GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan

GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan,Brushless PC Computer Cooler Fan GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc,Buy GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan: Case Fans - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Online fashion store,Low price, good service,Best Price,Buy on the official website,A variety of unusual and unique products. 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan GDSTIME Computer Fan 120mm x psihoterapija-belin.si.

GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan

GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan
GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan
GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan
GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan
GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan
GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan

GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan

GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan: Computers & Accessories. Buy GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan: Case Fans - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Package included: 1 Piece fan include fan grill and mounting screws & nuts 。 Dimensions: 12x120x25mm; Rated Voltage: DC 12V ; Rated Current: 0.12Amp 。 Rated Speed: 1500 RPM; Air flow: 56.7 CFM; Noise: 23 dBA 。 Bearing Type: Sleeve Bearing, Life Expectance: 35000 hours at 25 degree 。 Connector: XH2.54-2Pin; Lead wire:UL Type (+): Red ; (-): Black. This is a two wire cooling fan. 。 Package included: 。 。 Piece fan include fan grill and mounting screws & nuts 。 Dimensions: x0x5mm 。 Connector:XH.54-Pin 。 Rated Voltage: DC V 。 Rated Current: 0.mp 。 Rated Speed: 500 RPM 。 Air flow: 56. CFM 。 Noise: dBA 。 Bearing Type:Sleeve Bearing 。 Life: 5000 hours at 5 degrees 。 Cable Lenght: 0cm / .8in 。 Weight: g or 4 oz 。 。 。

GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan
GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan
GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan
GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan

DC12V Universal Switching Power LED Light Stabilized Power Supply 6A Power Supply, Sewell SW-30594 Luminid Touch and Flash Micro USB Cable 3 ft, 3 mt Male/Female 15 Pin Cable ADJ 320   00058   Shielded. LITTELFUSE FLQ 20 20A 600V 10KAIC TIME DELAY FUSE. AC Power Entry Modules SNAP-IN QUICK CONN 5 pieces. PRO OTG Cable Works for Samsung SM-N915AZWEATT Right Angle Cable Connects You to Any Compatible USB Device with MicroUSB, USB Clip-on Webcame for Laptop/Desktop Vbestlife1 640 x 480 High Definition Digital PC Camera Fast and Convenient Driver-Free USB Socket. 40W LED Corn Light Bulb 4000K Natural White Bulbs with Mogul E39 Base for Post Top Wall Lantern High Bay Warehouse Garage Canopy Lamp Post 5600lm High Lumen Led Flood Light Bulbs, Hvlystory 5V 1W Solar Panel Powered LED Bulb Light Portable Outdoor Camping Tent Energy Lamp. Multi Quick USB Charging Cable,Blue Grunge Aztec Tribal 2 in1 Fast Charger Cord Connector High Speed Durable Charging Cord Compatible with iPhone/Tablets/Samsung Galaxy/iPad and More, Greenlee T1030 Fiber Optic Instrument Adapter for SOC And UCI, MOSFET TO-220AB N-CH POWER 5 pieces. 3 Phase Manual/Auto Reset Ambient Compensated Bimetal Overload 3 Pole 3 NEMA Size Open Type 90A Contactor Amp Rating 24 Separate Control at 60Hz Coil Voltage NEMA 12/3 and 3R Weatherproof Enclosure Siemens 14HP320J81 Heavy Duty Motor Starter, 6 Pack 50-100-150 Watt 3-Way Incandescent A21 Standard Medium Base Soft Whi..., Axiom Memory Solutionlc 2ft Cat6 550mhz Patch, - 2 Pack Google Home Wsky Wifi Smart Plug A Secured 2.4 GHz Wi-Fi Network Connection Required Best Wireless Outlet Plug for Alexa You Can Turn The Light On/Off from Anywhere. WPF-01 No Hub Required Tocode Smart Plug Alexa Accessories Smart Outlet Mini Wifi Outlet Works with Alexa Echo ETL Listed Remote Control Your Devices 1 pack S.


GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan


Buy GDSTIME Computer Fan 120mm x 120mm x 25mm 12V Low Noisy Dc Brushless PC Computer Cooler Fan: Case Fans - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Online fashion store,Low price, good service,Best Price,Buy on the official website,A variety of unusual and unique products.