TNGA 332 TH10

TNGA 332 TH10,TNGA 332 TH10,Buy TNGA 332 TH10: Internal Grooving Inserts - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Best Price,Buy on the official website,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices! TH10 TNGA 332 psihoterapija-belin.si.

TNGA 332 TH10

TNGA 332 TH10
TNGA 332 TH10
TNGA 332 TH10
TNGA 332 TH10
TNGA 332 TH10
TNGA 332 TH10
TNGA 332 TH10

TNGA 332 TH10

TNGA 332 TH10: Industrial & Scientific. Buy TNGA 332 TH10: Internal Grooving Inserts - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Size : 0.65 。 Insert thickness : 0.187 。 Cutting Edge Material : Carbide 。 Insert width : 0.65 。 Applicable Material : Cast IronHard MaterialsNon Ferrous MetalsHiTemp Alloys 。 DescriptionSize : 0.65。Insert thickness : 0.187。Cutting Edge Material : Carbide。Insert width : 0.65。Applicable Material : Cast IronHard MaterialsNon Ferrous MetalsHiTemp Alloys。Feed : 0.0118in/rev。Corner radius : 0.031。Hole diameter : 0.15 。 。 。 。

TNGA 332 TH10

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

TNGA 332 TH10

Internal Coolant 2.3 mm Point Length 12.8 mm Cutting Dia 14 mm Shank Dia. 5 mm Hole Depth Mitsubishi Materials MVS1280X05S140 MVS Series Solid Carbide Drill. 1/2 Depth of Cut 0.315 Shank 3/8 Hexagon Rotary Broach, RedLine Tools Taper Length Drill Black Oxide Coating Pack of 6 General Purpose RD41618 9/32 .2813 6.2500 OAL 3.8750 Flute Length. UNC Union Butterfield 1534NR Plug Chamfer 10-24 Thread Size Finish H1 Tolerance High-Speed Steel Spiral Point Tap Bright Uncoated Round Shank with Square End. Carbide End Mill 19.00mm Cut 8.00mm Dia, 330215-2 Packs Greenfield Tap Tap Right Hand Thread Forming 2 56 Pitch High Speed Steel Bright Finish. Pack of 10 Wiper Zertivo Technology Right Hand Cut Sandvik Coromant R390-18 06 20H-PL 1130 Coro Mill 390 Insert for Milling AlTiCrN Carbide 1130 Grade. Internal Coolant Mitsubishi Materials MWS0225SB Series MWS Solid Carbide Drill 1 mm Hole Depth 2.25 mm Cutting Dia 0.4 mm Point Length 3 mm Shank Dia., Grizzly Industrial T10439 Carbide Insert CCMT Boring Bar Set 4 pc.. MILWAUKEE ELECTRIC TOOL 48-89-2735 Thunderbolt Bit 29/64 Black Oxide, 18.5mm HSS Drill bits for stainless steel metal alloy, Titanium Carbonitride Coating 1/16 Cutting Diameter 1/8 Shank Diameter 1/8 Cutting Length SGS 39605 14 4 Flute Square End Double End General Purpose End Mill 1-1/2 Length, Nologo 10PCS HSS Straight Shank Twist Drill Walnut Vajra Bodhi Pearl Beads Punch Tiny Little bit 1.2mm Durable. 3/8 Width 1 Arbor Hole 4 Cutting Diameter Uncoated Coating Light-Duty,LD Style 20 Teeth HSS KEO Milling 10280 Plain Milling Cutter, USA Made HSS Super Tool 7/16 Corner Rounding End Mill 3/4 Shank Diameter 86614. Data Flute Carbide Corner Radius End Mill 3/4 5FL AlTiN 0.250 Radius D64695. M4-0.7 Thread Size YG-1 K2 Series Vanadium Alloy HSS Spiral Pointed Tap Hardslick Coated Round Shank with Square End Plug Chamfer D4 Tolerance. OKSLO WIDIA-GTD Ext Sp Point Tap,Plug,3/8-24,Uncoated 18941. 5/16 Width of Face 1.25 Hole Size 5 Diameter Staggered Tooth 22 Number of Teeth F&D Tool Company 11523-AX7511 Staggered Tooth M-42 Cobalt Side Milling Cutter. 30° HLX LOC OAL Ø.2812 IN | .75 IN 2.5 IN SHK .01 IN 4 Fl RADIUS .3125 IN GW4 Series GW Schultz Tool CARBIDE END MILL.


TNGA 332 TH10


Buy TNGA 332 TH10: Internal Grooving Inserts - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Best Price,Buy on the official website,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices!