Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1/8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1/2 Length

Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1/8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1/2 Length,Diameter 130° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1/2 Length Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1/8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting, Carbide, Uncoated: Industrial & Scientific,KYOCERA 105-0400,400 Series 105 Micro Drill Bit, 2 Flutes,0400" Cutting Diameter, 130° Cutting Angle,4000" Cutting Length, 1/8" Shank Diameter, 1-1/2" Length,Provide the latest products,Shopping made easy and fun,Free shipping and free returns on all orders. Flutes 1/8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1/2 Length Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 psihoterapija-belin.si.

Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1/8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1/2 Length

Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1//8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130/° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1//2 Length
Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1//8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130/° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1//2 Length
Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1//8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130/° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1//2 Length
Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1//8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130/° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1//2 Length
Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1//8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130/° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1//2 Length
Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1//8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130/° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1//2 Length

Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1/8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1/2 Length

KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit, 2 Flutes, 0.0400' Cutting Diameter, 130° Cutting Angle, 0.4000' Cutting Length, 1/8' Shank Diameter, 1-1/2' Length, Carbide, Uncoated: Industrial & Scientific. KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit, 2 Flutes, 0.0400" Cutting Diameter, 130° Cutting Angle, 0.4000" Cutting Length, 1/8" Shank Diameter, 1-1/2" Length, Carbide, Uncoated: Industrial & Scientific. KYOCERA has designed and manufactured tight tolerance Carbide cutting tools and miniature parts for a broad range of markets including the electronics, industrial, medical and aerospace industries. We offer high-volume CNC grinding consistency in diameters from 0.005 inch (38um) to 0.264 inch (6.70mm), tolerances as tight as 0.00025 inch (.6um) and superior surface finishes. 。 。 。

Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1//8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130/° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1//2 Length

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1/8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1/2 Length

10mm shank 70mm Drill Hinge Forstner Forstner, Brazing Wear Resistance for Glass Granite Ceramic Tiles Concrete 20PCs High Strength Diamond Hole Drill Bit Hole Opener. Aloris Tool SGIH19-2 Cut-Off and Grooving Blade, Weldon Shank Type 5 Flute 1.2500 LOC .0150 Radius AlCrN Coated 3.0000 OAL Single End Corner Radius Carbide End Mill REV5230 .5000 RedLine Tools 1/2. 1-15/16 Cutting Depth MK Morse MHST38 2-3/8 Carbide Tip Hole Saw. Vermont Gage 501225700 LetterF x 4-1/8 HSS Drill Blank Pack of 36 pcs. PART NO PTD18328 #28 Size R18CO Series NAS 907 Type J Heavy Duty Jobber Length Drill. Grooving Insert for Stainless Steel Without Interrupted Cuts TiN Coated Carbide THINBIT 3 Pack SGI049D5C 0.049 Width 0.100 Depth Sharp Corner. 4 Flt Bright 1/8-27 Taper Pipe Tap. 4 Flute .1860 LOC .0150 Radius RE27459 RedLine Tools - Round Shank Type Single End Corner Radius Carbide End Mill Uncoated 1.5000 OAL Bright .0625, Accusize Industrial Tools 3 by 1-1/4 90 Deg Heavy Duty Coolant Helical Shell Indexable Mill with 15 Carbide Apkt1604 Inserts 0028-2671a, Sandvik Coromant A316-12HM450C05015P 1030 Carbide Milling Insert Positive Chip Breaker 0.06 Corner Radius. Pack of 5 19/64 Jobbers Length Reamer Blank, 3/8 Spiral Point Tap, 11/16 Size Spiral Flute Pack of 1 135 Degrees Notched Point Michigan Drill 210C Series Heavy Duty Super Cobalt Steel Drill Bit 3 Morse Taper Shank. UP CUT Router Bit Spiral Plunge Premium Solid Micro Grain Carbide Align Carbide New 1/4 Inch Shank 1/8 Inch Cutting Diameter CNC Router Pro-Series. 2 Flute Flat Cutting Face. 3 Diamond WET Coring Bit For Concrete Core Drill by BLUEROCK Tools. 15 Insert Size Sandvik Coromant RA365-100J31-S15H CoroMill 365 Face Milling Cutter 10 Extra Close Pitch Steel Right Hand 46mm Arbor 100mm Cutting Diameter x 63mm Overall Length, 6 Width of Face Helical F&D Tool Company 10600-A322 Plain Milling Cutter High Speed Steel 4.5 Diameter 2 Hole Size. 2-Flute Straight Shank TiAlN Coating RH Cut Carbide WIDIA Hanita 28190900T016S VariMill 2819 GP Roughing/Finishing End Mill 9 mm Cutting Diameter.


Uncoated 0.4000 Cutting Length 2 Flutes 1/8 Shank Diameter Carbide 0.0400 Cutting Diameter 130° Cutting Angle KYOCERA 105-0400.400 Series 105 Micro Drill Bit 1-1/2 Length


Carbide, Uncoated: Industrial & Scientific,KYOCERA 105-0400,400 Series 105 Micro Drill Bit, 2 Flutes,0400" Cutting Diameter, 130° Cutting Angle,4000" Cutting Length, 1/8" Shank Diameter, 1-1/2" Length,Provide the latest products,Shopping made easy and fun,Free shipping and free returns on all orders.