TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg

TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg,#1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock, TL30 Series Torque Limiters, Internal Taper Lock #1615,5000-1,6250 in Bore, Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg: Shaft-Hub Locking Devices - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Coupling Adapter - Use With 4H35P Series Clutches, 5H35P Series Clutches,Satisfied shopping,Products with Free Delivery,Buy direct from the factory,lowest prices around,Enjoy free shipping on all orders! With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg TL30 Series Torque Limiters Use psihoterapija-belin.si.

TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg

TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb//deg
TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb//deg
TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb//deg
TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb//deg
TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb//deg
TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb//deg
TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb//deg

TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg

Coupling Adapter - Use With 4H35P Series Clutches, 5H35P Series Clutches, TL30 Series Torque Limiters, Internal Taper Lock #1615, 0.5000-1.6250 in Bore, Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg: Industrial & Scientific. Buy Coupling Adapter - Use With 4H35P Series Clutches, 5H35P Series Clutches, TL30 Series Torque Limiters, Internal Taper Lock #1615, 0.5000-1.6250 in Bore, Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg: Shaft-Hub Locking Devices - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. parts category: Adapters, Bushings & Couplings 。 maximum parallel misalignment: 0.078 in 。 for use with series: 4H35P Series Clutches, 5H35P Series Clutches, TL30 Series Torque Limiters 。 maximum angular misalignment: 3.0 。 bore style: Internal Taper Lock #1615 。 Coupling bolts to the clutch pilot to allow shaft to shaft coupling。Speicfication: parts category: Adapters, Bushings & Couplings。maximum parallel misalignment: 0.078 in。for use with series: 4H35P Series Clutches, 5H35P Series Clutches, TL30 Series Torque Limiters。maximum angular misalignment: 3.0 。bore style: Internal Taper Lock #1615。maximum axia float: 0.140 in。bore size: 0.5000 - 1.6250 in。kits: 910083 (Double Flex Disc Pack)。torsional rigidity: 19138 in-lb/deg。additional details: Internal bushing insertion for blind end applications. Taper Lock bushings are sold separately.。finish: Nickel Plated。 。 。 。

TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb//deg

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg

MF50 NTN Bearing Part Factory New Plummer Block, SPROCKETS FOR MACHINES 40A24 Boston Gear, Buna Rubber TCM 8X24X7SC-BX NBR /Carbon Steel Oil Seal SC Type 0.315 x 0.945 x 0.276 0.315 x 0.945 x 0.276 Dichtomatik Partner Factory. VXB Brand Japan MJC-20CS-WH 4mm to 3/8 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:3/8 inch Coupling Length 30 Coupling Outer Diameter:20, D&D PowerDrive 575017 Peugeot Replacement Belt Rubber, Magnaloy Couplings M10002806 Flexible Coupling Round Bore Hub. Lovejoy 12440 Size L225 Standard Jaw Coupling Hub 0.5 x 0.25 Keyway 2.125 Bore 5 OD Cast Iron Inch. 7/8 to 3-1/4 Bore Range 44 Groove 14mm Pitch 7.720 Pitch Diameter For 85mm Width Belt 7.720 Pitch Diameter 7/8 to 3-1/4 Bore Range Gates P44-14MGT-85 GT 2 PowerGrip Gray Iron Sprocket. A2017 Aluminum NBK MJC-55CS-GR-9.525-9/16 Jaw Flexible Coupling 9.525 mm and 9/16 Bore Diameters Clamping Type. Push Bar Feeder 8 Rod Belt W NIECO 22132, 150 Qty 5/16 Inch Steel Shot Slingshot Ammo Balls, 66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-EGR 18mm to 18mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:18mm Coupling Length, Aluminum A2017 Bore Diameters 11/16 and 38 mm NBK MJC-65-EGR-11/16-38 Jaw Flexible Coupling Bore Diameters 11/16 and 38 mm Set Screw Type.


TL30 Series Torque Limiters Use With 4H35P Series Clutches Internal Taper Lock #1615 5H35P Series Clutches Coupling Adapter 0.5000-1.6250 in Bore Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg


TL30 Series Torque Limiters, Internal Taper Lock #1615,5000-1,6250 in Bore, Torsional Rigidty 19138 in-lb/deg: Shaft-Hub Locking Devices - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Coupling Adapter - Use With 4H35P Series Clutches, 5H35P Series Clutches,Satisfied shopping,Products with Free Delivery,Buy direct from the factory,lowest prices around,Enjoy free shipping on all orders!