15/20/25/30/35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit

15/20/25/30/35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit,Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit 15/20/25/30/35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap, Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib, 1 Hex Key for Free - 15/20/25/30/35mm: Industrial & Scientific,Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit,Free shipping service,Same day shipping,Good store good products,Online orders and shipping fast,Cheap and also a variety of options. Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit 15/20/25/30/35mm 1 Hex Key for psihoterapija-belin.si.

15/20/25/30/35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit

15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit

15/20/25/30/35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit

Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit, Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib, 1 Hex Key for Free - 15/20/25/30/35mm: Industrial & Scientific. Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit, Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib, 1 Hex Key for Free - 15/20/25/30/35mm: Industrial & Scientific. ♛ 101PCS M6 Hex Socket Head Cap Screws Nuts for Crib Bunk Bed Furniture Cot, Barrel Bolt Nuts Hardware Replacement Kit 。 ♛ Specification。 ❀ Material: Plated Zinc High Speed Steel;。 ❀ Size: 。 ◆ Bolts sizes: M6 * mm, M6 * 20mm, M6 * 25mm, M6 * 30mm, M6 * 35mm;。 ◆ M6 Barrel Nuts sizes: M6 * 12mm, M6 * mm;。 ❀ Quantity: 50pcs Bolts; 50pcs Barrel Nuts; 1 Hex Key for free 。 ♛ What you will get:。 10PCS -- M6 * mm Bolts。 10PCS -- M6 * 20mm Bolts。 10PCS -- M6 * 25mm Bolts。 10PCS -- M6 * 30mm Bolts。 10PCS -- M6 * 35mm Bolts。 25PCS -- M6 * 12mm Barrel Nuts。 25PCS -- M6 * mm Barrel Nuts。 1PCS -- M6 Hex Key。 1PCS -- Sturdy Plastic Box。 WHY YOU CHOOSE US?。 ➊ Good Quality: Made of high quality Plated Zinc High Speed Steel material, which have high hardness and corrosion-resistance, more sturdy and durable for long term service.。 ➋ Sharp Thread: With sharp, clean and accurate screw thread, it will not easy to out of shape or slid in the process of rolling. 。 ➌ Perfect Design: The Nut slot design could keep the nuts and bolts connected correctly, highly convenient for users.。 ➍ Standard Size: The sizes of every bolts and nuts are standard metric system, ensuring them work well on your projects. 。 ➎ 100% Satisfaction Assurance: We are highly confident with our products, believing that you will not regret if you get it! If you are not satisfied with this kit, we also provide you 100% Full Refund Service within 90 days.。 ❀ Warm tips: If you have any problems during use, please feel free to contact me, I will give you response within 12 hours and try my best to solve the problem for you.。 。 。 。

15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit
15//20//25//30//35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

15/20/25/30/35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit

Box Qty 25 LBS BC-62WSAEB by Shorpioen 5/8 S A E Flat Washer Black Oxide. Slotted Zinc Steel 3/8X2 3/4 Sleeve Anchors QUANTITY: 50 Flat Head, 18-8 Stainless Steel Hex Head Screw 1-1/4 Long 7/16-14 Thread Size. The Hillman Group 812601 Hot Dipped Galvanized Carriage Bolt 3/8-Inch x 12-Inch 50-Pack. Full Thread Quantity 10 By Fastenere Lightning Stainless Stainless Steel 18-8 Bright Finish Machine Thread 3/8-16 x 2-1/2 Button Head Socket Cap Screws Allen Socket Drive. BISS Uxcell a15032700ux0056 M10 x 35mm A2 Stainless Steel Fully Threaded Hex Head Screw Bolt Dragonmarts Pack of 5, Stainless Steel Screws Head Screws Countersunk Stainless Steel Screws Best Quality 200pcs Stainless Steel Wood Screws M3 M4 M5 M6 M8 Allen Head Socket Hex Wood Screws Head Wood Screws, CONFAST 3/8 x 5 Flat Phillips Sleeve Anchor Zinc Plated 50 per Box, 1/2-13 x 5 Coarse Thread Square Head Set Screw Cup Point Low Carbon Steel Case Hardened Plain Finish Pk 25 FT, Round Standoff 3.25 Length, 1/4-20 Screw Size Stainless Steel 0.5 OD Pack of 5 Female. A2 Steel Washers Metric M6x18mm 200 pcs M6 or 6mm 18-8 200. Piece-2 5/8-11 x 1-3/4 Hard-to-Find Fastener 014973240592 Grade 8 Coarse Hex Flange Bolts. 8-32 X 1/4 Socket Set Screws 1/2 Dog Point 316 Stainless Steel Package Qty 100. 185Pcs Rivet Nut Flat Head Metric Threaded Rivnut Insert Standard Rivetnut Blind Nutsert Assortment Kit Set M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12,304Stainless Steel ALBERT GUY.


15/20/25/30/35mm 1 Hex Key for Free Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit


Zinc Plated Hex Socket Head Cap Screws Bolts with M Barrel Nuts for Furniture Cots Beds Crib, 1 Hex Key for Free - 15/20/25/30/35mm: Industrial & Scientific,Keadic 100Pcs M6 Bolts Nuts Assortment Kit,Free shipping service,Same day shipping,Good store good products,Online orders and shipping fast,Cheap and also a variety of options.