0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore

0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore,0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore,25 In Bore,625 Cut - GT062Q-10A: Face Grooving Inserts - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Scientific Cutting Tools Groove Tool, TiAlN,The new style has arrived,here to give you what you want,Easy gift-giving with free shipping. Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore 0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific psihoterapija-belin.si.

0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore

0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore
0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore
0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore
0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore
0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore
0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore
0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore
0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore

0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore

Scientific Cutting Tools Groove Tool, TiAlN, 0.25 In Bore, 0.625 Cut - GT062Q-10A: Industrial & Scientific. Buy Scientific Cutting Tools Groove Tool, TiAlN, 0.25 In Bore, 0.625 Cut - GT062Q-10A: Face Grooving Inserts - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Item - GroovIng Tool 。 Style - Retaining Ring 。 Material - Solid Carbide 。 Overall Length - 2 1/2" 。 Shank Dia. - 1/4" 。 GroovIng Tool, Style Retaining Ring, Material Solid Carbide, Overall Length 2 1/2", Shank Dia. 1/4", Bore Dia. 0.250", Groove Width 0.0630", Max. Cutting Depth 0.625", Offset 0.060", Cutting Angle 2 Degrees End Cutting, Finish TiAlN, Cutting Direction Right Hand, Application For Machining Undercuts Or Recesses On The OD, ID And Faces Of Parts In High-Temp Alloys, Steels, Stainless Steels And Cast Irons。Features - Bore Dia. - 0.250" Groove Width - 0.0630" 。Max. Cutting Depth - 0.625" 。Offset - 0.060" 。Cutting Angle - 2 Degrees End Cutting 。Finish - TiAlN 。Cutting Direction - Right Hand 。Application - For Machining Undercuts Or Recesses On The OD, ID And Faces Of Parts In High-Temp Alloys, Steels, Stainless Steels And Cast Irons。WARNING: California Residents This product can expose you to chemicals including Styrene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.California proposition 65 warning。 。 。 。

0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore

23/32 HSS Core Drill Bit Taper Shank Four Flute Michigan Drill Series 522, Carbide Grooving Tool .0460/.0470 Groove Width .0938 Min Depth - RRG241185A AlTiN Coated .1250 Shank Dia Bore .2500 Max 2.0000 OAL RedLine Tools, Mitsubishi Materials VF2XLBR0050N040S06 VF2XLB Carbide Impact Miracle Ball Nose End Mill 6 mm Shank Dia 4 mm Neck 2 Long Neck Flute 0.5 mm Corner Radius 1 mm Cut Dia Short Shank 0.8 mm LOC. Hardslick Finish 1-1/16 Insert 3/16 Thickness YG-1 S04207 HSS M4 Spade Drill Insert. Al2O3 Rectangle Sandvik Coromant 3040 Grade Pack of 10 Carbide CVD TiCN L331.1A-115015E-M30 3040 CoroMill 331 Insert for Side & facemilling Left Hand, AlTiN Coated RE25031 4 Flute 1.5000 LOC .0600 Radius 3/8 6.0000 OAL RedLine Tools .3750 Single End Corner Radius Carbide End Mill Round Shank Type, Special Thread Round Die 2 Pcs. High Speed Steel 8-56 X 13/16 O.D.. Morse 1322#51 TL DRL HSS BLK 118 Point Made 11060. M6 1.00 Dia-D5-HSS-CO-V Coating-Forming Tap. uxcell Machine Tap 10-32UNF Thread Pitch 2B Class 3 Flutes High Speed Steel 2pcs, 60469 Morse 1362T HPC 7/32IN WL PAR/TL DRL COB TIALN. DEWALT DW1589 12-Inch Extension for DEWALT Spade Drill Bits. Gaobey 75°S18Q-SCKCR09 Index Internal Lathe Turning Holder For CCMT Inserts, Sandvik Coromant A316-25FL642-10031L 1745 Carbide Coro Mill 316 Solid Carbide Head for High Feed Side milling Without Coolant. HSS 4 Cutting Diameter 1-1/4 Arbor Hole 26 Teeth Standard Cut TiCN Coating 5/8 Width KEO Milling 84585 Straight Tooth Milling Cutter,B Style. Round Neck with .010 Projection and 1/8 Shank THINBIT BT21ALC MICROBIT TiN Coated Solid Carbide Boring Tool.073 Minimum bore.500 Reach, 40mm Long 1.5mm Dia Straight Shaft Metal Helix Drill Twist Bit 10pcs. 5/16 Shank Diameter Single Uncoated Right Hand Spiral 2 Flute Carbide End Mill 2-1/2.


0.625 Cut GT062Q-10A TiAlN Scientific Cutting Tools Groove Tool 0.25 In Bore


25 In Bore,625 Cut - GT062Q-10A: Face Grooving Inserts - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Scientific Cutting Tools Groove Tool, TiAlN,The new style has arrived,here to give you what you want,Easy gift-giving with free shipping.