2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1/2 Length Radius Corner End 1/16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length

2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1/2 Length Radius Corner End 1/16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length,Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1/2 Length Radius Corner End 1/16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length 2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2, 2 Flute, 30 Degrees Helix, Radius Corner End,125" Cutting Length, 1/16" Cutting Diameter, 1-1/2" Length (Pack of 1): Industrial & Scientific,Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill, TiAlN Coated,Excellent quality,Amazing fashion, Amazing prices,FREE RETURNS & FREE 7-DAY SHIPPING WORLDWIDE. TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1/2 Length Radius Corner End 1/16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length 2 Flute 30 Degrees Helix psihoterapija-belin.si.

2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1/2 Length Radius Corner End 1/16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length

2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1//2 Length Radius Corner End 1//16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length
2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1//2 Length Radius Corner End 1//16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length
2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1//2 Length Radius Corner End 1//16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length
2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1//2 Length Radius Corner End 1//16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length
2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1//2 Length Radius Corner End 1//16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length
2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1//2 Length Radius Corner End 1//16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length

2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1/2 Length Radius Corner End 1/16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length

Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill, TiAlN Coated, 2 Flute, 30 Degrees Helix, Radius Corner End, 0.125' Cutting Length, 1/16' Cutting Diameter, 1-1/2' Length (Pack of 1): Industrial & Scientific. Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill, TiAlN Coated, 2 Flute, 30 Degrees Helix, Radius Corner End, 0.125" Cutting Length, 1/16" Cutting Diameter, 1-1/2" Length (Pack of 1): Industrial & Scientific. Solid carbide tools offer long tool life and faster cutting speeds than other substrates, but are more brittle and must be used with rigid toolholding systems 。 Titanium aluminum nitride coatings become self-lubricating when used at very high speeds, making them ideal for cutting without coolant ("dry machining") 。 Round shanks allow use with a wide variety of toolholding systems 。 When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging 。 2-flute end mills are generally used for plunging, slotting, and heavy peripheral cuts 。 Made in the USA 。

2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1//2 Length Radius Corner End 1//16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1/2 Length Radius Corner End 1/16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length

2.50 mm Cutting Length Uncoated 2 Flutes KYOCERA 226-0075.100 Series 226 Micro Drill Bit 118° Cutting Angle Carbide 38 mm Length 0.19 mm Cutting Diameter 3 mm Shank Diameter, #6 Plain Cut 82° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink 1/2 Body Diam Keo, Cobra Carbide 42610 Solid Carbide Turning Insert Pack of 10 Multilayer Coated CM14 Grade TNMP 322 1/8 Thick 1/32 Radius TNMP Style. Drill Diameter נ0.0930? 120° Carbide Spot Drill Flute Length Carbide 3/32? 0.0310? 2 Flutes 1/32?. 10PCS NEW ISCAR HFPL 4020 IC 354 CARBIDE INSERT METALWORKING TOOLS MACHINIST. Drill America #46X6 HS A/C EXT Drill DWDA/CX646. 1.5 Overall Length YG-1 EIB05 Carbide Corner Radius End Mill Diamond-Like Finish 0.020 Corner Radius 0.125 Shank Diameter 30 Deg Helix 4 Flutes 0.125 Cutting Diameter. lecimo 1/4-1 3/8 Metal Step Drill HSS Steel Titanium Cone Bit Hole New, 3/16 Fractional Size Pack of 100 9/16 Overall Length Heavy Duty High Speed Steel Rocky Mountain Twist 953HS3/16ST Threaded Shank 135 Degree Split Point, 6g uxcell Hex Rethreading Die M10 X 1.5 Pitch Carbon Steel Metric Hexagon Taper Pipe Die Accuracy Grade. Uncoated 3/16 Diameter x 6 Length 60 Degree Bright Pack of 1 Slow Spiral YG-1 D1C90 High Speed Steel Long Length Center Drill Bit, 90 Deg 1 FL 55427 Pack of 2 Cobalt Keo Countersink 3/8, Pack of 10 Sandvik Coromant COROMILL Carbide Milling Insert TiAlN Coating 0.040 Corner Radius GC1020 Grade R245 Style Wiper Square R24518T6EW,0.240 Thick, SGS 68341 101 Slow Spiral Drills 109 mm Length 6.9 mm Cutting Diameter Aluminum Titanium Nitride Coating 69 mm Cutting Length. 9/16-Inch Cutting Diameter 1/4-Inch Shank Kempston 103063 Straight Bit 1-Inch Cutting Length. Fullerton Tool 33843 3/4 Diameter x 3/4 Shank x 1-1/2 LOC x 4 OAL 4 Flute TiAlN Solid Carbide Radius End Mill.


2 Flute 30 Degrees Helix TiAlN Coated Pack of 1 Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill 1-1/2 Length Radius Corner End 1/16 Cutting Diameter 0.125 Cutting Length


2 Flute, 30 Degrees Helix, Radius Corner End,125" Cutting Length, 1/16" Cutting Diameter, 1-1/2" Length (Pack of 1): Industrial & Scientific,Bassett MSE-2 Series Solid Carbide General Purpose End Mill, TiAlN Coated,Excellent quality,Amazing fashion, Amazing prices,FREE RETURNS & FREE 7-DAY SHIPPING WORLDWIDE.