5/16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1/2 Overall Length Micro 100

5/16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1/2 Overall Length Micro 100,Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1/2 Overall Length Micro 100 5/16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated, 2-1/2" Overall Length, Solid Carbide Tool: Industrial & Scientific,Micro 100, BB-2301150X, Right Hand Cutting Radius Boring Tool, AlTiN Coated,230" Minimum Bore Diameter, 1,150" Maximum Bore Depth,058" Projection,005" Tool Radius, 5/16" Shank Diameter,Here is your most Ideal price,Save 20% on Your First Order,Best choice for every a customers to get authentic goods. Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1/2 Overall Length Micro 100 5/16 Shank Diameter Solid Carbide psihoterapija-belin.si.

5/16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1/2 Overall Length Micro 100

5//16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1//2 Overall Length Micro 100
5//16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1//2 Overall Length Micro 100
5//16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1//2 Overall Length Micro 100
5//16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1//2 Overall Length Micro 100
5//16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1//2 Overall Length Micro 100
5//16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1//2 Overall Length Micro 100

5/16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1/2 Overall Length Micro 100

Micro 100, BB-2301150X, Right Hand Cutting Radius Boring Tool, AlTiN Coated, 0.230' Minimum Bore Diameter, 1.150' Maximum Bore Depth, 0.058' Projection, 0.005' Tool Radius, 5/16' Shank Diameter, 2-1/2' Overall Length, Solid Carbide Tool: Industrial & Scientific. Micro 100, BB-2301150X, Right Hand Cutting Radius Boring Tool, AlTiN Coated, 0.230" Minimum Bore Diameter, 1.150" Maximum Bore Depth, 0.058" Projection, 0.005" Tool Radius, 5/16" Shank Diameter, 2-1/2" Overall Length, Solid Carbide Tool: Industrial & Scientific. The MICRO 100 BB-2301150X AlTiN - Aluminum Titanium Nitride - coated solid carbide boring tool. Designed and engineered for most machining applications that require boring/turning. Tools can be utilized for both roughing and finishing. This tool is manufactured with a 0.003" nose radius and the cutter diameter tolerance is +0.000" to -0.002" ensuring ultimate precision and performance. AlTiN coatings are high performance and versatile. Has a higher breakdown temperature while maintaining high surface hardness at elevated temperatures. This type of coating also promotes tool life and allows for faster feeds and speeds. Excellent for dry machining applications. Applicable with oxidation temperatures up to 800°C or 1450°F. AlTiN coatings are best utilized on alloy steels, stainless steels, tool steels, nickel alloys and titanium. For over 45 years, MICRO 100 is a known industry leader and internationally acclaimed when it comes to solid carbide tooling. 。 。 。

5//16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1//2 Overall Length Micro 100

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

5/16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1/2 Overall Length Micro 100

MORSE 5951G 5/16 X 5/16 4FL SE SC TIN Extended 90970. Morse 5896 7/32 X 3/8 2FL DE SC BRT Made in 57164. 2 X 8 THDS 6 Flute TAP 14 Long KETOS Steel Tool DIE Machinist Toolmaker, M20 x 2.5 HSS Metric Right Hand Thread Tap, Yadianna 3Pcs 4-12/20/32 Mm Hss Spiral Grooved Center Solid Carbide Drill Bit P6M5 Super Blue Coating Step Cone Drill Bit, 1.0 mm to 3.5 mm Premium HSS Micro Drill Bits for Wood Metal Steel Plastic Aluminum Alloy Firecore 100Pcs Titanium Drill Bit Set, 14 mm on Hanger KS Tools Plastic 517.1143 E Long 3/8 Inch Spark Plug Hex Bit Socket. 50.00 MM 1.9685 HSS Taper Shank Drills, 1/2 Reduced Shank Drill 1 Cobalt Steel Silver & Deming. 【. 1PC Unisex Christmas Print M-Ask+2 Filters Anti Dust Washable Reusable Design Face Mouth Protection Covering for Outdoor. 1.02 In H 0.125 W Dorian Tool 4.33 L 73310162953 Cut-Off Blade, E308M10 No Coolant Sandvik Coromant HSS CoroTap 400 forming tap Right Hand Cut. KEO Milling 08641 Slitting Saw 5 Cutting Diameter Standard Cut HSS 7/32 Width 1 Arbor Hole Straight Side Tooth,MT Style TiN Coating 40 Teeth, New 3/8 Radius Corner Round END Mill .5 Dia Shank PUTNAM .375 R HS USA Made, with 5/8-11 Thread for stone concrete granite marble countertop vanity top sink hole arc inner polishing 1 Diamond Vacuum Brazed Grinding Drum Wheel also a core bit hole saw.


5/16 Shank Diameter Solid Carbide Tool 1.150 Maximum Bore Depth AlTiN Coated Right Hand Cutting Radius Boring Tool 0.230 Minimum Bore Diameter BB-2301150X 0.005 Tool Radius 0.058 Projection 2-1/2 Overall Length Micro 100


2-1/2" Overall Length, Solid Carbide Tool: Industrial & Scientific,Micro 100, BB-2301150X, Right Hand Cutting Radius Boring Tool, AlTiN Coated,230" Minimum Bore Diameter, 1,150" Maximum Bore Depth,058" Projection,005" Tool Radius, 5/16" Shank Diameter,Here is your most Ideal price,Save 20% on Your First Order,Best choice for every a customers to get authentic goods.