SLD 1900 MM 130X165

SLD 1900 MM 130X165,SLD 1900 MM 130X165,Buy SLD 1900 MM 130X165: Shaft-Hub Locking Devices - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Best prices,Shop Online Now,Express Shipping And Free Returns. 1900 MM 130X165 SLD psihoterapija-belin.si.

SLD 1900 MM 130X165

SLD 1900 MM 130X165
SLD 1900 MM 130X165
SLD 1900 MM 130X165
SLD 1900 MM 130X165
SLD 1900 MM 130X165
SLD 1900 MM 130X165
SLD 1900 MM 130X165

SLD 1900 MM 130X165

SLD 1900 MM 130X165: Industrial & Scientific. Buy SLD 1900 MM 130X165: Shaft-Hub Locking Devices - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Medium torque 。 Allows smaller diameter hubs 。 Exceptional concentricity 。 Self-centering 。 Axial hub position fixed during clamping 。 Medium torque。Allows smaller diameter hubs。Exceptional concentricity。Self-centering。Axial hub position fixed during clamping。Metric shafts 6 mm to 130 mm。Inch shafts 3/4 to 2-15/16 inch。Larger sizes on request。10 - 18,618 ft-lb。California proposition 65 warning。 。 。 。

SLD 1900 MM 130X165

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

SLD 1900 MM 130X165

C Section Gates 4/C128 Hi-Power II Powerband V-Belt with V-80 Matching Program 132.0 Belt Outside Circumference 17/32 Height 3-1/2 Overall Width. 2.36 ID 60 mm Shaft Diameter Climax Metals C170M-60X77 Series 170 Locking Assembly 3.46 Width Steel. 120370 DODGE SD X 7/8-KW BUSHING. PP 18701375-1-3/8 X 1-3/4 X 3/16 Poly Pack, CF30-1VBUU IKO Cam Followers. Qd Bushing Bore Dia Series Qt 1-1/2 in, 4pcs HGW30CA linear block carriage HiShangRC linear rail cnc parts 2pcs HGR30-300mm, Rubber D&D PowerDrive D744-8M-85 Double Sided Timing Belt. Samsung Galaxy S10E Flip Case Cover for Samsung Galaxy S10E Leather Cell Phone Cover Kickstand Card Holders Extra-Shockproof Business with Free Waterproof-Bag. HSS Lathe Round Rod Solid Shaft bar 9.5 mm Diameter 100 mm Length. M3973C Torrington New Thrust Roller Bearing, Relubricable 2-1/4 Shaft Height Peer Bearing GRP210-50MM Pillow Block Single Lip Seal 6-1/4 Bolt Center GRIP-IT 360 degree Locking Collar 50 mm Bore Standard Shaft Height Cast Iron Housing Black Oxide Coated Rings Wide Inner Ring Metric, UCFBL206-20MZ20CEB 1-1/4 KANIGEN SET SCREW BLACK 3-BOLT FLANGE CLS COV AMI. Black Leather Flip Case Wallet for iPhone 11 Pro Stylish Cover Compatible with iPhone 11 Pro, RuiJinHao iPhone 11 Flip Case Leather Cover Wallet Cover Card Holders Kickstand Premium Business Cattle Stripe Vehicle Mount 5 Card Slot Texture Coffee, NU314ECPC3 SKF New Cylindrical Roller Bearing. SealMaster NPG-23C-12 STYLEG PROTECTED SCREW TAKE-UP FRAME TO REPLACEMENT FRAME SETSCREW LOCKING CONTACT SEAL, Spur gear made of steel C45 without hub module 1.5 36 teeth tooth width 17mm outside diameter 57mm.


SLD 1900 MM 130X165


Buy SLD 1900 MM 130X165: Shaft-Hub Locking Devices - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Best prices,Shop Online Now,Express Shipping And Free Returns.