Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display

Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display,Digital LCD Display Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz,Buy Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display: Function Generators - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,free distribution,Large online shopping mall,Lower Prices for Everyone,Upgrade does not raise price,Discover The Newest Design In Our Fashion Shop! Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO psihoterapija-belin.si.

Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display

Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display
Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display
Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display
Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display
Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display

Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display

Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display: Industrial & Scientific. Buy Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display: Function Generators - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Simple RF signal source signal generator. 。 Core components: avr mega8 microcontroller, cost-effective single-chip microcomputer, is commonly used m16 low version, peripheral ADC has a 2.56V regulator source, this is not available in other mid-range microcontrollers. 。 Adf4351, the traditional VCO+PLL+6 series high-speed bistable circuit (except 2 circuits, D trigger). 。 35-2200MHz is obtained by frequency division. After being shaped, the amplitude of the fundamental wave does not change much. This is for high frequency. 。 DDS is difficult to achieve in full bandwidth. (after the signal is divided, it must be a rectangular wave, and the amplitude becomes the trigger level). 。 Made of fine quality material, practical, easy to operate and use, wide application range, has a long service life.。 。 Specifications:。 Main material: PCB。 Color: green。 Power supply voltage: DC 4.5V-5.5V, please note that this machine does not have built-in voltage regulator unit, must not supply over voltage range。 Standby current: < 25mA。 Emission current: < 150mA。 Output impedance: 50 ohms。 Output frequency range: 35MHz-4000MHz。 Output step: 1KHz-8KHz。 Output power: -1dBm(W)@150MHz (test power absolute value) approx. 1mW。 Item size: 80 * 75 * 30mm / 3.1 * 3.0 * 1.2in。 Item weight: 85g / 3.0ounce。 Package size: 118 * 97 * 35mm / 4.6 * 3.8 * 1.4in。 Package weight: 108g / 3.8ounce。 。 Note:。 This product operation keyboard has 15 ppt keys, 0~9 number keys, 10, ""  and "--" keys adjust the frequency to use, and also generate emission output behavior.。 Press the "" or "--" key to add 1KHz or lose 1KHz to the primitive frequency output. Press and hold "" or "--" for more than 1 second, continuous or continuous reduction will occur.。 The scanning mode is 1KHz at 35MHz~138MHz; 10KHz at 138MHz~550MHz; 100KHz at 550MHz~4000MHz.。 To end the scan, simply press the "" "--" button or the "OK" button. The "OK" button is the output control button. Click to launch, and press again to stop the transmission.。 The launch behavior caused by "" or "--" requires two "OK"s to end the launch behavior. This product is on the upper right of the display when there is output emission behavior.。 The corner will appear ">>", the "C" button will end the emission and the frequency will be zero.。 。 Package list:。 1 * Signal Generator。 1 * USB Cable。 。

Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display
Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display
Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display
Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display
Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display

380V 3 Phase 4 Hole Vertical Type Pressure Switch Control Valve G1/4 Air Compressor Regulator, Insertion Force or Pull and Destructive Experiment Beslands ALB-100 Analog Push Pull Force Gauge 110lb 50kg Pointer Dial Meter High Precision Spring Dynamometer Tester for Load Test. Women’s Platform Espadrilles Slide-on Open Toe Faux Leather Studded Summer Sandals Comfortable Flatform Wedge Sandals, Multi-Colour Velleman K4304 Mono VU-Meter with 10 LEDs, MSA 10172929 HARNESS,EVOSST,BACK D,TBLS,XLG, -310°F to 600°F Temperature Range Thermo Scientific Type J Oakton WD-08517-95 Moving Surface Roller Thermocouple Probe, 109 0-2000 psig 0.05% Accuracy DCGII Dwyer Digital Calibration Pressure Gage. ZYL-YL Intelligent Digital Clamp Meter ACM24 Professional Multimeter AC Current Voltage Resistance Measuring Multi Tester Digital Tester Ammeter, Crimp Height 0.001 mm Mitutoyo 342-271-30 CHM-20MX Micrometer IP65 0-20 mm. Fluke Calibration P3023-MBAR-P Series P3000 Vacuum and Dual Vacuum/Pressure Model Air Operated Pneumatic Deadweight Tester with Pump 30 to 2000 mbar Pressure Range Dual PCU, LA05110 1M 100MHz PVC Test Lead Kit Oscilloscope Probe Accessories High Sensitivity Upgraded Clip Probe with Accessory Kit for Connecting Circuit.


Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display


Buy Lepeuxi ADF4351 Signal Source VFO Variable-Frequency Oscillator Signal Generator 35MHz to 4000MHz Digital LCD Display: Function Generators - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,free distribution,Large online shopping mall,Lower Prices for Everyone,Upgrade does not raise price,Discover The Newest Design In Our Fashion Shop!