100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc, 145 mm OD, 145" Width: Industrial & Scientific,Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc, 14 Locking Screws, M12 x 30 Screw Size, 100 mm ID,lowest prices around,Make Sure You Already Have it,Fast, Safe & Secure Shopping Comparison. 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708 100 mm ID M12 x psihoterapija-belin.si.

100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708

100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708
100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708
100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708
100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708
100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708
100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708

100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708

Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc, 14 Locking Screws, M12 x 30 Screw Size, 100 mm ID, 145 mm OD, 145' Width: Industrial & Scientific. Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc, 14 Locking Screws, M12 x 30 Screw Size, 100 mm ID, 145 mm OD, 145" Width: Industrial & Scientific. An external locking device that provides a high capacity, zero-backlash shaft to hub by means of a mechanical interference fit. Best Suited For: Applications needing to connect a hollow shaft over a solid shaft. Commonly used on hollow output shaft gear boxes or flange couplings. 。 。 。

100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708
100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708

FACTORY NEW! 20MM WIDE SET SCREW 2-BOLT FLANGE OPEN COVER UCFT204C AMI. Cast Iron Powerhouse HTD SDx2 QD Bushing, Riv 10403 Self Aligning Ball Bearing. Rubber HBD/Thermoid BX66 Prime Mover Cogged Belt, NBK Japan MJC-65CSK-WH 24mm to 32mm Jaw-type Flexible Coupling. Samsung Galaxy S10E Flip Case Cover for Samsung Galaxy S10E Leather Premium Business Kickstand Wallet Cover Card Holders with Free Waterproof-Bag Grey5. LF-Bolt Size : 0.5x10x10mm 10PCS Steel Small Compression Spring for Furniture,0.5mm Wire Diameter10mm Out Diameter10/15/20/25/30/35/45/50mm Length. CAR98855 Tie Rod End LH Ford New Holland, NBK MJC-65-EBL-24-28 Jaw Flexible Coupling Bore Diameters 24 mm and 28 mm Set Screw Type. 0.5 Width 71 Length 0.5 Width D&D PowerDrive 3808967 Cummins Engine Replacement Belt 71 Length, 9.68x2.37 OD Black with 3 Dividers Open W9.68 L5 Bend Radius 5.7 Kabelschlepp MC0650-.8.50-RS-145-3V5 Varitrak 8.5x2 ID, SKF-Bearing N 208 ECP. 1-1/2 Bore Standard Kw and 2SS with Hardened Teeth 1-1/2 Bore Standard Kw and 2SS with Hardened Teeth G&G Mfg G & G Manufacturing Company 606023245 60B23 Sprocket. iPhone 7 Flip Case Cover for Leather Kickstand Premium Business Card Holders Mobile Phone case Flip Cover. C93200 Cast Bronze Sleeve Bearing 1/2 X 11/16 X 2-1/4 Pk3, Jason Industrial 21.5M075 Type 400 Endless Woven Flat Belt 0.75 Wide 21.5 Long 0.75 Wide Polyester 21.5 Long, ZRO2 G10 Precision Zirconium Oxide Ball 5 Pieces 1/8 inch Ceramic Bearing Balls, Aexit 6mmx6.35mm Aluminum Electrical equipment Alloy Spline Shaft Flexible Helical Coupling 25mm Diameter 30mm Length. Plastic Balls 9153PB.


100 mm ID M12 x 30 Screw Size Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc 14 Locking Screws 145 mm OD 145 Width 145 Width 00234708


145 mm OD, 145" Width: Industrial & Scientific,Fenner Drives B401100 B-Loc Shrink Disc, 14 Locking Screws, M12 x 30 Screw Size, 100 mm ID,lowest prices around,Make Sure You Already Have it,Fast, Safe & Secure Shopping Comparison.