Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE

Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE,Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings,Buy Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE: Flat Washers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Satisfied shopping,Products with Free Delivery,Buy direct from the factory,The latest style has been on line, good quality. Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted psihoterapija-belin.si.

Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE

Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE

Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE

Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE: Industrial & Scientific. Buy Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE: Flat Washers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ☛Contains 280pcs / 12 different sizes of the most commonly used copper washers.Made of top quality copper material, high melting point up to 1083℃ 。 ☛Widely application can be used for cylinder, valve, automobile, pump, bearing, sump plugs, water, fuel and hydraulic fittings 。 ☛High electrical conductivity and thermal conductivity, resistant to corrosion, good sealing effect, reliable to use 。 ☛Equipped with a resealable plastic box, all washers are well placed in separated small grid-shape space, that makes more convenient to carry, select and collect 。 ☛One Year warranty, please feel free to contact us when you have any question about the fitment. Fast Shipping-Shipped from US local, you will receive it within 3-7 days(3-5 Working days) 。 【Features】- All products are made of Copper. Copper washers are corrosion resistant in wet environments, nonmagnetic, and electrically conductive. - Perfect for Electrical Connections on Household and Commercial Appliances, Automotive and Marine Uses in Which the Power Source Has a Threaded / Bolt-type Connection 。Specifications:。 Condition: 100% brand new。 Material: copper。 Color: gold。 Quantity: 280pcs。 Size: 12 sizes。 M5 * 9 * 1  30pcs。 M6 * 10 * 1  30pcs。 M6 * 12 * 1  20pcs。 M8 * 12 * 1  30pcs。 M10 * 14 * 1  30pcs。 M8 * 14 * 1  20pcs。 M12 * 16 * 1  25pcs。 M14 * 18 * 1  25pcs。 M12 * 18 * 1.5  20pcs。 M16 * 20 * 1.5  20pcs。 M16 * 22 * 1.5  15pcs。 M20 * 26 * 1.5  15pcs。 Box Size: 175 * 40 * 20mm / 6.9 * 1.6 * 0.8in。 Package Weight: approx.314g。 Application: electrical connections on household, commercial appliances, automotive and marine uses in which the power source has a threaded / bolt-type connection。 Package List:。 280 * Assorted Copper Washers。 。 。 。

Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE
Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W//Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE

80/20 Wire Edge Cut-You-Not Per Foot. Liukouu M5 Stainless Steel Wire Thread Insert Combination Tool Set Thread Repair Kit, The Hillman Group 300039 20PC 3/4 LOCK WASHER, uxcell M4x55mm 316 Stainless Steel Flat Head Hex Socket Cap Screws Silver Tone 8pcs a17040800ux0372. 100PK 2514214-1 Each Zinc Plated Mkt Fastening 2-1/4 Steel Wedge Anchor 1/4 Anchor Dia. M10-1.5 X 30mm Hex Socket Drive Class 12.9 Steel Recess=6mm Shoulder=12mm Shoulder Screws Brand Ships Free in USA by Aspen Fasteners r Black Oxide Metric 50pcs Holo-Krome, Winco 120FSNA DIN1804 Slotted Spanner Nut J.W M12-1.5 mm Steel Otto Ganter. Pack of 100 Pack of 100 Small Parts 0408RSW Zinc Plated Steel Thread Rolling Screw for Metal 1/2 Length #4-40 Thread Size Hex Washer Head 1/2 Length Slotted Drive, Uxcell a16042500ux0790 M4.2 x 25mm #8-18 Thread Hex Washer Head Self Tapping Drilling Screws. Box of 300 Hilti KWIK Bolt TZ Expansion Anchor 304 Stainless Steel KB-TZ 3/8 x 5-3437502, M37 50Pcs Luchang M8-M18 Gourd Stainless Steel Shaft C-Type Elastic External Circlip Snap Retaining Ring Clamp Spring Lock Washer, 8mm X 55mm Flat Head Zinc-Plating Solid Steel Link Hinge Pin 6Pcs uxcell Single Hole Clevis Pins, 100Pcs Steel Lock Hex Nut Lock Nut Assortment Kits with 6-32 Thread Replacement Kits for Industrial Robot, M2.5 Arandelas de bloqueo 10PCS M2.5-M10 Juego de arandelas Arandelas internas resistentes a las sacudidas de acero inoxidable A2 Arandela de bloqueo métrica dentada dentada, Stainless Steel 1/4 T-Nuts or Leveling Feet 25 Climbing Holds 4 Prong Tee Nut with 1/4-20 Threads for Indoor or Outdoor use with Furniture. Car Headrest Hook with Phone Holder Seat Back Hanger for Bag Handbag Purse Grocery Cloth Portable Multifunction Clips Organizer Color : Black. Top Brand STR40253C04HUL Pack of 2 Shoulder Screw 5/32 X1/4 6-32.


Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE


Buy Evgatsauto 280pcs 12 Sizes Assorted Solid Copper Crush Washers Seal Flat Rings Kit W/Storage Box Assortment Kit Set Assorted SAE: Flat Washers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Satisfied shopping,Products with Free Delivery,Buy direct from the factory,The latest style has been on line, good quality.