Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown

Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown,D14x12brown Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape,Buy Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown: Weather Stripping - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Free Shipping and Free Returns,First-class design and quality,free shipping and great service today. Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown Silicone Rubber Sealing Strip for psihoterapija-belin.si.

Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown

Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown
Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown
Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown
Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown
Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown

Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown

Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown: Home Improvement. Buy Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown: Weather Stripping - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Type:Sealing Strips 。 Size:222 。 High-quality materials, uniform colors, the same internal and external, heat and cold resistance, protect windows and doors, reduce window/door wear during opening/closing. 。 Widely used in frameless sliding doors, glass doors, door bottoms, plastic windows and aluminum windows, cabinets, wardrobes, furniture, shower rooms 。 Easy to install, windproof, dustproof, weatherproof, energy saving, soundproof, providing you with a clean and warm environment. 。 Size:222。Type:Sealing Strips。Material:4-Other。Density:222。Model:Silica Gel EPDM。 。 。 。

Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown
Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown
Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown
Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown
Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown
Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown

50Pcs 56 42MM Medium Hinge Antique/Oval Hinge/Medium Wooden Hinge/Wine Flat Hinge, 2-3/4 Backset Stainless Steel Entry Lockset. Fake Gold Bar Bullion Door Stop/Paperweight for Home Office Decoration. O Neck T Shirts for Women Plaid Leopard Heart Print Graphic Tees Top Blouses for Teen Girls Hotkey Womens Short Sleeve Tops. Ursend Self-Adhesive Weather Strip for Door & Windows Soundproof Seal Strip Collision Avoidance Gap Insulation Foam Weatherstrip 32.8 ft, Brown, BXT002-D Decoration Home Decor Homfun Craft Christmas Cross Stich Set Counted DIY Cross Stitch Kits Fridge Refridgerator Magnets LoveSL. Craft For Office SENRISE 10m Double Sided Sticky Tape Super Strong Mounting Tape DIY Projects White, 10Pcs, 48mm Adhesive Foam Tape Self Adhesive, Grey Knitted Rabbit Doorstop Soft Cute Animal Home Bedroom Decor Stopper, 460V ECN1614CAC-R63/C 27AC Combo Starter 4-20A Nema 4X Eaton. Pack Rectangular Chrome Onward 1701CPSBC Pocket Door Pull with Privacy Lock 4-, Weather Stripping Width 35mm Silicone Door Seal Strip Door 16 Feet Long Black, Frost King ZP1 Screws and Clips for Furniture Re-Webbing Screws, 120 Count Silver. 4 Diameter 8-32 x 2 RH MS Fastener with Toggle Bolt Satin Clear Coated Finish 8-32 x 2 RH MS Fastener with Toggle Bolt 4 Diameter Rockwood Manufacturing Company Rockwood 415.10 Bronze Convex Solid Cast Wall Stop, 1814-165, Hotkey Christmas Long Sleeve T-Shirt for Women Smiley Printed Sweatshirts Twist Knot Front Tunics Tops Pullover Blouses Shirt, Kramer RC-63DLN-B 6-button KNET Control Keypad-Knob & Displays w/7-Yr Warranty, 84 in Long Commercial Entrance Door Astragal Weatherstripping, Soundproof Door Bottom Weather Stripping 2 W x 39 L AnyQoo Door Sweep Door Draft Stopper Under Door Seal for Exterior/Interior Doors Under Door Draft Blocker White.


Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown


Buy Silicone Rubber Sealing Strip for Door Window Sound Insulating Strip Self-Adhesive Tape D14x12brown: Weather Stripping - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Free Shipping and Free Returns,First-class design and quality,free shipping and great service today.