1/4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union

1/4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union,Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union 1/4,Buy EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union, 1/4" Tube OD: Fittings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,FREE gifts & price promise,High quality with Low price,Get fast shipping and price match guarantee. 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union 1/4 Tube OD EATON Weatherhead psihoterapija-belin.si.

1/4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union

1//4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union
1//4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union
1//4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union
1//4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union
1//4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union
1//4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union
1//4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union
1//4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union

1/4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union

EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union, 1/4' Tube OD: Industrial & Scientific. Buy EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union, 1/4" Tube OD: Fittings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Auto & Truck Maintenance 。 Country of manufacture: United States 。 Manufacturer: EATON WEATHERHEAD 。 Bulkhead Union, Tube Size /4 In, Pressure 50 PSI, Connection Compression Nylon Tube, Temp. Range -40 to 00 F, Material Brass, Standards SAE and DOT FMVSS 57/73, Includes Nut and Sleeve 。 。 。

1//4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union
1//4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1/4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union

Pipes & Hoses 10pcs Pneumatic Fittings Male Thread 1/8 1/4 3/8 1/2 Elbow Brass Fit 4 6 8 10 12mm OD Tube Coupler Adapter Connector Tubes Size : OD tube 4mm, Thread Specification : 14. uxcell Sanitary Tri-Clamp 53mm X 31mm Single Pin Tri Clamp Wing Nut for Ferrule TC, Strip Door With 8 Inch X .080 Smooth Strip Material Singer Safety Prod. Size W X H: 6 X 8 H16-210608 Wt. 16-210608 : 47 Overlap %: 50% Lbs., 3/4 x 1 15 psi 3/4 x 1 AQUATROL 573 ED-MA15 Safety Valve for Series 573. 2.88 Shaft O-Ring Buna N O-Ring Size 150 Model N90150 57 Pack, 1/4 OD Small Parts 1/16 ID 1/4 OD 3/32 Width Pack of 100 102 Silicone O-Ring 70A Durometer Red 1/16 ID 3/32 Width Pack of 100. 5 Length 3 Diameter 5 Length 3 Diameter Midland Metal Midland 40-205 Brass Nippple. 3/8 ID x 7/16 OD Fluorostore F018125-5 Fractional FEP Tubing Transparent 3/8 ID x 7/16 OD 5' Length Fluorotherm Polymers 5 Length. Johnson Controls STT14A-600R Renewal Kit Replacement Johnson Controls Inc, Polymer/Polydimethysiloxane/Silicone 1.91 ID Pressure Class 300# Pack of 20 Sterling Seal CRG7175.1500.031.300X20 7175 50-60 Durometer Ring Gasket 1/32 Thick 1-1/2 Pipe Size. 1/2 Barb Tube x 1/4 Male Thread Brass Parker Hannifin 229-8-4-pk20 Dubl-Barb Male Elbow Fitting Pack of 20. Industrial Grade Hand Tool 3/8 Pneumatic Wrench Durable HAILAN-HYS Save Energy Hand-held Pneumatic Wrench. 250 feet Length 3/8 ID 3/4 OD Eaton 3/8 ID 3/4 OD Weatherhead H290 Series Hydraulic Hose 4800 psi, 1.5 ID Cast Brass 1.5 ID Dixon HA15S75T 1-1/2 FNPSH x 3/4 MNPT Pin Lug Hydrant Adapter, Straight Needle Valve Stainless Steel High Pressure Needle Valve Female Thread Shut-Off Needle Valve 1/4. Double Lip Nitrile Rubber Cover Oil Seal TC 28 mm x 52 mm x 10 mm. Expanded Teflon/PTFE Pack of 20 Soft 16 ID Pressure Class 300# Sterling Seal CFF1501.1600.125.300X20 1501 16 Pipe Size 1/8 Thick Full Face Gasket.


1/4 Tube OD EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union


Buy EATON Weatherhead 1474X4 Air Brake Tubing Bulkhead Union, 1/4" Tube OD: Fittings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,FREE gifts & price promise,High quality with Low price,Get fast shipping and price match guarantee.