3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555

3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555,Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555 3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6, AlTiN Nano Coated, Solid Round Coolant Fed Micro Drill: Industrial & Scientific,Kyocera 814-1417L2555, 3,60mm Cut Dia, 54,00mm Max Lgth of Cut, Series 814 HYDROS Mini, 2 Flute, 6 Facet, 140 Deg Pt Angle, Rt-Hand,Promotional discounts,Thousands of items added daily,Shop Only Authentic,Shop now to receive exclusive promotions and more. HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555 3.60mm Cut Dia Series 814 psihoterapija-belin.si.

3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555

3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555
3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555
3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555
3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555
3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555
3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555
3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555

3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555

Kyocera 814-1417L2555, 3.60mm Cut Dia, 54.00mm Max Lgth of Cut, Series 814 HYDROS Mini, 2 Flute, 6 Facet, 140 Deg Pt Angle, Rt-Hand, AlTiN Nano Coated, Solid Round Coolant Fed Micro Drill: Industrial & Scientific. Kyocera 814-1417L2555, 3.60mm Cut Dia, 54.00mm Max Lgth of Cut, Series 814 HYDROS Mini, 2 Flute, 6 Facet, 140 Deg Pt Angle, Rt-Hand, AlTiN Nano Coated, Solid Round Coolant Fed Micro Drill: Industrial & Scientific. Optimized Cutting Edge for Increased Accuracy - The optimized cutting edge creates excellent drilling accuracy during the initial cut by consistently controlling the cutting force across the face of both cutting edges. 。 Double Margin for Smooth Hole Finish - Two margins create a cutting and wiping effect that create a smooth hole finish and smooth cutting performance along the hole wall. 。 Nanocomposite Super-nitride AlTiN Coating Technology - Great for difficult-to-cut and hardened materials, the 2nd generation AlTiN supernitride with a nanocomposite coating structure has a hardness GPa of 36.3 and maximum application temperature (C°) of 1,100. 。

3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555

Plug 5/16-18 S/O Spiral Point Tap, 1/4-20 Plug Uncoated 2 Flt Sp Point Tap. CTP1340 Grade Neutral Cutting Direction Ceratizit 11358552 SX Series Carbide Grooving Insert 2 mm Width 11 mm Length -M2 Chip Groove. 6 Pcs Hex Shank Titanium Plated Screw Thread Drill Bits Set Compound Tap Not For Hard Metal/Iron Casting, 3mm/6mm Wind Mill Sanding Machine Industrial Grade Hand Tool Hand Tools Industrial Portable Practica Pneumatic Products 90° Elbow Pneumatic Engraving Machine, Yadianna 6-65 Mm The Pagoda Shape Hss Triple-cornered Shank Spiral Pagoda Metal Steel Step Drill Bit Hole Drill Cone Drill, Straight Shank RH Cut 10 mm Cutting Diameter WIDIA Hanita 28481000T022 VariMill 2848 GP Roughing/Finishing End Mill 4-Flute Ball Nose TiAlN Carbide, 2 Flutes Uncoated Bright YG-1 E5020 Carbide Square Nose End Mill 0.4375 Shank Diameter 30 Deg Helix Finish 2.75 Overall Length 0.437 Cutting Diameter. 3 3/3 4/3 5/3 6/3 8 Size NMSLA Wood Carving Tools 5PCS Steel Engraving Drill Bit Set Solid Carbide Grinding Burr. Dewalt DT7397T-QZ Torsion Bit shockproof T27 50mm 5 Piece. Sandvik Top Lok Carbide Grooving Inserts 3 PART NO Seat Size SVK44526 TLTP-3L 1125. Screw Hole Punch, 1/8inch 3mm Shank 6mm Cone Head Diamond Grinding Bit Mounted Point Grinder Parts 10pcs 3x8mm Diamond Bits, BBL-2001000G Micro 100 2-1/2 TiN Coated Left Hand Radius Boring Tool.200 Bore Dia 1.000 Bore Depth.050 Angle, Vermont American 10212 3/16-Inch HSS Jobber Drill Bit.


3.60mm Cut Dia Series 814 HYDROS Mini AlTiN Nano Coated Rt-Hand 6 Facet Solid Round Coolant Fed Micro Drill 54.00mm Max Lgth of Cut 2 Flute 140 Deg Pt Angle Kyocera 814-1417L2555


AlTiN Nano Coated, Solid Round Coolant Fed Micro Drill: Industrial & Scientific,Kyocera 814-1417L2555, 3,60mm Cut Dia, 54,00mm Max Lgth of Cut, Series 814 HYDROS Mini, 2 Flute, 6 Facet, 140 Deg Pt Angle, Rt-Hand,Promotional discounts,Thousands of items added daily,Shop Only Authentic,Shop now to receive exclusive promotions and more.