Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt

Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt,Voltmeter with Ampere Shunt Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter,Buy Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue + Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt: Ammeters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Cost less all the way,Online Exclusive,All With Price Promise Guarantee. Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini psihoterapija-belin.si.

Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt

Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt

Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt

Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue + Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt: Automotive. Buy Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue + Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt: Ammeters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. If you have any questions, you can contact us. 。 Feature:。- Operating voltage:DC 4.5 - 30V。- Measure voltage: DC 0 - 100V。- Minimum resolution(V): 0.1V。- Measure current:50A (require external shunt)。- Minimum resolution(A): 0.1A。- Operating current: <;20mA。- Display: three 0.28" LED digital tube。- Display color: Red and Blue (two-color display)。- Dimensions: 48 x 29 x 21mm。- Mounting cutout: 45.5 x 26.5mm。- Refresh rate: about 500mS / times。- Measure accuracy: 1% (± 1 digit)。- Operating temperature: -10 to 65°c。- Operating Humidity: 10 to 80% (non-condensing)。- Working pressure: 80 to 106 kPa。- Applications:Suitable for automotive/electric cars/motorcycles battery monitoring or other products voltage current measurement。- Wiring:。Black line (thin): vacant or buck circuit (module) negative。Red line (thin): power supply+。Black line (thick): COM, common measuring。Red line (thick): PW+, measuring terminal voltage input positive。Yellow line (thick): IN+, current input+。Notice:。- The voltage between the thin red and thin black lines must be within DC 4.5-30V。- The ammeter can only be connected to the negative of the device under test。- Exceeds 5A, long-term full load working continuously, it is recommended that the measurement side of the leads are directly soldered to the socket。- When the black thin line vacant, it is better to use insulating tape around the exposed part of the wire, to prevent short circuits。- If just be used as a voltmeter, it is recommended that the yellow line and the black line were connected together, to prevent the ammeter digital。flashing。Package included:。3 x Digital Volt Amp Meter。3 x 50A / 75mV DC Current Shunt。This product is suitable for electronic product accessories. 。 。 。

Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt
Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt

L: 500mm Grade 0 500mm B: 50mm H:10mm MeterTo Straight Edge Ruler, 0-200um MeterTo Wet Wheel Film Thickness Gauge YQH-200 Range, Cycling ZJIAWEI Thermal Anemometer Climbing Kite Flying Surfing High Sensitivity air Volume Meter Digital Weather Meter with Backlight can Measure Breeze for Shooting,Boat Sailling. KXA DH48J-11A 11 Pin Contact/Sensor Signal Input Digital Counter Relay AC 220V Electrical Digital Counter Preset, Luoshan 30 PCS US Screw Pitch Thread Blades 60 Degrees CR Stainless Steel Thread Gauge. Tyannan Electronic Digital Clamp DT266 Meter Multimeter AC DC Current Volt Tester Tool Scientific Products, HC-SR501 Adjust Pyroelectric IR PIR Infrared Reflective Motion Body Sensor Module Board Human Detection for Arduino DIY, FJZ-FJZ Portable Scientific UA3268D Ammeter Voltmeter Ohmmeter Diode Digital Clamp Meter Dual Leads Digital Clamp Electrical Tester. Hand Tools Portable AC DC Voltage Test Pencil Circuit Detector Volt Tester 12-250V Detection. Robert Sorby # 976 Inside /Outside Caliper 6 Woodturning Caliper, 0.591 INSIZE 6313-0D591 Setting Ring. AnNafi Screw Thread Pitch Cutting Gauge Tool Stainless Steel Metric Screw Pitc, Leepesx LCR-TC1 Full Color Screen Graphic Display Multifunctional Transistor Tester NPN PNP Transistor N-channel P-channel FET Diode Resistance Inductance Capacitance SCR Battery Automatic Measurement. THE PIPE GO NO GO PLUG INSPECTION GAGE 1.198,1.130,1.1384,1,144,1.203,1,2555,ET. Camco 10023 Water Heater Continuity Tester with Battery, Thermochron iButton Reader with Full eTemperature Software License, Sleeve Junction oakton instruments WD-35805-26 pH Elect SJRG. ASA M1 Waveform Tools with Subscription for Teledyne/LeCroy WS42MXs. KYHOPE High Sensitivity Digital Portable Wind Speed Meter HT-9829 Heat-Sensitive Thermal Anemometer Anemometro Measuring Instrument, Radwag PUE HY10.DP1.an.PNET PUE HY10 Weighing Terminal.


Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt


Buy Weilaijaiju Electronic Accessories 3pcs Mini Digital Blue + Red LED DC Current Meter Voltmeter with Ampere Shunt: Ammeters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Cost less all the way,Online Exclusive,All With Price Promise Guarantee.