Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb

Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb,10 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of,Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow, 1/4-18 NPT Thread to 1/4" Barb (Pack of 10): Industrial & Scientific,Fast, Free Shipping and Returns,A Wise Choice,Celebrity Style and Fashion Trend. L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb Pack of 10 Eldon James psihoterapija-belin.si.

Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb

Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb
Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb
Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb
Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb
Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb
Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb
Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb

Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb

Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow, 1/4-18 NPT Thread to 1/4' Barb (Pack of 10): Industrial & Scientific. Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow, 1/4-18 NPT Thread to 1/4" Barb (Pack of 10): Industrial & Scientific. Temperature Range -50 °F to 75 °F (35 °C). Pressure 5 psi at 70 °F 6/6 Nylons exhibit good tensile strength, moderate stiffness and high impact resistance. They're resistant to fuels, lubricants and many chemicals, but vulnerable to attack by phenols, strong acids and oxidizing agents. MN White Medical Nylon is made from the same resin as Natural Nylon, but has an FDA compliant white colorant added. 。 。 。

Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb
Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb 1//4-18 NPT Thread to 1//4 Barb

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb

BOKYWOX NPT 1.5Motorized Ball Valve DC24V Electrical Ball Valve CR2-01 with Indicator and Manual Override, Teleflex Seastar Boat Tee Fitting 690441 1/4 Inch Female Brass, 125NP-3U10-SB-10PK MettleAir 125NP-3U10-SB 3/16 ID 10-32 UNF Male Single Barb Hose/Tubing Fitting Connector Pack of 10 Nickel Plated. Gasket for 18 Monitor Well Man Hole EMCO WHEATON 567995 Lid 10 Gasket for 18 Monitor Well Man Hole 10. DB D Sub Connector DB25 Steel Body 25 Contacts DM Series DBMD25PFA222 Through Hole Plug, Color : 40mm 10PCS 40mm 35mm Idle Spool Ceramic Mixing Valve Core Core Single Handle Faucet Maintenance Professional Accessories Hot and Cold Water. Pack of 1000 TE Connectivity Automotive Connectors 0.50 CON REC CONTACT Reel of 1000. Graco 260277 Fuel Pump Gear Repair Kit, 20mm Brass Pipe-1pc Brass Tube Pipe Tubing Round Outer Diameter 0.6-2cm Length 50cm Model Making. VITON Oil Seal 25X40X6 Grease Seal TC EAI Double Lip w/Garter Spring 25mmX40mmX6mm Single Metal Case w/Viton Rubber Coating. Boats PVC Plastic Trim with EPDM Rubber Seal Fits 1/8” Edge Easy to Install for Cars Trucks RVs 100’ Length 3/8” Bulb Seal Diameter and Home Applications Trim-Lok Trim Seal with Side Bulb, Sensors G3/4 Water Solenoid Valve DC 12V Normally Open 20mm Thread Inlet with Filter, 100Pcs Pneumatic Blanking Plug Push to Connect Fitting Tube PP Pipe Plug Industrial Accessories Equipment DPP12, 10M X 25UM/285UM TUBING SGE. 1/8 Thick Sterling Seal CRG7000.2400.125.150X50 7000 Grafoil Ring Gasket 24 Pipe Size Pressure Class 150# Pack of 50 24 ID Expanded Flexible Graphite, 【.


Pack of 10 Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow Pack of 10 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb 1/4-18 NPT Thread to 1/4 Barb


Eldon James L4-4NN Natural Nylon Threaded Elbow, 1/4-18 NPT Thread to 1/4" Barb (Pack of 10): Industrial & Scientific,Fast, Free Shipping and Returns,A Wise Choice,Celebrity Style and Fashion Trend.