125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse

125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse,Edison Base Plug Fuse 125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element,Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse, 125V UL Listed: Home Improvement,free delivery worldwide,24 hours to serve you,Shop now for fast and free shipping. T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse 125V UL Listed 31047 Bussmann psihoterapija-belin.si.

125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse

125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse
125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse
125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse
125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse
125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse
125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse
125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse

125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse

Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse, 125V UL Listed: Home Improvement. Quantity: 4 Pack 。 15A, Type T Plug Fuse 。 Time Delay Fusetron 。 Heavy Duty Time-Delay Plug Fuse used to protect critical motor circuits or motors that cycle on/off frequently 。 An industrial/commercial grade product with exclusive dual element construction. Edison base size. These fuses thread into fuse receptacles 。 The Heavy Duty T fuses are industrial strength products, featuring Busman's exclusive Dual-Element construction 。 This spring loaded design provides superior short circuit and overload protection 。 Product Description 4 Pack, 15A, Type T Plug Fuse, Time Delay Fuse Tron, Dimensions: 0.59"L x 0.5"W x 0.31"H, Boxed. Heavy-Duty Type T fuses for critical circuit protection. Used for air conditioners, furnace blower motors, swimming pool pumps, deep freezers or any circuit where motors frequently turn on and off. Use for all commercial applications. The Type T plug fuse is an industrial strength product. It provides superior protection, yet will not open under repeated motor startups. Available in a wide amp range to permit exact sizing for motor protection. 。 From the Manufacturer Type T 15Vac Dual-Element, Time-Delay, Edison Base Plug Fuse. Heavy-Duty Type T fuses for critical circuit protection. Used for air conditioners, furnace blower motors, swimming pool pumps, deep freezers or any circuit where motors frequently turn on and off. Use for all commercial applications. The Type T plug fuse is an industrial strength product. It provides superior protection, yet will not open under repeated motor startups. Available in a wide amp range to permit exact sizing for motor protection. Plug fuses thread into fuse receptacles. Two types of threaded fuses are available: Edison Base (brass threads) and Rejection Base (porcelain threads). The two are not interchangeable. The heavy-duty fuses (T or S) are industrial strength products featuring the exclusive Cooper dual-element construction. This spring loaded design provides superior short-circuit and overload protection. The T or S fuses have more time-delay than medium-duty fuses in order to better protect motors and critical residential circuits. Plug fuses are rated for a maximum of 15Vac. Plug fuses are often used in residential and industrial branch circuit and motor protection. Fuses are used to protect furnace blower motors, pumps, power tools, garage door openers, etc. Motor protection fuses are usually used in conjunction with branch circuit protection. The fuse is often located in a box cover unit. Plug fuses provide a compact and inexpensive method to prevent damage to electrical motors. They help reduce downtime and lower maintenance costs by opening the circuit when a dangerous overload is present. When used for residential branch circuit protection, fuses are typically located in the main fuse panel. 。 。 。

125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse

Illinois State Police Retractable USB Charging Cable 3 in 1 Single Pull Retractable Fast Charger Cord Connector USB Port Compatible for All Phones Compatible Tablets, 5FT for Bose SoundLink Color I Mini II QuietComfort 35 Charger Cable Cord SoundWear Companion Bluetooth Speaker Charger Cord Compatible with Bose Soundlink - Revolve II Revolve Plus 2-Pack, UTP Snagless Boots 3.0-m 10-ft. Red Black Box GigaBase 350 CAT5e Patch Cable Crossover. INC 1000 item s LITTELFUSE V33CH8T CH Series Surface Mount Varistor. AMD Part # ADA5600IAA6CZ,, White Cat5e Bulk Cable UTP Wire Ethernet Solid Network Modem Internet 1000ft, Lemoning Insulation Tube 80Pcs Heat Shrink Tubing Tube Assortment Wire Cable Insulation Sleeving Kit Housekeeping & Organizersclearance Sale, 12pcs 32.768KHz 32768HZ Crystal Oscillator 2 x 6 mm TOP New. Cable Length: 3m, Color: Black Computer Cables New 3-33ft XLR 3Pin Male to Female Microphone Mic Audio Cable Cord, IFM Efector OG5059 Sensor OGSLOOKG/B6/V4A/US-100, FTDI FT600Q-B-T USB Interface IC USB 3.0 Super-Speed 16Bits Sync FIFO, FYL Battery for Acer Aspire 5742Z-4512 5742Z-4601 5742Z-4200 5742Z-4685 5742Z-4278 F, Pack of 100 ASXAMSXA22K305 SXA-01T-P0.6 12 SXAM-01T-P0.6. 6ft FireWire i.link Black Abergetty 4440182 IEEE-1394 4Pin to 4Pin Cable.


125V UL Listed 31047 Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse


Bussmann T-15 15 Amp Type T Time-Delay Dual-Element Edison Base Plug Fuse, 125V UL Listed: Home Improvement,free delivery worldwide,24 hours to serve you,Shop now for fast and free shipping.