Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test

Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test,Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter,Buy Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test: Current Clamps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,satisfaction guaranteed,Affordable prices,making your life easy, healthy and more enjoyable. Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test Yadianna Portable Scientific Digital Clamp psihoterapija-belin.si.

Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test

Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test
Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test
Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test
Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test
Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test

Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test

Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test: Industrial & Scientific. Buy Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test: Current Clamps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Model Number: ACM03 PLUS 。 Measuring Capacitance Range: 40nF-100uF 。 Display Type: Digital Only 。 After you purchase our products, we will provide you with the most sincere service and let you enjoy shopping! 。 Measuring Voltage Range: 600V (AC/DC)。Weight: 0.5。Measuring Inductance Range: N/A。Operating Temperature: 0-40。Measuring Current Range: 400A (AC/DC)。Dimensions: 25*11*6cm。DIY Supplies: Electrical。Measuring Resistance Range: 4ohm-40Mohm。Frequency: : 50Hz/500Hz/5000Hz/50kHz/100kHz。NCV (Voltage Alarm): 90-1000V(50-500Hz)。Continuity/buzzer: Yes。Diode: Yes。Duty cycle test: Yes。flashlight: Yes。backlight: Yes。Data Hold: Yes。Zero Clear Function: Yes。After you purchase our products, we will provide you with the most sincere service and let you enjoy shopping!。 。

Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test
Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test
Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test
Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test

Output Current Up to 30ma Signal Generator Module Concise Control Panel Layout Adjustable for Electronic Maintenance Industrial Sine Wave Module. WEI-LUONG Benchtop Digital LCR Meter ET4402 Desktop LCR Bridge with USB and RS-232 Adjustable Measuring Frequency 100hz~20KHZ Resistance Meter Capacitance Meters Tools. Women V Neck Zipper Shirt NDGDA Ladies Solid Plus Size Short Sleeve Casual Tops Shirt Loose T-Shirt Blouse Tee. INSIZE 7391-T8 Ball Point 0.177 Diameter Pair. Rawdah Temperature Tools Non-Contact IR Infrared Forehead Digital Body Temporal Measuring Temperature Instrument Without Battery. with Unloader and On/Off Lever 90 psi Min Cut In Midwest Control 69JF8LY Hubbell Pressure Switch 115-150 psi 25-38 psi Differential 1/4 FPT 165 psi Max Cut Out 1/4 FPT. Engineering inclinometer Slope Measuring Ruler Dirgee Multi-Function Slope Measuring Instrument Digital Level, Megger DCM330-EN CAT IV Fork Multimeter 1000V DC Voltage 200A AC Current, Protect Family Health Beige Shotbow Protective Hat Mask Hat UV Protection Sun Hat Female Anti-Droplet Saliva Empty Top Hat Windproof Dustproof Safety Face Shield Protective Mask, Color : Black Rectangular Magnifying Glass with Light Handheld 4 LED 5X Reading for Seniors Low Vision Books Pages Magazines Newspapers Maps Jewelry, replaces 55904-6521 FLIR 55904-6923 Model T640-KIT-15 IR Thermal Imaging Camera with Standard 25° Lens and optional 15° Lens Large 4.3 capacitive touchscreen Up to 640 x 480 native resolution, 10 pieces Contact Probes OFP SLDR MT RECPT #30CNTCT.015-.025,RL. Eclipse Tools MT-7058 ProsKit Mini LAN Cable Tester, 30-45mm Hand Tool Profession Accurate Sophisticated Durable Wedge Feeler Gap Stainless Steel Ruler Inspection Taper Gauge Metric Imperial Measure Tool Convenient Home Improvement, 2pcs 3/4 Tialn Coated Solid Carbide End Mills 4 Flt General Machining #GM1006, Class I A&D AD-1700-10G-C Calibration Weights 10g. Digital Logic Analyzer Logic Analyzer Practical for Digital Signal Debugging Development ARM. Clear or Office Home 20 Pack Clear Plastic Ruler 12 Inch Straight Ruler Flexible Ruler With Inches and Metric for School Classroom.


Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test


Buy Yadianna Portable Scientific Digital Clamp Meter DC AC 400A Current ACM03 Ammeter Car Voltmeter Multimeter With Resistance Cap Continuity NCV Test: Current Clamps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,satisfaction guaranteed,Affordable prices,making your life easy, healthy and more enjoyable.