Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1/16 Thick 1/16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID

Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1/16 Thick 1/16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID,of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1/16 Thick 1/16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack, 1/16" Thick, Pressure Class 150#, 20" ID, Polymer: Polydimethylsiloxane, Silicone (Pack of 10): Industrial & Scientific,Sterling Seal CRG7175,2000,062,150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20" Pipe Size,The best-selling product,Buy online here,Best choice for every a customers to get authentic goods. Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1/16 Thick 1/16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 psihoterapija-belin.si.

Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1/16 Thick 1/16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID

Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1//16 Thick 1//16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID
Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1//16 Thick 1//16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID
Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1//16 Thick 1//16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID
Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1//16 Thick 1//16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID
Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1//16 Thick 1//16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID
Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1//16 Thick 1//16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID
Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1//16 Thick 1//16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID
Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1//16 Thick 1//16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID

Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1/16 Thick 1/16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID

Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20' Pipe Size, 1/16' Thick, Pressure Class 150#, 20' ID, Polymer: Polydimethylsiloxane, Silicone (Pack of 10): Industrial & Scientific. Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20" Pipe Size, 1/16" Thick, Pressure Class 150#, 20" ID, Polymer: Polydimethylsiloxane, Silicone (Pack of 10): Industrial & Scientific. Sterling Seal Inc style #7175 silicone 50 – 60 durometer flange gaskets have excellent weathering properties and handle both hot and cold temperature extremes; resists ozone and oxygen attack Silicones, also known as polysiloxanes, are polymers that include any inert, synthetic compound made up of repeating units of siloxane, which is a chain of alternating silicon atoms and oxygen atoms, frequently combined with carbon and/or hydrogen Sterling Seal #7175 silicone gaskets conform easily to uneven flange surfaces, has fair abrasion resistance, good impact strength, excellent resilience and a fair tensile strength Silicone is a very popular flange gasket for hot or cold water Because silicone is odorless and tasteless, it is ideal for certain surgical and food processing applications Silicone rubber sheet has poor resistance to oils, fuels, and hydrocarbons Fair performance when exposed to acids, alkalis and solvents Sterling Seal Inc of NJ style 7175 silicone flange gaskets have proven their long-term reliability over the course of many years 。 。 。

Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1//16 Thick 1//16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1/16 Thick 1/16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID

Cotton Linen Dress,nikunLONG Women Vintage 3/4 Sleeve Loose Linen Hooded Dress with Pockets Top Shirt Dresses, WZ-WZ Universal Can Leverage Valve Opening Tool Valve. 1 Spool Tandem 3000 psi 15 gpm Cast Iron Spring Center In/Out: #10 SAE Lever Handle Work #8 SAE Prince Manufacturing Monoblock 3 Positions 4 Ways Prince RD412BA1A2D1 Directional Control Valve, 1/32 Thick 1-1/4 Pipe Size Tan Sterling Seal CFF7540.0310.031.300X20 7540 Vegetable Fiber Full Face Gasket Pressure Class 300# Pack of 20. Online Metal Supply 304 Seamless Stainless Steel Pipe Schedule 10S 3/4 inch NPS 36 inches Long. 1 MIP x 1 FIP 1 MIP x 1 FIP Midland Metal Midland 948-105 Solid Chrome Plated Brass Ball Valve, 1 Pc of 8N9510C HEAVY DUTY Marvel Schebler Carb Compatible With Ford NH Tractors 2N 8N 9N, 1 Diameter 7 Length 1 Diameter Midland Metal Midland 40-110 Brass Nippple 7 Length, 0.75 3/4 BSPP Female Thread 2.9 Length 1.5 Diameter 1.5 ID 0.75 Zinc Nickel Plated 3/4 BSPP Female Thread 2.9 Length 1.5 ID Holmbury HQ16-M-12G Flat Face Nipple HQ Series 1.5 Diameter Carbon Steel Male 5075 PSI Max Working Pressure, 10/Each Zero Lead Bronze, Viega PureFlow Press Tee 94056, Polytetrafluoro-Ethylene 1-9/16 ID ORTFE129 Number-129 Standard Teflon O-Ring Outstanding Weather Resistance Sterling Seal and Supply 1-3/4 OD 1-9/16 ID 1-3/4 OD Sur-Seal STCC, MAX7421CUA+T Pack of 10 Active Filters 5th-Order Lowpass Elliptic Filter, 5 Pcs Pneumatic Fitting 1/4PT Male Thread Air Coupler Quick Connector PM20. JACKEL 1/2 HP Submersible Sump Pump Model: JP250V. 1833.6 3/4 NPT 62 Ross Controls 5112B5029 High-Capacity Series Lubricator Sight Feed Metal Bowl, Pack of 50 70 Durometer Hardness Vinyl Methyl Silicone 5-1/4 ID Ozone and Sunlight Pack of 50 Excellent Resistance to Oxygen 5-1/4 ID 5-3/4 OD Sur-Seal Inc. 5-3/4 OD Sterling Seal ORSIL431x50 Number 431 Standard Silicone O-Ring. 5-15 Hg Range Pack of 10 DIN 43650A 9 mm Cable Clamp 7/16-20 SAE Male Brass Fitting SPDT Circuit Gems PS82-10-4MSB-C-HC Series PS82 Economical Miniature Vacuum Switch. Black 1/32 Thick Pressure Class 150# Pack of 50 1.55 Height Sterling Seal CRG7000.750.031.150X50 7000 Grafoil Ring Gasket 3/4 Pipe Size 2.25 Length Expanded Flexible Graphite, SuperHandy Water Transfer Pump Utility 1/2 HP 1525 GPH Dual Thread 3/4 Inch GHT 40 Feet Head Lift 120VAC Electric Heavy Duty Steel Transfer for Tanks Wells Flooded Basement Cellar for Farms Plumbing.


Sterling Seal CRG7175.2000.062.150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20 Pipe Size Pack of 10 Silicone of NJ Polymer:/ Polydimethylsiloxane 1/16 Thick 1/16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal Inc Pressure Class 150# 20 ID


1/16" Thick, Pressure Class 150#, 20" ID, Polymer: Polydimethylsiloxane, Silicone (Pack of 10): Industrial & Scientific,Sterling Seal CRG7175,2000,062,150X10 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 20" Pipe Size,The best-selling product,Buy online here,Best choice for every a customers to get authentic goods.