24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw

24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw,Steel Pozi Screw 24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless,24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw - -,Satisfaction Guaranteed,A fun and fashionable brand,All With Price Promise Guarantee. Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw 24 Pairs of M5 Neoprene psihoterapija-belin.si.

24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw

24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw
24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw
24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw
24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw
24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw
24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw
24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw

24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw

24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw - -. 【High Quality】: Made of m5 neoprene well nut and 304 stainless steel Pozi screw, this well nut screw kit is durable and corrosion resistance for a long time to use 。 【Great Functions】: This well net and screws set can replace kayak paddles clip if you miss the hardware that also grip range 0.4-4.9mm, this can help you to make up the lose 。 【Convenient Fitting】: The grip range of the M5 neoprene well nut & stainless pan pozi screw is 0.4-4.9mm, it is very easy to fit most of standard paddles to keep rod/ paddle securely attached to the kayak 。 【Easy to Install】: With Pozi screw that can be easily to place 'well-nut' insert all the way into the pre-drilled hole until the flange is firmly against the mounting surface 。 【Application】: This demountable blind screw anchor is suitable for applications of many kinds in many conditions, in materials from thin gauge metals to plastic sheet up to 16.5mm thick 。 。Specification: 。 Pairs:Pcs Well Nut and Pcs Pozi Screw 。M5 Neoprene Well Nut 。Stainless Steel Pozi Screw 。M5 neoprene well nut & stainless pan pozi screw grip range 0.4-4.9mm 。 。Package Included: 。 Pairs of Well Nut with Pozi Screw ( Pcs Well Nut & Pcs Pozi Screw) 。 。Contact Service: 。Please check carefully before your purchasing, if you have any problem, please contact us, we will handle it for you with hours。 。

24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw
24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw
24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw

Mens Sandals Summer Sandals for Men, Phillips Drive Zinc Plated Finish 3/8 Length Steel Thread Cutting Screw Pan Head Pack of 100 #2-56 Thread Size Type F. BTCS-X 1pcs-Aluminum Tube Alloy Hollow AL Rod Inner Diameter 17mm-28mm Hard Bolt Pipe Catheter 100mm Length 30mm Outer Diameter-hardware Accessories DIY Accessories ID x25mm Size : 30mm OD. Hard-to-Find Fastener 014973181260 Hex Nut 3/8-24 Piece-15, Right Hand Threads M6-1 Threads Black Small Parts Pack of 100 Meets DIN 1587 Nylon Acorn Nut. Pack of 2 Made in US Alloy Steel Hex Nut 3/4-10 Threads 27/64 Height Te-Co 42207 27/64 Height Black Oxide Finish Grade 2 Heavy 3/4-10 Threads. Pack of 100 Combination Phillips-Slotted Drive #8-18 Thread Size 3/8 Length Hex Washer Head Zinc Plated Finish #2 Drill Point Steel Self-Drilling Screw, 2333 Pack of 10 Carbon Steel Threaded Rod 1/4-28x3 ft. MIL-SPEC M85049/95-24B-A Retaining Plate 3/4 Size 24. Plain Finish Right Hand Grade 2 Malleable Iron 1/2-13 Wing Nut PK10. 18-8 Helical Spring Lock Washers AISI 304 Stainless Steel 125 pcs High Collar 1/2, Zinc Plated Female 40mm Length, Brass M4-0.7 Screw Size 6mm OD Lyn-Tron Pack of 5. Pack of 100 Standoffs & Spacers AL 8-32 5/16in 1/4in Round FEM Standoff, 1681-832-AL. BOJI Thumb Screw Thread Machine Bolt Nut Hardware Tool Black Alloy Steel 10pcs Dimensioni : M8, Lunghezza : 25mm, 1/4-20 X 2 Slotted Flat Machine Screw Brass Package Qty 100, uxcell 100Pcs 6mm x 10mm x 1mm Copper Flat Washer for Screw Bolt, 10Pcs M3 M4 Hand Nut Knurled Aluminum Thumb Nut For Locking Airflame Aluminum Alloy Handnut Multi-Color Dark Blue M3. Sparex Plow Bolt 7 16-14.00 X 2 1 2 131991 Set of 250.


24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw


24 Pairs of M5 Neoprene Well Nut with M5 x 25mm Stainless Steel Pozi Screw - -,Satisfaction Guaranteed,A fun and fashionable brand,All With Price Promise Guarantee.