Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch

Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch,Adhesive W x L: 18 x 18-Inch Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive, 240V, W x L: 18 x 18-Inch: Science Lab Consumables: Industrial & Scientific,BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive, Square,Wholesale prices,Authentic Guaranteed,Free Delivery & 365 Days Returns Policy. Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL psihoterapija-belin.si.

Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch

Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch
Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch
Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch
Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch
Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch
Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch
Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch
Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch

Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch

BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive, Square, 240V, W x L: 18 x 18-Inch: Science Lab Consumables: Industrial & Scientific. BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive, Square, 240V, W x L: 18 x 18-Inch: Science Lab Consumables: Industrial & Scientific. This 18 x 18in (457 x 457mm), 240V SRL silicone rubber heating blanket comes with an easy-to-apply industrial-strength pressure sensitive adhesive backing. It is moisture, chemical, and radiation resistant with exceptional durability. Suitable for a large range of surfaces like tanks, hoppers, conveyers, silos, and more. The heating element is laminated between two layers of 20mil fiberglass-reinforced silicone rubber, and is grounded to meet NEC 427.23. It has an exposure temperature range of -60°F to 450°F (-51°C to 232°C). The standard power density is 2.5watts/sq. in (0.004watts/sq. mm). The SRL heating blanket has standard 48in (1219mm) length silicone rubber power leads with a bare wire connection. Now CE and CSA approved, and RoHS compliant. Requires temperature controller (sold separately). Material: Fiberglass-Reinforced Silicone Rubber With Pressure Sensitive Adhesive Backing. Dimensions (W x L): 18 x 18in (457 x 457mm). Voltage: 240V. Wattage: 810. Silicone Rubber Power Leads: 48in (1219mm) Standard Length. Power Density: 2.5w/sq. in (0.004watts/sq. mm). Silicone Density Per Layer: 21.7oz/sq. yd. (736g/sq. m). Exposure Temperature Range: -60°F To 450°F (-51°C To 232°C). Dielectric Strength: Over 2000V. Brisk Heat #: SRL18182P. 。 。 。

Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch

Raised Height 60 in Wesco 261074-PD Powered Platform Stacker with Power Drive System 1500 Lb. Simian GT White Endless Roundsling, Ultra-Spill Pallet P4-3000 with Drain, ACTEK Washer 49730, fits Ruud # 43-25133-36 ClimaTek Round Capacitor 30/5 uf MFD 370/440 Volt VAC, WRAPTIE Quick Tie Down Straps Set of Two 8 ft. Festoon Cble/Hose Crrier Trlly 0.60-0.94. As201901 Magnet Actuator Cherry AS201901 Sensor Proximity Pack of 2. 32-1/2 Height Wesco 272019 Steel Truck with Folding Handle 440- lb Load Capacity Rubber Wheels 29 Depth x 19 Width. 1/2 UBW 905SPW 1/2” Long Shank Upper Fixture W/Stop Check. 3 In Steel Westward 13A769 Drywall Roll Lifter. M3B800075 HARRINGTON Name Plate B W/Rivets 8T. Albion 410FR10501S 10 Diameter Ductile Iron Crowned Tread Wheel Kinpinless Swivel Caster 5400 lb Capacity 7-1/4 Length x 5-1/4 Width Base Plate ALB 410FR10501S 7-1/4 Length x 5-1/4 Width Base Plate Roller Bearing. 11 way bike CSQ-Ramps 7~10CM Uphill Pad Outdoor Rubber Car Loading Ramps Apartment Parking Black Service Uphill Pad Kerb Ramps Color : Black, Size : 983010CM. Gogil Strong Transparent Suction Cup Sucker Wall Hooks Hanger for Kitchen Bathroom.


Square 240V BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive W x L: 18 x 18-Inch


240V, W x L: 18 x 18-Inch: Science Lab Consumables: Industrial & Scientific,BriskHeat SRL18182P SRL Silicone Rubber Heating Blanket With Pressure Sensitive Adhesive, Square,Wholesale prices,Authentic Guaranteed,Free Delivery & 365 Days Returns Policy.