Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester

Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester,Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range,Buy Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester: Current Clamps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Safe and convenient payment,Click now to browse,Provide the best for all customers! Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV psihoterapija-belin.si.

Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester

Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5//6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester
Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5//6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester
Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5//6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester
Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5//6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester
Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5//6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester

Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester

Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester: Industrial & Scientific. Buy Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester: Current Clamps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Type of holster, streamlined design, comfortable handle. Large LCD display makes the reading clearer. 。 Strong anti-magnetism and anti-interference ; complete functional protection; 。 Automatic power off when there is no measured value within 15 minutes. 。 Displayable unit symbol display; lighting function, backlight display 。 True RMS, non-contact voltage detection (NCV), relative value measurement, frequency / duty cycle and data retention function. 。 DCV: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V ± (0.5% + 4)。ACV: 6 V / 60 V / 600 V / 600 V ± (0.8% + 6)。DCA: 600 μA / 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A ± (1.0% + 5)。ACA: 600 μA / 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A ± (1.5% + 5)。Resistance: 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60M ohms ± (0.8% + 1)。Electrostatic capacity: 60 nF / 600 nF / 6 uF / 60 uF / 600 uF / 6 mF / 60 mF ± (3.5% + 8)。Frequency: 10 Hz / 100 Hz / 1 KHz / 10 KHz / 100 KHz / 1 MHz / 10 MHz ± (0.5% + 4)。Celsius temperature: -40 ° C to 1000 ° C / 0 ° F to 1832 ° F ± (0.8% + 4)。True RMS: √。NCV: √。Backlight: √。Duty cycle: 1 to 99%。Continuity test: If it is less than about 50 Ω, 610 Ω or more, "OL" is displayed.。Low battery indication: about 2.4 V or less。Diode test: Displayed as "OL" when 0 to 3.3 V, 3.3 V or more。Functional protection: √。Data retention: √。Auto power off: Approximately 15 minutes。Torch function: √。Input dependent: 10 MΩ。Sampling rate: 3 times / sec。AC frequency response: 40 - 2 kHz。Operation method: Manual or auto range。Maximum display: 6000。Liquid crystal size: 65 × 28 mm。Battery: 3 V AAA × 2 (Not included in shipment)。Power consumption: about 2 mA quiescent current。package:。1 x vc 837 multimeter.。1 x pair test probe.。1 × temperature probe.。1 x Manual.。Please check the model and size before purchase.。If you have questions about the product, please contact us.。After you purchase our products, we will provide you with the most sincere service and let you enjoy shopping!。 。

Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5//6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester
Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5//6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester
Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5//6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester
Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5//6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester

Taidacent 1pcs Voltage Controlled oscillator voc Circuit rf voc RF Signal Source 80~120MHz. Ybriefbag Portable Moisture Meter Digital LCD Wood Moisture Temperature Meter Humidity Timber Wood Damp Tester Color : Black, Size : One Size. Length: 60 cm, in Blister Packaging Bosch Professional 1600A016BP Spirit Level. 5000 g NIST F Ohaus 30390588 Weight. Green 581515mm Nightlight Metal leveler small horizontal bar leveling level bar column level bubble square horizontal bubble glass. Pomona Electronics Connector, TCV11 UNIWELD CHECK VALVE AACETYLE Inc Uniweld Products, DDS Signal Generator Module 0-40MHz AD9850 2 Sine Wave And 2 Square Wave Davitu Module Board Board & Shield Generator Module, Color : 10X Desktop Magnifier Replace Lens 127mm Double Convex Lens Big Magnifying Glass Lens 3X/5X/8X/10X White Blue Color Optional. Small Size High Precision Functional Signal Generator Durable LCD Screen Frequency Signal for Industrial Supplies Waveform Function Function Generator, dailymall Ne555 Adjustable Frequency in The Pulse Generator Module 5v-12v for DIY, Brecknell 004-G-0.75kg Pack of 5 pcs 0.75kg Aluminum Metric Miniature Sensor, Tyannan AC Digital Flexible Clamp Meter 10000A Display FR1050A. Genrl Baby Stckrs 0410, 3 Length x 1-19/32 width x 19/32 Height 3 Length x 1-19/32 width x 19/32 Height 11608 Humidity and Dew Point Temperature Supco SL300TH Miniature Data Logger. 1000KV High Voltage Pulse Generator Super Arc Pulse Ignition Coil Module High Voltage Module High Voltage Generator.


Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester


Buy Yadianna VC837 Digital Multimeter NCV Function DMM RMS 3 5/6 Auto Range Capacitance Resistance Frequency Duty Cycle Data Retention 6000 Count Multi Tester: Current Clamps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Safe and convenient payment,Click now to browse,Provide the best for all customers!