Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread Parker Hannifin Corporation,x 1/8 Male Thread 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread Parker Hannifin Corporation Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5/16 Compression Tube,Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting, 5/16" Compression Tube x 1/8" Male Thread: Industrial & Scientific,Fast Delivery & Low Prices,100% Original + FREE Delivery,Explore the latest style products. Male Branch Tee Fitting 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread Parker Hannifin Corporation Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass psihoterapija-belin.si.

Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread Parker Hannifin Corporation
Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread Parker Hannifin Corporation
Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread Parker Hannifin Corporation
Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread Parker Hannifin Corporation
Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting, 5/16' Compression Tube x 1/8' Male Thread: Industrial & Scientific. Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting, 5/16" Compression Tube x 1/8" Male Thread: Industrial & Scientific. Designed for Use with thermoplastic tubing 。 Machined in tube support 。 Black acetal copolymer sleeve 。 Brass sleeve available for soft metal tubing 。 Knurled Nut for ease of hand tightening 。 Parker's poly-tite fittings are designed to speed any installation. The Body, nut and sleeve are furnished pre-assembled, ready for installation. The acetal Copolymer sleeve resists creeping and stress caused from compression. The black acetal Copolymer also resists ultra-violet Ray attack and has excellent dimensional stability. Poly-tite nuts will rotate around the sleeve as it tightens to prevent twisting and weakening of the plastic tubing. Poly-tite fittings can be assembled and disassembled repeated. 。 。 。

Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread 5//16 Compression Tube x 1//8 Male Thread Parker Hannifin Corporation

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread Parker Hannifin Corporation

Pack of 100 794772-6 Connector Cable Seal 6 Position Mini-Universal MATE-N-LOK Sealed Connectors,, DOM Steel Tube 1.5 OD X .250 Wall 1 Foot Piece, Wire-To-Board Connector 2 Rows, Through Hole Header 43045-0413 Pack of 20 4 Contacts Micro-Fit 3.0 43045 Series 3 mm. 1/2 Coupling x 3/4 NPT Female Thread 1/2 Coupling x 3/4 NPT Female Thread Dixon Valve & Coupling Dixon Valve PF12SS Stainless Steel 303 Dual Lock Air Fitting Quick-Acting Coupler, 120mm Projection Length Super Tite-Lock Milling Chuck 32mm ID BT40-CT32S-120 Center-Thru Coolant Sealed, VALVE; 3/2NC; SOL/SPR; 1/4NPT; 24V, HydrauIic Pump Ram Frame Machine Lever 10 Ton 20,000Ibs, Dixon New and Improved SJSS 316L Swivel 4 EPDM SJSS400ECC140, 11mmAs The Picture 6-15mm Spring Clips Fuel Oil Water Hose Clip Pipe e Clamp tener. Pressure Class 300# Sterling Seal CFF7000.300.031.300X50 7000 Grafoil Full Face Gasket 3 Pipe Size Pack of 50 5.38 Length 1.55 Height Expanded Flexible Graphite Black 1/32 Thick. Vinyl Fol-Da-Tank FDTS-3500-ALUM-30VNYL-BLK Portable Folding Frame Tank Aluminum 30 oz 143 x 143 x 29 Black, 250/Pkg 124400000 Wire End Ferrule Non-insulated 3AWG O/A L: 15mm. Compression Nut 1/4 5 per Package RPF220. BSP-359 Berliss Type 21 Buna 5/8 Inch Shaft Cup Mount Seat Pump Shaft Seal, Size Db Steel DBMA25SA197F0F16 Receptacle Itt Cannon D-Sub Shell.


Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread 5/16 Compression Tube x 1/8 Male Thread Parker Hannifin Corporation


Parker Hannifin 172P-5-2 Poly-Tite Brass Male Branch Tee Fitting, 5/16" Compression Tube x 1/8" Male Thread: Industrial & Scientific,Fast Delivery & Low Prices,100% Original + FREE Delivery,Explore the latest style products.