High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V

High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V,MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply,Buy High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical (Size : 220V): Function Generators - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,24/7 Customer Service,Online store,Savings and offers available,Discount special sell store,Provide you with the best service, Top quality! 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V High Precision 4 Digits 32V psihoterapija-belin.si.

High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V

High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V
High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V
High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V
High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V
High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V
High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V

High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V

High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical (Size : 220V): Industrial & Scientific. Buy High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical (Size : 220V): Function Generators - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Widely used in new energy, power industry, scientific research, professional after-sales service center. 。 High stability 。 Overall output protection 。 Allow full scale long time operation 。 Voltage and current continuously variable within nominal value 。 Model Number: MCH-3205-II。Output Power: 101-200W。Output Type: Dual。Output Voltage: 32V。Output Frequency: 50/60Hz。Output Current: 5A。Fixed Output: 5V 1A。Certification: CE /ROHS。Application: LED Lighting/Lab/Experiments。Power voltage selection: 110/220V。Frequency range: 50/60Hz。Digital display: 4 digitals。Material: ABS/PCB。Working temperature: 300 degrees。Dimension: 255x150x310mm。Weight: 9kgs。Please pay attention to the model and plug type before placing the order. If you have any questions or special requests, please send us an email before placing the order. Thank you for your understanding.。 。 。 。

High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V
High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V
High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V
High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V
High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V
High Precision 4 Digits 32V 5A 110//220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V

0.10-25000rpm Range with a NIST-Traceable Calibration Certificate with Data LED Display -0.06rpm Accuracy Shimpo DT-107A-S12TCAL Handheld Tachometer with 12 Wheel. ZYL-YL Handheld Digital Noise Sound Level Meter Store 10000 Readings USB Tester Range 30dB-130dB Accuracy / 1.5db AR854. 8mm Cliff Borescope with 16.5Ft Hard Wire 4.3 LCD Screen in IPX7 Rated Carrying Protective Kit Inspection Camera. Test Plugs & Test Jacks RED/BLK DUAL 5 AMP, Red Horse Performance 819-06-2-06 Alum Tube Slv-Blk, DIN-Rail Type Temperature Control Instrument E5C2-R Temperature Controller 220V/5A E5C2-R Analog Dial Temperature Controller 0-400℃ Temperature. Ecusells New Digital Counter Remote Master Frequency Display Machine,Remote Copier,Regene, Spectrum Noir SPECN-DISC-DES Discovery Kit-Concept Design. QZXQW Digital Sound Level Meter Noise Decibel Detector Volume Measuring Instrument Environmental Tester Size : 7035256mm. 6 Dial Winters P1S259C Series 100 Steel Pressure Gauge 30/0/60 psi/kPa Pressure 1/4 NPT Bottom, Bangbuy Large Imitation Metal Magnifying Glasses 5X Handheld Magnifier Reading Glass Gold, Bluetooth USB Tester MakerHawk USB Power Meter Tester USB Safety Tester Type-C Current and Voltage Monitor PD Battery Capacity Meter Digital Color LCD Display Multimeter. Pancellent Water Quality Test Meter TDS PH 2 in 1 Kit 0-9990 PPM Measurement Range 1 PPM Resolution 2% Readout Accuracy, Tel-Tru 260TWA02434 Threaded Thermowell Model 260Twa Limited Space 316Ss Stepped Shank 1 Insertion 2.69 Overall Length 0.260 Bore 3/4 Npt Process Connection.


High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical Size : 220V


Buy High Precision 4 Digits 32V 5A 110/220V Input Adjustable DC Power Supply MCH-3205-II Home Improvement Electrical (Size : 220V): Function Generators - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,24/7 Customer Service,Online store,Savings and offers available,Discount special sell store,Provide you with the best service, Top quality!