2 5-3/16 in OD Waldron 3-15/32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve

2 5-3/16 in OD Waldron 3-15/32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve,2 5-3/16 in OD Waldron 3-15/32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve, 3-15/32 in Length, Steel: Shaft-Hub Locking Devices - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Continuous Coupling Sleeve - Waldron, 2, 5-3/16 in OD,Flagship Stores,shop for things you love,Free, same day shipping, easy returns. 3-15/32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve 2 5-3/16 in OD Waldron psihoterapija-belin.si.

2 5-3/16 in OD Waldron 3-15/32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve

2 5-3//16 in OD Waldron 3-15//32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve
2 5-3//16 in OD Waldron 3-15//32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve
2 5-3//16 in OD Waldron 3-15//32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve
2 5-3//16 in OD Waldron 3-15//32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve
2 5-3//16 in OD Waldron 3-15//32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve

2 5-3/16 in OD Waldron 3-15/32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve

Continuous Coupling Sleeve - Waldron, 2, 5-3/16 in OD, 3-15/32 in Length, Steel: Industrial & Scientific. Buy Continuous Coupling Sleeve - Waldron, 2, 5-3/16 in OD, 3-15/32 in Length, Steel: Shaft-Hub Locking Devices - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. sleeve outside diameter: 5-3/16 in 。 flex type: Full Flex 。 sleeve overall length: 3-15/32 in 。 series: Waldron 。 coupling size code: 2 。 Speicfication: sleeve outside diameter: 5-3/16 in。flex type: Full Flex。sleeve overall length: 3-15/32 in。series: Waldron。coupling size code: 2。torque capacity: 31500 in-lbs。sleeve type: Continuous。maximum rpm: 7200 RPM。sleeve material: Steel。 。 。 。

2 5-3//16 in OD Waldron 3-15//32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

2 5-3/16 in OD Waldron 3-15/32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve

3.32 OD Inch Lovejoy 35749 Size L110 Standard Jaw Coupling Hub 0.25 x 0.125 Keyway 0.875 Bore Sintered Iron, 22205HE4C3 NSK New Spherical Roller Bearing. 1 Pound Roll 14AWG Solid Insulated Magnet Wire. SEST208 NTN Bearing Unit Factory New Stainless Mounted Unit. /Carbon Steel TC Type Oil Seal 0.750 x 1.188 x 0.250 Buna Rubber TCM 071182TC-BX NBR. 7 Bore Size Sealmaster USI5000A-700 Unitized Spherical Split Cast Iron Roller Bearing Insert Adapter Mount 7.000 ID 9.38 Width, 1/2 x 5/16 Browning A26 Super Gripbelt A Belt Section 27.3 Pitch Length, 21/32 W x 271 L V-Belt 1 Rib B270. D&D PowerDrive 250-S5M-2005 Timing Belt, SPEED REDUCER WITH MOTOR Boston Gear F862B12KB9LUTFW-HK. Simlug LML9B Miniature Linear Rail Guide Rail 9mm Width 150mm Slide Block, 22217YMW33 Torrington New Spherical Roller Bearing, LICTOP 8mm 350mm T8 Lead Screw Set Lead Screw,Copper Nut,Coupler,Pillow Bearing Block for 3D Printer 5Pcs, NATV45 NBR New Cam Yoke Roller, FACTORY NEW! 3 WIDE SET SCREW 2-BOLT FLANGE UCFL215-48 AMI. Premium 87604 1 Felt Seal & Shield 1 Radial Ball Bearing with.


2 5-3/16 in OD Waldron 3-15/32 in Length Steel Continuous Coupling Sleeve


3-15/32 in Length, Steel: Shaft-Hub Locking Devices - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Continuous Coupling Sleeve - Waldron, 2, 5-3/16 in OD,Flagship Stores,shop for things you love,Free, same day shipping, easy returns.