13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3/16-1-3/8

13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3/16-1-3/8,Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3/16-1-3/8 13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable, 13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket, 3/16" - 1-3/8" - -,Hollow Punch Tool Set,Affordable prices,best prices, best service,discover the latest fashion trends. Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3/16-1-3/8 13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole psihoterapija-belin.si.

13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3/16-1-3/8

13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3//16-1-3//8
13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3//16-1-3//8
13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3//16-1-3//8
13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3//16-1-3//8
13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3//16-1-3//8

13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3/16-1-3/8

Hollow Punch Tool Set, 13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket, 3/16' - 1-3/8' - -. Hollow Punch Tool Set, 13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket, 3/16" - 1-3/8" - -. 【Hollow Punch Set】: Sharp hollow punch tool set is designed to help you make clean and precise holes from 3/16-inch to 1-3/8-inch (5-35mm) in diameter during leather working, all punches are settled in the box with clear marked sizes that you can easily find 。 【Durable Construction】: Hole punch tool is constructed from forged steel for maximum strength and longevity, precisely heat treated blade resists corrosion and keeps blade sharp to provide excellent cutting performance 。 【Interchangeable Punch Size】: 13 punches size: Sharp leather punch tool kit includes 13 pieces of interchangeable punches: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8" 。 【Wide Application】: Hollow punch is widely used for punching poles in softer materials like vinyl, leather, plastic, rubber, copper, light sheet metaland gasket material 。 【Easy to Store and Carry】: Equipped with plastic carrying case, keeps all tool organized, allows for convenient storage and transportation. For any problem about this interchangable sharp hollow punch set, please feel free to contact us 。 Features:。 。This sharp hollow punch tool kit can help you make clean holes during leather working.。 。13 pieces of interchangeable punches tools with variable sizes from 3/16in to 1-3/8in.。 。All punches are settled in the box with clear marked sizes that you can easily find.。 。Interchangable sharp hollow hole punch kit can be used to punch holes in leather, plastic, rubber, copper and many other soft materials.。 。Comes with a portable carrying box for convenient storage and transportsation.。 。 。Specifications:。 。Condition: 100% Brand New。 。Material: Steel。 。Handle Size: 14.5*2.5cm/5.7*0.9in。 。Punch Size: 3/16"(5mm), 1/4"(6mm), 5/16"(8mm), 3/8"(10mm), 7/16"(11mm), 1/2"(13mm), 5/8"(16mm), 3/4"(19mm), 7/8"(22mm), 1"(25mm), 1-1/8"(28mm), 1-1/4"(32mm), 1-3/8"(35mm)。 。Weight: Appr. 1.4kg。 。 。Package Includes:。 。1 x Punch Handle。 。13 x 。 。

13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3//16-1-3//8
13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3//16-1-3//8
13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3//16-1-3//8
13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3//16-1-3//8

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3/16-1-3/8

8 Hole Depth Internal Coolant 1 Shank Dia. 0.7188 Cutting Dia Mitsubishi Materials TAWLN0046 TAW Series Indexable Insert Type Drill, 84570 Morse 651 1-5/16IN Bridge HEX/SHHSS RMR. 6.0mm Shank Diameter 10-32 Thread Size Gold Oxide Finish Dormer EP30 Powdered-Metal Steel Machine Spiral Point Threading Tap Round with Square End Shank Modified Bottoming Chamfer Pack of 1, Drilling 8Pcs Tungsten Double Cut Rotary Files Engraving and Grinding Carbide Burr Set 1/4” Silver Shank Die Grinder Drill Bit Cutting Tool for Woodworking Carving. CoroDrill 870 Drill tip Zertivo Technology PVD AlTiCrN Right Hand 2334 Grade Carbide 870-2665-26-MM 2334 Sandvik Coromant, uxcell 12mm Shank 20mm Cutting Dia 8 Flutes HSS T Slot End Mill Tool, 10 Pitch 1400154908 TiCN Finish Thread Forming Right Hand Osg Tap 3/4 Cobalt. D3 Thread Limit M2.5 X .45 Spiral Point Plug Tap RedLine Tools RT35314, Sydien HSS Straight Shank 10mm Down to 6mm Step Twist Drill Bit 2Pcs. 2.5 Overall Length Micro 100 UP-37125-16X Right Hand Undercut and Profile Grooving Tool 0.385 Minimum Bore Diameter Solid Carbide Tool 0.100 Projection 1.000 Maximum Bore Depth AlTiN Coated 0.3750 Shank Diameter 0.125/.127 Groove Width. 1-Inch Outside Diameter Gyros 92-20832 High Speed Steel Die 8-32.


13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket Hollow Punch Tool Set 3/16-1-3/8


13Pcs Interchangable Sharp Leather Hole Punch Kit with Punch Handle and Portable Carrying Case for Leather and Gasket, 3/16" - 1-3/8" - -,Hollow Punch Tool Set,Affordable prices,best prices, best service,discover the latest fashion trends.