blue Adjustable Knob Lubricator G1/4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools

blue Adjustable Knob Lubricator G1/4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools,Compressor Air Tools blue Adjustable Knob Lubricator G1/4 Air Filter Regulator compressed air tools for,blue Adjustable Knob Lubricator G1/4'' Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools: Industrial & Scientific,Find new online shopping,Get the best choice,Free, same day shipping, easy returns. Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools blue Adjustable Knob Lubricator G1/4 psihoterapija-belin.si.

blue Adjustable Knob Lubricator G1/4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools

blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools
blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools
blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools
blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools
blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools

blue Adjustable Knob Lubricator G1/4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools

blue Adjustable Knob Lubricator G1/4'' Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools: Industrial & Scientific. blue Adjustable Knob Lubricator G1/4'' Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools: Industrial & Scientific. Double pressure scale, MPA/BAR reading is convenient and the display is more accurate. 。 The diaphragm has good oil and heat resistance. 。 Complete accessories, not easy to rust. 。 The whole material is made of aluminum alloy, which has stable performance and durability. 。 Strong pressure resistance, pressure resistance up to 1.6MPA. 。 Feature:。1. Strong pressure resistance, pressure resistance up to 1.6MPA.。2. The whole material is made of aluminum alloy, which has stable performance and durability.。3. The diaphragm has good oil and heat resistance.。4. Double pressure scale, MPA/BAR reading is convenient and the display is more accurate.。5. Complete accessories, not easy to rust.。Spec:。Condition: 100% Brand New。Item Type: Air Source Treatment。Model: FRC-1/4-MINI。Applicable Medium: Air。Input Pressure: 1-16bar (Unit Conversion: 1Bar = 0.1 mpa)。Withstand Maximum Pressure: Withstand Voltage Up to 1.6MPA。Inlet and Outlet Thread Type: Internal Thread (Female)。Inlet and Outlet Thread Diameter: G1/4 (11.5 ± 0.3mm)。Structural Features: Diaphragm type pressure reducing valve。Filtration Accuracy: 40μm。Weight: 0.59 (kg)。Maximum Condensation Capacity: 22mL。Operating Temperature: 0~60 (°C)。Housing Material: Aluminum Alloy。Filter Cup Material: Polycarbonate (PC)。Seal Material: Nitrile Butadiene Rubber。Installation Form: Tubular Installation or Bracket Installation。Package List:。1 * Pressure Scale Dial。2 * Bracket。4 * Screws。1 * Pressure Reducing Valve。1 * Instruction Manual。Notice:。1. Please allow slight error due to manual measurement. Thanks for your understanding.。2. Monitors are not calibrated same, item color displayed in photos may be showing slightly different from the real object. Please take the real one as standard.。 。 。 。 。

blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools
blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools
blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools
blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools
blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools
blue Adjustable Knob Lubricator G1//4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

blue Adjustable Knob Lubricator G1/4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools

Flanders PrecisionAire 10155.012020 20 by 20 by 1 Flat Panel EZ Air Filter. 1/8 Pneumatic Muffler Solenoid Valve Silencer Precision BSPT Male Thread Pneumatic Muffler Silencer Thread Brass Threaded Pneumatic Muffler for Pneumatic Equipments, Pack of 4 Killer Filter Replacement for VIC A324. Aerated Stream 1 GPM Honeycomb Screen Neoperl 11 7350 5 PCA Perlator HC Low Flow Aerator Insert Regular with Washer Blue/Clear Dome Acetal, 5 Stage 50 GPD PH Alkaline Portable Reverse Osmosis Water Filter System, Tap Drinking Fountain Faucet for Sink Water Faucet Attachment for Bathroom EVTSCAN Faucet Bubbler Tap Filter Faucet Kitchen. 2,200 L/min Auto Drain Mounting Bracket N.C 3/4 NPT SMC AMG450C-N06BC Water Separator, Nordic Pure 16x16x1 MERV 11 Pleated AC Furnace Air Filters 2 Pack. Deschem OD 90mm,0.45 Micron,PTFE Membrane Filter,9CM,50pcs/Pack, 20 GPM PASS20 3/4 200 All Stainless Steel Suction Strainer with Nylon Connector End 3/4 Female NPT Flow Ezy Filters Inc 200 Mesh Size 3/4 Female NPT, MTYLX Water-Tap Bath Shower Systems Bathroom Mixer 40Cm Stainless Steel Long Nose Outlet Tube Wall Mounted Brass Exposed Shower Faucets, Compatible with R50 WB-50W 1-Pack 801-50 WFPFC3002 WHKF-WHPL Aquaboon 1 Micron 10 x 2.5 Pleated Sediment Water Filter Cartridge Universal Replacement for Any 10 inch RO Unit. Includes Carbon Block Filter Denali Pure Brand 8-Pack Replacement Filter Kit Compatible with Vertex PT 4.0 RO System PP Sediment Filter & Inline Filter Cartridge, CFS Compatible Membrane for SEARS Kenmore UltraFilter Reverse Osmosis 150 300 350 500 550. FilterBuy 20x20x2 MERV 11 Pleated AC Furnace Air Filter, Gold 20x20x2 Pack of 2 Filters, Filtrete 1250 Ultra Allergen Filter by 3M 4 Pack 19.6 x 24.6 20x25x1.


blue Adjustable Knob Lubricator G1/4 Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools


blue Adjustable Knob Lubricator G1/4'' Air Filter Regulator compressed air tools for Compressor Air Tools: Industrial & Scientific,Find new online shopping,Get the best choice,Free, same day shipping, easy returns.