XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54/126-136cm

XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54/126-136cm,Lumbar Support Belt 50-54/126-136cm XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene,Buy Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt (S-XXXXL) (XXXXL(50-54''/126-136cm)) on ✓ FREE SHIPPING on qualified orders,Get your own style now,find your best offer here,A daily low price store,Research and Shopping online,Activities continue constantly to surprise! Support Belt 50-54/126-136cm XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar psihoterapija-belin.si.

XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54/126-136cm

XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54//126-136cm
XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54//126-136cm
XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54//126-136cm
XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54//126-136cm
XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54//126-136cm
XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54//126-136cm
XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54//126-136cm

XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54/126-136cm

Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt (S-XXXXL) (XXXXL(50-54''/126-136cm)): Health & Personal Care. Buy Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt (S-XXXXL) (XXXXL(50-54''/126-136cm)) on ✓ FREE SHIPPING on qualified orders. The Double-Pull Lumbar Back Support Belt provides effective relief from back pain through compression and heat retention. The easily adjustable double-pull design allows for user stability, flexibility and comfort. The unique ergonomic crossover elastic strap stabilizes the lower back by eliminating excess gap between the belt and the users body. The support belt improves posture to aid in treatment of back problems such as degenerative disc disease, slipped disc, and Sciatica. The warmth provided by the high quality neoprene helps to ease back muscle spasms and low back pain associated with a herniated disc and spinal stenosis. The support belt is ideal for central backache and/or pain radiating as far as the buttocks. It is designed to help reduce unwanted twisting movements and is ideal for people with occupations where lifting or strenuous activity may be involved. The support belt also facilitates good posture by preventing a slouched position in the lower back. Six month warranty against defects and workmanship. 。 。 。

XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54//126-136cm
XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54//126-136cm
XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54//126-136cm

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54/126-136cm

XXL Planam 3692060 JacketOutdoor Zero Size In Gray Grey, blank LegendWARNING Black on Orange 5.75 Length x 3.25 Width x 0.010 Thickness LegendWARNING Pack of 5 5.75 Length x 3.25 Width x 0.010 Thickness blank Accuform MDT311LCM PF-Cardstock Safety Tag, 14 Length x 20 Width x 0.125 Thickness LegendOUR TEAM HAS LOST #### POUNDS BECAUSE HEALTH MATTERS Accuform MSR810PL Plastic WorkHealthy Write-A-Day Safety Scoreboard, Accu-Shield MCRT154XP AccuformDanger Crane Overhead Safety Sign 10 x 14 Inches, Weatherproof Plastic Overfill Alarm Sign with English Text. 14 Wide Red/Black on White 10 Length 10 Height Dura-Plastic 0.060 Thickness Accuform SBMCHG107XT LegendDANGER POISON STORAGE AREA ALL UNAUTHORIZED PERSONS KEEP OUT Sign, Laminated Workers and Timing Spanish GHS Intro 24 x 18 24 x 18 Thomas Scientific National Marker PST121SP Poster. Pack of 20 3XL North by Honeywell 25596/3XL North Gen Flame Resistant Series Flame-Retardant Coveralls Green 3X-Large. 42 Waist Size Inseam 26 Polyester/Cotton Black with 2 Red/Orange-Silver-Red/Orange Triple Trim 42 Waist Size Black with 2 Red/Orange-Silver-Red/Orange Triple Trim EP01R1139-42-26 Inseam 26 TOPPS SAFETY EP01R1139-42-26 EMS Pants, Contusions Carpal Tunnel Large Thumb Opening epX Wrist Control and Immobilization Medium Lohmann & Rauscher 77319 Easy to Don Wrist Brace for Sprains Adjustable Wrist Support with Rigid and Flexible Stays Right, Lime Solid XX-Large/XXX-Large Petra Roc LV2-EC-2X/3X ANSI Class 2 Velcro Closure 1-Chest Pocket Economy Safety Vest, Scratch-Resistant Wraparound Condor Gray Safety Glasses. Jessup 3610-4 Safety Track Coarse Resilient Non-Slip High Traction Vinyl Safety Tape Black, 4-Inch by 60-Foot Roll, 3-Pack. 30 Waist Size 28 Inseam Royal Blue with 2 Lime/Yellow-Silver-Lime/Yellow Triple Trim 28 Inseam 30 Waist Size Royal Blue with 2 Lime/Yellow-Silver-Lime/Yellow Triple Trim TOPPS SAFETY EP01Y5615-30 -28 NOMEX EMS Pants. Liberty HiVizGard Polyester All Solid Fabric Class 2 Surveyor Vest with 2 Wide Silver Reflective Stripes and Multiple Pockets Fluorescent Orange Small.


XXXXL S-XXXXL Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt 50-54/126-136cm


Buy Double-Pull Neoprene Lumbar Support Belt (S-XXXXL) (XXXXL(50-54''/126-136cm)) on ✓ FREE SHIPPING on qualified orders,Get your own style now,find your best offer here,A daily low price store,Research and Shopping online,Activities continue constantly to surprise!