Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm

Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm,Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper, Size : 70,5x40x100cm): Dollies - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg (Color : Black,Professional Quality,Shopping Made Fun,Discover and Shop the Latest in Fashion. Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm Aiyawear Push Cart Dolly Trolley psihoterapija-belin.si.

Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm

Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm
Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm
Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm
Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm
Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm

Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm

Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg (Color : Black, Size : 70.5x40x100cm): Industrial & Scientific. Buy Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg (Color : Black, Size : 70.5x40x100cm): Dollies - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. EASILY MANEUVERABLE - This four wheel platform push cart is built for easy maneuverability and maximum stability. 。 Pull down foldable handle for easy transportation and storage. 。 7 wheels: 2 directional wheels and 5 universal wheels, turn convenient. 。 Retractable chassis, increase the bearing area. 。 Engineering handle design, feel comfortable and effortless. 。 MULTIPURPOSE - Our customers love to use the push cart for a variety of different needs;Whether you’re moving household items, wood planks or luggage, this dolly can do it all! And regardless of where it’s used, the foldable structure is perfect for easy storage in your garage, basement, office, storage closet or warehouse.。Description:。Material: iron rod; engineering plastic。Folding size: 58.3x40x13.3cm。Expanded size: 70.5x40x100cm。Product net weight: about 4.4kg。Maximum load capacity: 220kg。Wheel: 3 inch silent skateboard wheel。The cart board has anti-slip mats, and the goods are not easy to dump.。Convenient transportation and high bearing capacity. It's a great choice for moving goods.。Note: Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. And please allow a little manual measurement error. Thank you for your understanding.。Package list: Trolley. 。 。 。

Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm
Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm
Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm
Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm
Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm
Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm

Furniture Component Metal Imitation Shaft Double Wheel Runner for Wardrobe Slide Push Door Puller Cam Silent Shift Door Pulley Roller Hardware Parts. Color : B, Size : 1.5in Byrhgood Casters 4 PCS Casters 1.5 Inches 2 Inches Fixed Plate Furniture Universal Wheel Double Rubber Rotating Parts Brake Silence Long-term Use. 4 Pack FBA_WC-RED-4 Electriduct Red Plastic Wheel Chocks. 41x40x18.3cm Furniture Mover Color : A BINZHI Washing Machine Stainless Steel high and Low Adjustable Tray Suitable for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items, 11 way bike CSQ-Ramps Triangle Ramps with Water Outlet Rubber Uphill Ramps for Cars Vehicles Color : Black, Size : 503716CM Mobility Scooter Ramps Kerb Ramps Kerb Ramps. 3 x TURNBUCKLE Fencing Wire Rope TENSIONERS Strainer Hook Eye M10 BZP. Color : Bronze, Size : 6 inch MUMA 2pcs 6 Inch Door Flush Bolt Latch Lock Concealed Door Bolt Security Lever Action Stainless Steel Brushed Slide Latch, 78 x 48 7000 lb Capacity Vestil BTA-07007848 Aluminum Truck Dockboard Silver, CX Washing Machine Stainless Steel Adjustable Bracket for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items 42x42x5.3cm Color : A. with Brakes Swivel Stem Caster Wheel with Locking Brakes 1/4-20 x 1 for Small Shelf and Furniture Pack of 4 DICASAL 2 Shelving Caster. JINLI-CASE Wheels CY-8H 304 Stainless Steel Ball and Shell Stud Mount Ball Transfer Unit Load Capacity 5-8kgs Conveyor Ball Bearing Roller Ball Size : CY 8H. 8 Units TruForce Standard Wheel Chock. biological experiments UANG 4inch Aluminum alloy Laboratory Jack Scissor Lift Platform/Foldable Lifting Table Pad Height Control Ideal for Working,physical chemical. 80173 HARRINGTON DO NOT Capsize Label. Twisted Eye and Eye 11 ft Type 4 Web Sling Nylon 1 W Number of Plies: 1, CoFan 08034447   Pack of 25 Clamps Super High Pressure. Between Frame Roller Center: 4.5 In 251S-19-45-H-5 Hdrc-19-45-5 Roach Conveyor Length: 5 Ft In : 19 2 1/2 Inch Dia Roller Conveyor In : 22 Oaw Width With 4.5 In Roller Ctr 5 Ft Long, AC380V Crane Remote Control Reliable Hoist Controller Acid Resistant Waterproof Stable Conveyors Concrete Pumps for Coal Mining Equipment Cranes, Per Foot 9/32 Grade 80 Alloy Chain.


Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg Color : Black, Size : 70.5x40x100cm


Size : 70,5x40x100cm): Dollies - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Aiyawear Push Cart Dolly Trolley Portable Luggage Cart Tablet Trolley Handling Helper Universal Wheel Small Pull Cart Bearing Weight 220kg (Color : Black,Professional Quality,Shopping Made Fun,Discover and Shop the Latest in Fashion.