Fevas 1/2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling

Fevas 1/2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling,Fitting Cam and Groove Coupling Fevas 1/2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock,Fevas 1/2" BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling: Industrial & Scientific,Great prices and Fast Shipping,discount activity,Prices Drop As You Shop,save even more with our free shipping. SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling Fevas 1/2 BSPT Male Threaded psihoterapija-belin.si.

Fevas 1/2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling

Fevas 1//2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling
Fevas 1//2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling
Fevas 1//2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling
Fevas 1//2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling
Fevas 1//2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling
Fevas 1//2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling

Fevas 1/2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling

Fevas 1/2' BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling: Industrial & Scientific. Fevas 1/2" BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling: Industrial & Scientific. Type: Fittings 。 Model number: 1/2" 。 Made of 304 Stainless Steel。1/2" BSP male Threaded。Max Operating Pressure:1.0 Mpa,143 PSI。Package Contents:Pipe Fitting x 1。Item specifics:。Type: Fittings。Model number: 1/2" 。 。 。

Fevas 1//2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling
Fevas 1//2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Fevas 1/2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling

Color : 50 32mm, Diameter : Gray ZEFS--ESD Accessories Repair Accessories 15pcs 40 50mm to 20~40mm PVC Reducing Straight Joints Garden Irrigation Water Pipe Connectors Aquarium Tank DIY Tools, 152 mm 6 415-0073-006 50 ohm RG316 RF/Coaxial Cable Assembly MMCX Right Angle Plug 415-0073-006 Pack of 2 SMA Bulkhead Jack. Brass Air Brake Fittings Tube Sleeve 3/8 Tompkins 1460-06 D.O.T, 3/4 Male JIC x 3/4 Male Adjustable O-Ring Boss 1-1/16-12 SAE x 1-5/16-12 SAE Thread 3/4 Male JIC x 3/4 Male Adjustable O-Ring Boss Brennan Industries 6802-12-16-NWO-FG Forged Steel 45 Degree Elbow Tube Fitting 1-1/16-12 SAE x 1-5/16-12 SAE Thread, Black Flexaust 125ESWBK Dayflex PVC Standard Swivel Cuff for Series MG-V and MG-U 1.25 Vacuum Hoses, 6 mm OD MettleAir MTHF 6-N01 Push to Connect Universal Female Elbow L Fitting Pack of 10 1/8 NPT 1/8 NPT Pack of 10 MTHF 6-N01-10PK. 1-5/16 ID Black 1-7/16 OD 027 Buna O-Ring 70A Durometer Pack of 10 1/16 Width, Jacobus Steam Vent Model 4 1/8 Angle, 1/4-5/8 Ear Clamps 1/4-5/8 Pack of 60 Pack of 60 Single Ear Hose Clamps without Pincers Oetiker Stepless OET070157-60PCK Clamp Assortment Case. Specification : 3/8, Wiring Control : Blue Small Equipment Accessories Needle Valve Adjustable 4 6 8 10 12mm 1/8 1/4 3/8 1/2 Inch Hard Tube SS304 Flow Control Crane Straight Needle Valve, Pkg Qty 3 Aignep USA Union Tee Composite Metal Release Collet 12mm Tube, 1/2 1/2 6000 psi M.A Stewart & Sons HM-6AFT-08 HM Series Forged Steel Ball Valve, YEZIL Pipe Fittings 20pcs PPR 20mm to 25 32 40 mm Reducing Connector PPR Pipe Straight Connector Water Pipe Fittings Plastic Pipe Joints Pipe Accessories Repair Accessories. Garden Irrigation Pipe Size : 12mm OD Bachangz-Brass Hose Fitting Coupler Connector Adapter for Fuel Gas Water,4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 19mm Hose Barb Elbow Brass Barbed Fitting, of NJ Sterling Seal 9000IR.750304GR1500X12 304 Stainless Steel Spiral Wound Gasket with 304SS Inner Ring and Flexible Graphite Filler for 3/4 Pipe Pressure Class 1500# Pack of 12 Pack of 12 Supplied by Sur-Seal Inc for 3/4 Pipe, #4 3 ROTARY GEAR PUMP FOOTMTG WRV. Kobiconn D-Sub Standard Connectors 15C R/A PCB RECPT, Pack of 40.


Fevas 1/2 BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling


Fevas 1/2" BSPT Male Threaded SS304 Stainless Steel Type F Plug Camlock Fitting Cam and Groove Coupling: Industrial & Scientific,Great prices and Fast Shipping,discount activity,Prices Drop As You Shop,save even more with our free shipping.