Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge

Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge,Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion,3N,m): Home Improvement,Torsion Hinges Black Torsion Hinge, Door Hinge, Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door(Black 2,The Luxury Lifestyle Portal,Compare Lowest Prices,free distribution,Large online shopping mall,Discover The Newest Design In Our Fashion Shop! Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel psihoterapija-belin.si.

Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge

Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge
Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge
Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge
Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge
Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge
Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge

Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge

Torsion Hinges Black Torsion Hinge, Door Hinge, Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door(Black 2.3N.m): Home Improvement. Suitable for industrial machinery, assembly of glass doors, etc. 。 The rotating range is 0-180 degrees, rotating 16000 times 。 Made of zinc alloy and steel material, the surface is electroplated and will not fall off easily. 。 Available in four styles for you 。 The angle can be adjusted and the adjusted angle can be maintained 。 Feature:。1. The angle can be adjusted and the adjusted angle can be maintained。2. Made of zinc alloy and steel material, the surface is electroplated and will not fall off easily.。3. The rotating range is 0-180 degrees, rotating 16000 times。4. Suitable for industrial machinery, assembly of glass doors, etc.。5. Available in four styles for you。Spec:。Item Type:/ Torsion Hinge。Color: Black。Material: Zinc Alloy + Steel。Torsion Size: 0.9/1.2/1.8/2.3N.m(optional)。Mounting Hole Diameter: M4.8。Intermediate Shaft Length: Approx. 40mm / 1.6in。Intermediate Shaft Diameter: Approx. 13mm / 0.5in。Mounting Hole Distance: Approx. 17.8 x 28mm / 0.7 x 1.1in。Edge Length and Width: Approx. 41.5 x 40.5mm / 1.6 x 1.6in。Package List:。1 x Torsion Hinge。 。 。 。

Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge
Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge
Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge
Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge
Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge

Rotation Round Door Knob Handle Stainless Steel Entrance Passage Lock with Easy to Install. MOUNTAIN MEN Durable Accessories 4M Weather Stripping Self-Adhesive Window Door Sealing Strip Espuma Mousse Acoustica Soundproof Foam Tape Burlete Puerta Casa Soundproof. Copper Creek PT-C84COVER-DB Plastic Cover Dura Bronze, Cover for Huawei P30 LITE Leather Premium Business Card Holders Kickstand Cell Phone case with Free Waterproof-Bag Judicious Huawei P30 LITE Flip Case, Benficial Womens Sports Camouflage Sweatpants Casual Camouflage Trousers Jeans 2019 Summer. 3-1/2 Spring Hinge Automatic Selfclosing Spring Hinge Adjustible Auto Hinges WHITE SOLD IN PAIRS, Cast Iron Star Country Door Stoppers. for 5-8mm Thickness 2Pcs uxcell Glass Hinge Cupboard Cabinet Door Hinge Glass Clamp,Stainless Steel. LCN 4040SE3038120 4040SE-3038 120V Track Top Notch Distributors, Maxmartt 1 Pair 8MP High Definition Spliced Passive Video Balun Screw Terminal Twisted Pair Transmitter. Tubular Lever Design Entry Vandlguard Satin Chrome Finish Schlage Commercial ND92TLR626 ND Series Grade 1 Cylindrical Lock. Esschert Design NVV32 Doorwedge Wood, Ives FS446 3 3/4 Height Cast Brass Floor Door Stop with Manual Hold-Open Hook Oil Rubbed Bronze, BIBOBO 42X38Mm Hinges 304 Stainless Steel Butt Door Cupboard Hinge, Securitron M34RDM 12/24V DC Recessed DPS Metric, Screw 10pcs M5 Aluminum rods M510/12/15/20/25/30/35/40.80mm Aluminum Alloy Round Standoff Spacer Spacing Screws for RC Parts D=8mm Size: M5, Length: 20mm Hong TTH, Stainless Steel Hinge Pin 5/16 Dia and Washer for Continuous Hinge Framed Shower Enclosure. Length 0.66m/26in Cutable Glass Thickness Queenbox Glass Door Bottom Seal Clear 8mm Waterproof Strip for Glass Shower Door 5/16-inch.


Black 2.3N.m Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door Torsion Hinges Black Torsion Hinge Door Hinge


3N,m): Home Improvement,Torsion Hinges Black Torsion Hinge, Door Hinge, Zinc Alloy Steel Electroplated for Industrial Machinery Glass Door(Black 2,The Luxury Lifestyle Portal,Compare Lowest Prices,free distribution,Large online shopping mall,Discover The Newest Design In Our Fashion Shop!