【,【,【,Discount special sell store,Great prices and Fast Shipping,Free shipping to your store on most items. 【 psihoterapija-belin.si.

【
【
【
【
【
【

【. Can be used with tapered shank drills, tapered shank cutters and tapered reamer. 。 Refined and completely ground, each product will wear several times after processing, and the best surface treatment makes it easier to use. 。 The morse taper sleeves is easy to stall and maintain, which is very useful. 。 High‑quality high‑speed steel materials, hard and not easy to break, will bring you a better experience. 。 After quenching, the components have high hardness and wear resistance, are not easily damaged, and have a long service life. 。 Feature:。1. Refined and completely ground, each product will wear several times after processing, and the best surface treatment makes it easier to use.。2. After quenching, the components have high hardness and wear resistance, are not easily damaged, and have a long service life.。3. High‑quality high‑speed steel materials, hard and not easy to break, will bring you a better experience.。4. The morse taper sleeves is easy to stall and maintain, which is very useful.。5. Can be used with tapered shank drills, tapered shank cutters and tapered reamer.。Spec:。Condition:100% Brand New 。Item Type:/ Morse Taper Sleeves。Material: High Speed Steel。Use: CNC fixture。Accuracy: 0.015mm。Hardness: 50 HRC。Reducing Size: MT3-MT2。Package List:。1 xMorse Taper Sleeves。 。 。 。

【
【
【
【
【

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1/4 to 1-3/8 Total 10 Step Sizes Replacement for Plastic Metal Wood HIFROM Titanium Step Drill Bit Set,High-Speed Steel Step Drill Bit. SL-3 Tungsten Carbide Burr Rotary File Taper Shape with Radius End Double Cut with 1/4Shank for Die Grinder Drill Bit. Carbide Sandvik Coromant Right Hand CoroMill 331 Insert for Side & facemilling PVD TiAlN Rectangle 1020 Grade R331.1A-115015E-M30 1020. Fixing Clip 10 PCS Zinc Alloy Bright Fixed Bracket Connection Semicircle Glass Fixing Clamp M Size, Shock Absorption High Power Pneumatic Boring Long Stroke Design Industrial Grade Hand Tool Hand Tools Industrial Portable Practica Pneumatic Products Pneumatic File. Precision Twist Drill 010628 Series R10P PTD10628 7/16 Jobber Length HSS Drill PART NO Bright Finish, Techniks 1-1/4 CAT40 DualDRIVE End Mill Holder x 6 Length, Pack qty.1 Cleveland Style 884 C46893 High Speed Steel Straight Shank Tool Size:15/32 Short Aircraft Type Interchangeable Pilot Counterbore. 2-1/2 Length 1/4 Shank Diameter 0.015 Corner Radius Uncoated SGS 38219 3CR 2 Flute Corner Radius General Purpose End Mill 3/4 Cutting Length 1/4 Cutting Diameter, 4 Overall Length AlTiN 4 Flute Kodiak Cutting Tools KCT155494 USA Made Solid Carbide 0.060 Corner Radius End Mill with 1/4 Shank Diameter 1-1/2 Length of Cut. TBCoated 0.5 Shank Dia 1/2 ENDMILL 3FL .060R TB Carbide Kyocera SGS Precision Tools 0.5 Cutting Dia 4 Overall Length 35709 2 Length of Cut. Pack of 5 6-40 Dia-H2-2 FL-Bright HSS-Plug Hand Tap. 4 PCS RTW VNMP 331M INSERTS 090647 GRADE R321 MACHINE SHOP TOOLING TOOLMAKER. S18S-SCLPR09 INDEXABLE BORING BAR 1009-1018. 3/4 TiN Finish Thread Forming Osg Tap 10 Pitch Cobalt Right Hand 1400153805, SHINA 10x 0.7mm NEW Carbide PCB rotary tool Jewelry CNC Drill Bits, 13/64 Bestol 10pcs/Set Practical Steel M35 Cobalt Twist Drill Bit 1/8 11/64 13/64 Double Ended Cobalt M35 Drill Bit Set Wood Metal Drilling Double Ended 5.2mm.【,Discount special sell store,Great prices and Fast Shipping,Free shipping to your store on most items.